AB „Lietuvos geležinkeliai” darbuotoja apginta nuo diskriminacijos už priklausymą kitai profesinei sąjungai

autorius Solidarumas
vit ir stas

2019 m. kovo 13 d. Valstybinės darbo ginčų komisijos Vilniaus teritorinio padalinio Darbo ginčų komisija, pirmininkaujama komisijos pirmininko Alberto Oleškevičiaus, dalyvaujant atsakovei T.Ž. ir jos atstovams AB „Lietuvos geležinkeliai“ darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkui Stanislavui Fedaravičiui ir teisinkui Vitaliui Jarmontovičiui, priteisė T.Ž. 300 eurų išmoką 50-mečio proga, kurią AB „Lietuvos geležinkeliai“ administracija atsisakė mokėti, aiškindama tuo, kad T.Ž. nepriklauso profesinėms sąjungoms, kurios pasirašė kolektyvinę darbo sutartį, numatančią tokias išmokas darbuotojams, sulaukusiems 50-ies ir 60-ies metų jubiliejus.

Darbo ginčų komisija tokį AB „Lietuvos geležinkeliai“ administracijos sprendimą įvertino kaip diskriminacinį T.Ž. atžvilgiu, nes ji priklauso kitai profesinei sąjungai t. y. AB „Lietuvos geležinkeliai“ darbuotojų profesinei sąjungai „Solidarumas“, ir pripažino, kad administracija t. y. darbdavys pažeidė Lietuvos darbo kodekso 2 straipsnio 1 dalį, kuri įtvirtina darbo teisės subjektų t. y. darbuotojų lygybės principą, nesvarbu kokiai profesinei sąjungai, asociacijai, politinei partijai ir pn. darbuotojas priklauso.

Už principingą savo narių gynimą AB „Lietuvos geležinkeliai“ darbuotojų profesinė sąjunga „Solidarumas“ užsitraukė dalies darbadavių atstovų nemalonę, o jos pirmininkas Stanislavas Fedaravičius buvo atleistas iš darbo, kaip jo pavaduotojas ir dar vienas tarybos narys, tačiau teismai nors ir pripažino jų atleidimą neteisėtu, bet neįpareigojo jų grąžinti į darbą tik priteisė darbdaviams išmokėti kompensaciją už jų atleidimą.

AB „Lietuvos geležinkeliai“ administracija nepakvietė AB „Lietuvos geležinkeliai“ darbuotojų profesinės sąjungos „Solidarumas“ dalyvauti derybose dėl kolektyvinės darbo sutarties, o jos prašymas dalyvauti šiose derybose dėl kolektyvinės darbo sutarties sudarymo buvo atmestas.

Tokie AB „Lietuvos geležinkeliai“ administracijos veiksmai rodo, kad ji siekia susidoroti su sąžiningai darbuotojų interesus atstovaujančia profesine sąjunga ir sudaryti nelygias t.y geresnes sąlygas kitoms, darbdaviui palankesnėms profesinėms sąjungoms.

Stebina, kad tokie dalykai vyksta pelningai veikiančioje įmonėje, kuri būdama valstybine įmone turėtų kitoms įmonėms rodyti pavyzdį, kaip vykdyti socialinį dialogą ir bendradarbiauti su profesinėmis sąjungomis.

Nuotraukoje Vitalius Jarmontovičius ir Stanislavas Fedaravičius.

 

 

 

0 komentaras
0

Palikti komentarą