Lietuvos profesinio mokymo taryba pradėjo darbą

autorius Solidarumas

2014 metų gruodžio 2 dieną Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministras išleido įsakymą „Dėl Lietuvos profesinio mokymo tarybos sudėties tvirtinimo“, kuriuo patvirtino tarybos sudėtį.

Į tarybą įeina profesinių sąjungų atstovai: LDF S.Andriulis, J.Švedienė, LPSK T.Babrauskienė, D.Šlionskienė, LPS „Solidarumas“ R.Minkevičienė, Lietuvos pramonininkų konfederacijos atstovai G.Kvietkauskas, E.Šiškauskienė, ŠMM atstovas S.Zybartas, SADM atstovė E.Radišauskienė, LSA atstovas J.Mickus, LR ŪM atstovas L.Kadys, LR ŽŪM atstovė J.Bacevičienė, LR ŽŪR atstovė S.Kisielienė, LVDK atstovas V.Levickis, Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos atstovas V.Šileikis.

Įvyko du posėdžiai (vasario ir kovo mėn.), kuriuose buvo išrinkti darbo grupės pirmininkas Gintautas Kvietkauskas ir pavaduotojas Saulius Zybartas. Jolanta Zabietienė ŠMM profesinio mokymo skyriaus specialistė pristatė pranešimą „2015 m. asmenų priėmimas į valstybės finansuojamas profesinio mokymo programas“ (skaidres galite pasižiūrėti čia).

Apie temas, svarstytas darbo grupės posėdžiuose, bus pranešta.

ŠMPS „Solidarumas“ pirmininkė Ramutė Minkevičienė

0 komentaras
0

Palikti komentarą