Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas” ragina Vyriausybę užtikrinti tvarų viešojo sektoriaus darbuotojų atlyginimų augimą

autorius Solidarumas
solidarumas baz

Artėjant Vyriausybinės komisijos dėl viešojo sektoriaus atlyginimų tvaraus augimo iki 2020 m. projekto darbo pabaigai Lietuvos profesinė sąjunga Solidarumas” išplatino pareiškimą, pareikšdama darbuotojų nuomonę, į kurią panašu, kad Vyriausybė nelinkusi atsižvelgti.

PAREIŠKIMAS DĖL TVARAUS VIEŠOJO SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ ATLYGINIMŲ DIDINIMO

Daugumos viešojo sektoriaus darbuotojų atlyginimai yra susieti su baziniu pareiginės algos dydžiu, kuris 2008 m. buvo sumažintas 8,45% ir iki šio neatstatytas, nors biudžeto pajamos be europinės paramos nuo išaugo milijardu eurų, o Lietuvos BVP per dešimtmetį išaugo beveik 50% ir augs toliau.

 Todėl Lietuvos profesinė sąjunga „Solidarumas“ siūlė Vyriausybei nuo 2020 m., o ne per dvejus metus, atstatyti bazinį pareiginės algos dydį, kuris buvo 2008 m, sumažintas.

Lietuvos profesinė sąjunga „Solidarumas“ siūlė subalansuoti atlyginimų viešojo sektoriaus darbuotojų atlyginimo sistemą, kurią išbalansavo pastaraisiais metais metais nevienodai didinti įvairių viešojo sektoriaus šakų darbuotojų atlyginimai, o po to laipsniškai pasiekti, kad viešojo sektoriaus darbuotojų atlyginimai grįžtų į tas proporcijas su privataus sektoriaus darbuotojų atlyginimais, kurios buvo 2007-2008 m., nes kainos ir privataus sektoriaus atlyginimai per tą laiką žymiai išaugo.

Norint depolitizuoti ir užtikrinti tvarų viešojo sektoriaus darbuotojų atlyginimo didinimą, būtina jį susieti su objektyvia jo paskaičiavimo metodika, už pagrindą paimant ekonomisto Justo Mundeikio pateiktą skaičiavimo metodiką

Lietuvos profesinė sąjunga „Solidarumas“ siūlė indeksuoti viešojo sektoriaus darbuotojų atlyginimus, susiejant juos su numatoma kitų metų infliacija ir realaus vidutinio mėnesinio atlyginimo prognozėmis kitiems metams arba realaus BVP augimu. Jeigu Lietuvos bankas prognozuoja, kad infliacija kitais metais bus 2%, o realus BVP augimas – 2%, viešojo sektoriaus atlyginimai turi būti didinami 4%. Jei infliacija bus 2%, o realus atlyginimas didės 3%, viešojo sektoriaus darbuotojų atlyginimai turi būti didinami 5%.

Kadangi viešąjame sektoriuje dirba tik kvalifikuoti darbuotojai, minimalus šio sektoriaus darbuotojų atlyginimas negali būti mažesnis nei 5 pareigininės bazinės algos koeficientai, o ne 3,4, kurie yra lygūs minimaliam mėnesiniam atlyginimui, nes tai ne tik neteisinga, bet pakerta viešojo sektoriaus ateitį, nes jauni darbuotojai neina ten dirbti, o viešojo sektoriaus darbuotojų atlyginimai negali būti mažesni nei 60% vidutinio mėnesinio Lietuvos darbuotojų atlyginimo.

Pirmiausia būtina didinti žemiausias pereiginės algos koeficientų ribas, kartu didinant pareiginės algos bazinį dydį.

Būtina pasiekti, kad Lietuvos BVP perskirstymas per biudžetą būtų ne vienas iš mažiausių Europoje, o pasiektų Europos Sąjungos vidurkį, todėl Lietuvos profesinė sąjunga „Solidarumas“ siūlė keisti mokesčių sistemą, kuri neleidžia tinkamai finansuoti viešąjį sektorių ir kelia grėsmę finansiniam Lietuvos stabilumui.

Svarstant tvaraus viešojo sektoriaus darbuotojų atlyginimo strategiją, darbuotojams negali būti bloginamos sąlygos, kurios jau buvo sutartos šakų kolektyvinėse sutartyse.

Vyriausybei nepradėjus įgyvendinti šių pasiūlymų tvarus viešojojo sektoriaus darbuotojų atlyginimų augimas nebus užtikrintas, viešąjam sektoriui toliau trūks darbuotojų, nes atlyginimai privačiame sektoriuje augs sparčiau, o viešųjų paslaugų kokybė kris, nes geriausi darbuotojai pereis dirbti į privatų sektorių.

Raginame Vyriausybę įsiklausyti į profesinių sąjungų pasiūlymus ir pagaliau įgyvendinti šimtų tūkstančių viešojo sektoriaus darbuotojų lūkesčius užsidirbti teisingą atlyginimą, kuris užtikrina orų gyvenimą, ir Lietuvos gyventojų teisę į kokybiškas viešąsias paslaugas.

Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkė Kristina Krupavičienė

 

 

0 komentaras
0

Palikti komentarą