Per 2013 metus darbe žuvo 9 LESTO darbuotojai

autorius Solidarumas

2014 m. balandžio 10 d. įvyko LR Darbuotojų saugos ir sveiktos komisijos posėdis. Ši komisija dirba aktyviausiai iš visų LR Trišalės tarybos nuolatinių komisijų ir komitetų. Komisijos posėdyje buvo svarstoma nauja darbuotojų mokymo ir atestavimo saugos ir sveikatos srityje tvarka. Keisti teisės norminius aktus verčia augantis gamybinis traumatizmas.

Vien tik LESTO (Lietuvos skirstomųjų tinklų operatorius) dėl netinkamo mokymo, tinkamai neįvertinus profesinės rizikos, nepakankamai organizavus darbuotojų atstovų saugai ir sveikatai veiklą 2013 metais darbe žuvo 9, sunkiai sužaloti 32 darbuotojai, o šiais metais jau į vyko 5 mirtini nelaimingi atsitikimai darbe.

Šiuo metu asmenų mokymas ir atestavimas saugos ir sveikatos srityje vykdomas mokymo įstaigose pagal Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymą bei Mokymo ir atestavimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais bendruosius nuostatus. Mokymo įstaigos ir moko, ir pačios atestuoja, išduodamos atitinkamus pažymėjimus. Atestavimo metu dalyvauja valstybinis darbo inspektorius, kuris vėliau gali tikrinti to paties atestuoto asmens veiklą. Toks modelis nėra geras, kai valstybinė darbo inspekcija dalyvauja ir atestuojant, ir po to tikrinant tų asmenų veiklą.

Todėl Seimo nariai Algirdas Sysas ir Mečislovas Zasčiurinskas pateikė komisijai Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo papildymo 81 straipsniu ir Valstybinės darbo inspekcijos įstatymo 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą XIIP-1084, kurio tikslas – nustatyti teisinį reglamentavimą, kuriuo remiantis būtų sukurta valstybinė centralizuota asmenų saugos ir sveikatos srityje atestavimo sistema bei Asmenų atestuotų darbuotojų saugos ir sveikatos srityje registras, sureguliuoti centralizuotą asmenų saugos ir sveikatos srityje atestavimo sistemą, surinkti ir susisteminti informaciją apie šiuos asmenis.

Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 81 straipsnyje siūloma visus atestuotus asmenis registruoti viešojoje įstaigoje „Technikos priežiūros tarnyba“ prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Pagal Valstybinės darbo inspekcijos (VDI) įstatymo 6 straipsnyje nustatytą tvarką VDI atstovas nedalyvaus atestacijoje, bet teiks išvadas dėl rengiamų darbuotojų saugos ir sveikatos mokymo programų, tikrins, ar darbuotojai nustatyta tvarka instruktuoti, apmokyti, atestuoti darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais.

Pateiktas susilaukė prieštaringų vertinimų, todėl komisija nurodė juos patikslinti.

Kitai rotacinei pusėms metų kadencijai komisijos pirmininku išrinktas Arūnas Lupeika-Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus pavaduotojas.

P.Grėbliauskas 8686 17391

0 komentaras
0

Palikti komentarą