Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas” valdybos pareiškimas dėl viešojo sektoriaus darbuotojų algų didinimo

autorius Solidarumas
solidarumas baz

2018 m. vasario 21 d. įvyko Lietuvos profesinės sąjungos Solidarumas” valdybos posėdis, kuriame buvo apsvarsta kokių nuostatų laikytis, derantis dėl pareiginės algos bazinio dydžio, pasirašant Nacionalinę kolektyvinę šakos kolektyvines sutartis, bei aptartas pasiruošimas Lietuvos profesinės sąjungos  „Solidarumas” trisdešimtmečiui, kuris vyks 2019 m. gegužės 11 d. Vilniuje. Valdybos narius ekonomikos klausimais konsultavo socialinės ekonomikos ekspertas prof. Dalius Serafinas. 

Kitas valdybos posėdis vyks 2019 m. kovo 14 d. Vilniuje. 

Pateikiame Lietuvos profesinės sąjungos Solidarumas” valdybos pareiškimą dėl tvaraus viešojo sektoriaus darbuotojų atlyginimų didinimo.

PAREIŠKIMAS

Daugumos viešojo sektoriaus darbuotojų atlyginimai yra susieti su baziniu pareiginės algos dydžiu, kuris 2008 m. buvo sumažintas 8,45% ir iki šio neatstatytas, nors biudžeto pajamos be europinės paramos nuo išaugo milijardu, nuo 5.710 mlrd. eurų (2008 m.) iki 6,770 mlrd. eurų ( 2018 m.) t. y. 18.5% . Tuo tarpu Lietuvos BVP per dešimtimetį išaugo beveik 50% ir augs toliau.

Todėl būtina nuo 2020 m., o ne per dvejus metus, atstatyti bazinį pareiginės algos dydį, kuris buvo 2008 m, sumažintas.

Būtina subalansuoti atlyginimų viešojo sektoriaus darbuotojų atlyginimo sistemą, kurią išbalansavo pastaraisiais metais metais nevienodai didinti įvairių viešojo sektoriaus šakų darbuotojų atlyginimai, o po to laipsniškai pasiekti, kad viešojo sektoriaus darbuotojų atlyginimai grįžtų į tas proporcijas su privataus sektoriaus darbuotojų atlyginimais, kurios buvo 2007-2008 m., nes nuo 2008 m. vidutinis mėnesinis atlyginimas išaugo virš 40%, o infliacija – virš 12%.

Norint depolitizuoti ir užtikrinti tvarų viešojo sektoriaus darbuotojų atlyginimo didinimą, būtina jį susieti su objektyvia jo paskaičiavimo metodika, už pagrindą paimant ekonomisto Justo Mundeikio pateiktą skaičiavimo metodiką

Būtina indeksuoti viešojo sektoriaus darbuotojų atlyginimus, susiejant juos su numatoma kitų metų infliacija ir realaus vidutinio mėnesinio atlyginimo prognozėmis kitiems metams arba realaus BVP augimu. Jeigu Lietuvos bankas prognozuoja, kad infliacija kitais metais bus 2%, o realus BVP augimas – 2%, viešojo sektoriaus atlyginimai turi būti didinami 4%. Jei infliacija bus 2%, o realus atlyginimas didės 3%, viešojo sektoriaus darbuotojų atlyginimai turi būti didinami 5%.

Kadangi viešąjame sektoriuje dirba tik kvalifikuoti darbuotojai, minimalus šio sektoriaus darbuotojų atlyginimas negali būti mažesnis nei 5 pareigininės bazinės algos koeficientai, o ne 3,4, kurie yra lygūs minimaliam mėnesiniam atlyginimui ir negali būti mažesni nei 60% vidutinio mėnesinio Lietuvos darbuotojų atlyginimo.

Pirmiausia būtina didinti žemiausias pereiginės algos koeficientų ribas, kartu didinant pareiginės algos bazinį dydį.

Būtina pasiekti, kad Lietuvos BVP perskirstymas per biudžetą būtų ne vienas iš mažiausių Europoje, o pasiektų Europos Sąjungos vidurkį.

Nepritariame Vyriausybės planams keisti savo susitarimus su medikų profesinėmis sąjungomis, kad gydytojų vidutinis darbo užmokestis (VDU) 2020 m. II pusmečio pradžioje būtų ne mažesnis kaip 3 šalies VDU, slaugytojų – ne mažesnis kaip 1,5 šalies VDU ir atidėti šių planų įgyvendinimą iki 2025 metų. Svarstant tvaraus viešojo sektoriaus darbuotojų atlyginimo strategiją, darbuotojams negali būti bloginamos sąlygos, kurios jau buvo sutartos šakų kolektyvinėse sutartyse.

Nepradėjus įgyvendinti šių pasiūlymų tvarus viešojojo sektoriaus darbuotojų atlyginimų augimas nebus užtikrintas, viešąjam sektoriui toliau trūks darbuotojų, nes atlyginimai privačiame sektoriuje augs sparčiau, o viešųjų paslaugų kokybė kris, nes geriausi darbuotojai pereis dirbti į privatų sektorių.

Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkė Kristina Krupavičienė

0 komentaras
0

Palikti komentarą