Lietuvos socialiniai partneriai Europos socialiniame dialoge dalyvauja neaktyviai

autorius Solidarumas

2014 m. balandžio 9 d. Briuselyje vyko Europos socialinių partnerių: ETUC, BUSINESSEUROPE, CEEP, UEAPME, – konferencija apie socialinių partnerių susitarimo dėl Įtraukios darbo rinkos įgyvendinimą. Konferencijos tikslas – įvertinti Europos Sąjungos šalių socialinių partnerių pasiekimus, įgyvendinant susitarimo rekomenadicijas šalyse.

Susitarimas buvo pasirašytas 2010 metais, kaip tik tada įsibėgėjo ekonominė ir finansų krizė. Jo tikslas – įtraukti socialinius parnetrius į užimtumo problemų sprendimą. Aktyvesnį bendradarbiavimą su valstybinėmis ir privačiomis užimtumo tarnybomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, rengti susitarimas (trišalius ir
dvišalius), organizuoti mokymus, rašyti projektus, – kurių tikslas prisidėti inegruojant žmones į darbo rinką.

Kaip pabrėžė ETUC generalinio sekretoriaus pavaduotojas Patrick Itscher, tai buvo pirmas kartas, kai socialiniai partneriai išplėtė savo veiklos ribas ir neapsiribojo vien tik darbu su profesinių sąjungų nariais.

20 šalių parengė ataskaitas. Lietuva yra tarp 6 šalių, kurios nei karto nepateikė ataskaitos apie Susitarimo įgyvendinimą.

0 komentaras
0

Palikti komentarą