Teisingumo ministerija laužo susitarimus su profesine sąjunga

autorius Solidarumas
kld jurk

2019 m. kovo 19 d. Kalėjimų departamente įvyko Darbo grupės įkalinimo įstaigų medicinos darbuotojų darbo pertvarkai aptarti, kuriame dalyvavo Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ generalinis sekretorius Ričardas Garuolis, streikuoti besiruošiančios Įkalininimo įstaigų medicinos darbuotojų profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkas Arvydas Stanislovaitis, pavaduotoja Vita Subačiutė, Teisingumo viceministras Ernestas Jurkonis, Kalėjimų departamento laikinai einantis direktoriaus pareigas Valerijus Vincukevičius, Laisvės atėmimo vietų ligoninės (LAVL) direktorius Ramūnas Šilobritas, Akreditacijos tarnybos, Teisingumo ministerijos. LAVL ir Kalėjimo departamento atsakingi atstovai. Šis susitikimas buvo anksčiau vykusio susitikimo tęsinys. Skaityti čia. Nors profesinės sąjungos prašė perkelti šį susitikimą į ketvirtadienį, kad galėtų dalyvauti daugiau profesinės sąjungos narių, Kalėjimų departamento atstovai atsisakė tai daryti, aiškindami, jog Akreditacijos tarnybos atstovai negalės dalyvauti ketvirtadienio susitikime.

Akreditacijos tarnybos atstovai paaiškino, kad norint sujungti LAVL ir įkalinimo įstaigose veikiančias pirminės sveikatos priežiūros įstaigas į vieną įstaigą, reikia pakartotinai gauti jungiamų įstaigų higienos pasus.

Jei įstaigos gavo higienos pasus neseniai, jie bus perrašomi netikrinant ar įstaiga atitinka visus higienos reikalavimus. Jei higienos pasai buvo gauti seniai, įstaigos bus patikrintos, o atrastus higienos tvarkos pažeidimus turės ištaisyti per ne ilgesnį nei dviejų mėnesių laikotarpį.

Kurios įstaigos bus tikrinamos, o kurioms higienos pasai bus automatiškai perrašomi Akreditacinės tarnybos atstovai neatskleidė. Jie tik užtikrino, kad LAVL higienos pasas bus perrašomas netikrinant ligoninės, nes ji pradėjo veikti tik praėjusių metų viduryje.

Kalėjimo departamento atstovai pateikė tą patį medikų darbo pertvarkos planą kaip ir pirmąjame Darbo grupės susitikime – pirminės sveikatos priežiūros medikai, pavaldūs įkalininimo įstaigoms perduodami LAVL pavaldumui kaip Pirminės sveikatos priežiūros skyrius, įsteigiamas naujas šio skyriaus vadovo etatas ir dar vienas naujas Vidaus medicinos audito grupės vadovo etatas.

Nepaisant to, kad pirmame susitikime buvo paaiškinta, kad negalima atsisakyti sveikatos priežiūros skyriaus vedėjų, nes be savo tiesioginių pareigų jie turi dar ir atsakyti į kalinių skundus dėl netinkamos sveikatos priežiūros bei persiųsti pažymas teismams, vėl buvo siūloma panaikinti dešimt sveikatos priežiūros skyriaus vedėjų, o jų darbą perduoti naujo departamento vadovui.

LAVL atstovai, palaikę siūlymą panaikinti Sveikatos priežiūros skyriaus vadovų etatus, kategoriškai atsisakė prisiimti atsakomybę svarstyti kalinių skundus.

Kai profesinės sąjungos atstovai paklausė ar vienas žmogus be tiesioginio darbo vadovauti naujam departamentui dar sugebės atlikti dešimties Sveikatos priežiūros skyriaus vedėjų darbą, atsakant į kalinių skundus, jiems buvo atsakyta, kad šis darbas bus išskirstytas kitiems šio skyriaus darbuotojams.

Profesinės sąjungos pirmininkui Arvydui Stanislovaičiui paaiškinus, kad skundų nagrinėjimas yra atsakingas ir aukštos kvalifikacijos reikalaujantis darbas, kuriam atlikti būtinos ir medicininės, ir teisinės žinios, nes neprofesionaliai atsakius į kalinių skundus, teismai valstybei priteisia išmokėti didelius mokesčių mokėtojų pinigus kalinių kompensacijoms, jie buvo raminami, kad šį darbą gali atlikti ir darbuotojas su laiku įgyjęs patirties, nors ir neturintis pakankamai teisinių ir medicininių žinių.

Viceministras Ernestas Jurkonis pripažino, kad tai rimta problema, nes Teisingumo ministerija per metus sumoka apie 900 000 eurų nuteistųjų kompensacijoms, kurias jiems teismai prisiteisia už netinkamas įkalinimo sąlygas.

Kalėjimų departamento laikinai einantis direktoriaus pareigas Valerijus Vincukevičius primygtinai siūlė eksperimento tvarka keletui mėnesių atsisakyti ir naktinio budėjimo Marijampolės pataisos namuose, nes, jo gautais duomenimis, toks budėjimas ten nereikalingas, nes slaugytojos dažnai budėjimo metu ne dirba, o tik ateina pamiegoti, ir pasiūlė profesinei sąjungai jau šiandien pritarti jo pasiūlymui.

Vita Subačiutė nustebo dėl tokio teiginio ir paaiškino, kad daug suteiktų sveikatos priežiūros paslaugų yra fiksuojamos, bet Kalėjimo departamentui nepranešamos, todėl Kalėjimo departamento atstovai gali ir nežinoti apie tikrąją darbų apimtį.

Ričardas Garuolis paaiškino, kad profesinės sąjungos susitikime su Teisingumo ministru (skaityti čia) buvo svarstomas naktinio budėjimo panaikinimo klausimas, ir buvo sutarta, kad eksperimento tvarka jis bus mėnesiui panaikintas tik Vilniaus pataisos namuose, nes tiesiog trūksta slaugytojų, ir Pravieniškių pataisos namuose, kadangi šalia yra LAVL.

Tačiau Pravieniškių pataisos namuose naktiniai budėjimai, pasak viceministro Ernesto Jurkonio, nebuvo panaikinti, nes yra sudaryti ketvirtiniai budėjimo grafikai, kurių keisti negalima, taip nustebinant Vitą Subačiutę, nes, pasak jos, budėjimo grafikai sudaromi mėnesiui.

Ričardas Garuolis paaiškino, kad profesinė sąjunga susitikimo su Teisingumo ministru metu sutarė, kad Marijampolėje naktiniai budėjimai turi būti, bet profesinė sąjunga gali dar kartą apsvarstyti šį klausimą, ir apgailestavo, kad šiame susitikime nedalyvauja Marijampolės pataisų namų vyriausiasis gydytojas, kuris galėtų geriau atsakyti, ir pasiūlė kreiptis šiuo klausimu į jį.

Ričardas Garuolis Valerijui Vincukevičiui atsakė, kad profesinė sąjunga apklausė savo narius ir sužinojo, kad panaikinus naktinius budėjimus dauguma slaugytojų išeis iš darbo, nes darbas pamainomis suteikia joms galimybe laisvomis nuo budėjimo dienomis padirbėti kitose sveikatos priežiūros įstaigose. Valerijus Vincukevičius sutiko, kad rizika netekti slaugytojų yra, bet vis tiek siūlė pabandyti.

Vitai Subačiutei paprašius pateikti pareigybių sąrašą ir pareigybių funkcijų aprašymą, nes, jei planuojama atsisakyti sveikatos priežiūros skyriaus vedėjo ir vaistininko pareigų, reikia žinoti kas atliks jų darbą, jai buvo atsakyta, kad tai bus pateikta vėliau.

Į Ričardo Garuolio klausimą kiek dėl šios pertvarkos bus sutaupyta pinigų, kuriuos bus galima skirti medikų atlyginimams didinti, nebuvo atsakyta.

Valerijus Vincukevičius piktinosi, kad profesinė sąjunga vis prašo ekonominių pertvarkos paskaičiavimų, ir pareiškė, kad jis yra matęs daug tokių paskaičiavimų, kurie tik gaišina permainas, ir siūlė kuo greičiau dėl jų susitarti, nes pertvarkos turi būti pradėtos jau balandžio 1 d.

Ričardui Garuoliui paprašius pateikti tuos skaičiavimus profesinės sąjungos nariams, paaiškėjo, kad šie skaičiavimai padaryti tik dėl Teisingumo ministro ir profesinės sąjungos sutartų pirminės sveikatos priežiūros grandies etatų sumažinimo, kuris leistų sutaupyti iki 30 000 eurų per mėnesį.

Paraginęs jau šiandien išspręsti visus dėl pertvarkos iškilusius klausimus Valerijus Vincukevičius išėjo ir daugiau posėdyje nebedalyvavo.

Toliau buvo aptariami vaistinių panaikinimo įkalinimo įstaigose planai. Jau dabar praėjus vos trims pirmiesiems metų mėnesiams nebėra lėšų kai kuriems nuteistųjų gydymui būtiniems vaistams įsigyti, todėl, jei valstybės neras lėšų jiems įsigyti, ji turės kalinių kompensacijoms už nesuteiktas gydymo paslaugas skirti daugiau lėšų nei būtų skyrę vaistams jų gydymui.

Profesinės sąjungos atstovai atsisakė pritarti vaistinių uždarymui ir įspėjo apie galinčias kilti problemas dėl vaistų pajamavimo, nurašymo ir darbuotojų darbo krūvio padidėjimo, kuris kils dėl atsiradusių naujų procedūrų, bei atskleidė galimas spragas nesąžiningų darbuotojų piktnaudžiavimui.

Kilus diskusijoms ar vaistinių pertvarka atitinka galiojančius teisės aktus, Ričardas Garuolis pasiūlė į kitą pasitarimą pasikviesti Farmacijos departamento atstovus, kaip ir buvo susitarta susitikimo su Teisingumo ministru metu.

Nors iš pradžių Teisingumo ministerijos atstovai tam prieštaravo, sakydami, kad užteks apklausti Farmacijos departamento atstovus telefonu, vis tik vėliau sutiko, kad juos būtina pakviesti į kitą posėdį tam, kad visos derybų pusės galėtų jiems užduoti klausimus ir vienodai suprastų atsakymus į juos.

Kitas posėdis numatytas kovo 25 d. pirmadienį. Teisingumo ministerijos ir Kalėjimo departamento vadovai pareiškė norintys, kad šiame posėdyje būtų galutinai sutarta dėl pertvarkos.

Pateiktas Įkalinimo įstaigų sveikatos priežiūros sistemos pertvarkos planas laužo profesinės sąjungos susitarimus su Teisingumo ministru daugiau nemažinti įkalinimo įstaigų medikų skaičiaus nei buvo sutarta, nenaikinti įkalinimo įstaigose esančių vaistinių.

Nėra pateikti skaičiavimai kiek dėl pertvarkos bus sutaupyta lėšų medikų atlyginimams didinti, tačiau norima jau nuo balandžio 1 d. pradėti „optimizavimą”, kurio pasekmės nenuspėjamos ir gali pagreitinti visos sveikatos priežiūros sistemos įkalinimo įstaigose chaosą ir griūtį.

Panašu, kad susitarti nenorima, profesinių sąjungų argumentai negirdimi, todėl nebėra kitos išeities kaip pradėti ruoštis medikų streikui įkalinimo įstaigose ir gelbėti visą sistemą nuo nekompetetingų vadovų planų ją sugriauti.

0 komentaras
0

Palikti komentarą