Tarptautinė konferencija, skirta imigracijos klausimams, Paryžiuje

autorius Solidarumas
Paryz jov

2019 m. vasario 21-23 dienomis Lietuvos profesinės sąjungos ,,Solidarumas” pirmininkės pavaduotoja Jovita Pretzsch dalyvavo konferencijoje, skirtoje migrantų ir pabėgėlių integravimosi darbo srityje Europos Sąjungoje klausimams aptarti. Konferencijoje „Imigrantų ir pabėgėlių socialinės integracijos skatinimas Europos Sąjungoje“ („Promoting the process of social and labor integration of immigrants and refugees in the European Union“) dalyvavo profesinių sąjungų ir nevyriausybinių organizacijų atstovai iš 15 skirtingų Europos valstybių, tarp jų ir ilgamečiai Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ partneriai iš legendinės Lenkijos profesinės sąjungos „Solidarnošč“.

Konferencijos metu buvo aptarinėjama Europos Sąjungos darbo sistema bei jos teikiamos galimybės įsidarbinti migrantams ir pabėgėliams tiek iš kitų Europos Sąjungos šalių, tiek iš šalių, kurios Europos Sąjungai nepriklauso.

Pranešėjai iš įvairių valstybių dalijosi patirtimi, kaip tvarkomasi su dideliais migrantų ir pabėgėlių srautais. Opiausios problemos, kurios buvo įvardytos visų pranešėjų, buvo socialinis atotrūkis, nevienodi atlyginimai už tą patį darbą bei visų socialinių garantijų neužtikrinimas migrantams.

Konferencijoje dalyvavę pranešėjai sutiko, kad migrantams tinkami integruotis darbo rinkoje trukdo ir ilgas „popierizmas“, dokumentų įforminimas iki tol, kol asmuo galės gauti visus reikalingus dokumentus, leidžiančius pradėti dirbti darbo rinkoje. Paprastai toks užsitęsęs procesas veda „nelegalaus“ darbo link, kai atvykęs asmuo, norintis turėti pragyvenimo šaltinį, yra priverstas ieškotis nelegalių darbų, kurie nėra įforminami ir teisiškai matomi valstybėje, todėl darbdavys gali nustatyti kokias nori sąlygas, numatyti ilgesnes darbo valandas, mažesnį atlyginimą nei reglamentuoja nacionaliniai teisės aktai, o kadangi toks darbas nėra tinkamai įformintas, profesinės sąjungos negali įsikišti ir padėti darbuotojui gauti tokias pačias sąlygas kaip darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį.

Kitas migrantų skaudulys – užsienio kalbos barjeras, trukdantis tinkamai bendrauti su darbdaviais bei atvykus į užsienio šalį gauti teisinę pagalbą, informaciją apie teikiamas galimybes. Migrantams, dažnai neturintiems finansinio kapitalo, yra sudėtinga mokytis naujos kalbos, nes ne visur kalbų kursai yra nemokami, o nemokėdami kalbos jie sunkiai randa darbą.

Profesinės sąjungos ir nevyriausybinės organizacijos kovoti su šiomis problemomis žada užmegzdamos socialinį dialogą su valdžios institucijomis, atsakingomis už migrantų judėjimo priežiūrą, taip pat rengiant seminarus, suteikiant nemokamas galimybes mokytis kalbos bei teisinę pagalbą iš užsienio atvykusiems darbuotojams.

paryz bendr

paryz vien

0 komentaras
0

Palikti komentarą