Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas” mokymai Palangoje

autorius Solidarumas
pala fedar

Lietuvos profesinė sąjunga „Solidarumas“ 2019 m. vasario 23-24 d. Palangoje surengė mokymus savo profesinių sąjungų nariams apie kolektyvinių sutarčių sudarymą ir profesinių sąjungų galimybes gerinant darbuotojų darbo ir apmokėjimo sąlygas.

Mokymuose dalyvavo virš 40 dalyvių iš visos Lietuvos.

Profesinių sąjungų nariai buvo mokomi derybų dėl kolektyvinių sutarčių sudarymo strategijos ir taktikos.

Dalintasi patirtimi kaip pasiekti, kad sudarant darbo ir budėjimų grafikus, skiriant priedus ir premijas, nustatant darbo normas, atlyginimo dydį ir darbo saugos reikalavimus ar užtikrinant darbuotojų socialinias garantijas, būtų atsižvelgiama į darbuotojų interesus.

Aptarti profesinių sąjungų santykiai su Darbo tarybomis ir kitomis įmonėje veikiančiomis profesinėmis sąjungomis.

Diskutuota kaip geriausiai spręsti konfliktus su darbdaviais, darbo ginčus, žalų atlyginimo klausimus. Išgvildenta teisinė streikų organizavimo tvarka.

Aptarti komandiruojamų darbuotojų darbo ypatumai, galimybės pasinaudoti užsienio profesinių sąjungų pagalba.

Šio renginio metu profesinių sąjungų nariai gavo atsakymus į daugelį jiems svarbių klausimų, o renginio dalyviai – pažymėjimus apie baigtus „Socialinių partnerių derybų mokymus“.

Renginio dalyviai išvyko namo, pasiryžę nedelsiant pritaikyti įgytas žinias savo darbo vietose.

Renginys buvo finansuojamas pagal 2014 -2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos projektą „Profesinių sąjungų ir darbdavių bendradarbiavimo modelis vystant socialinį dialogą“, Nr. 08.5.1-ESFA-V-423-01-0001.

Daugiau nuotraukų žiūrėti čia

0 komentaras
0

Palikti komentarą