Linkuvos socialinės globos namuose pasirašyta nauja kolektyvinė sutartis

autorius Solidarumas
lin1

2017 balandžio 11 d. dalyvaujant Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkės pavaduotojui Rimtautui Ramanauskui, valdybos nariui Ričardui Garuoliui, teisininkei Ksenijai Giedraitienei ir daugumai Linkuvos socialinės globos namų darbuotojų buvo pasirašyta Linkuvos globos namų kolektyvinė sutartis.

2016 m. pavasarį buvo įsteigta Linkuvos socialinės globos namų Linkuvos socialinės globos darbuotojų profesinė sąjunga „Solidarumas”.Jos pirmininkė Audronė Zenevičienė kartu su jau veikusios Lietuvos socialinių įstaigų darbuotojų profesinės sąjungos linkuvos padalinio pirmininke Laima Valiene ėmė siekti naujos kolektyvinės sutarties sudarymo.

Linkuvos globos namuose gyvena psichinę negalią turintys žmonės. Ne kiekvienas žmogus gali dirbti šiomis padidintos rizikos ir streso sąlygomis daug atsakomybės ir meilės reikalaujantį darbą. Todėl kolektyvinė sutartis yra reikalinga, kad padėtų gerinti šio nelengvo darbo sąlygas, tose srityse, kurios nėra numatytos Darbo kodekse ir kituose poįstatyminiuose aktuose.

Naujoje sutartyje bus pagerintos darbo ir poilsio sąlygos bei socialinė apsauga. Sutartyje atsirado darbuotojų konsultavimo ir informavimo skyrius, kuris leis profesinės sąjungos atstovams dalyvauti sprendžiant darbuotojų atleidimo, priėmimo į darbą ir įmonės reorganizavimo klausimus, sudarant darbo ir poilsio tvarkaraščius ir t.t.

Pagal šią sutartį bus sudarytas Darbo saugos ir sveikatos komitetas, susidedantis iš keturių profesinių sąjungų ir keturių administracijos atstovų, kuris spręs darbuotojų darbo saugos ir sveikatos klausimus.

Darbuotojai nuo šiol gaus net tik darbo drabužius, bet ir avalynę.

Šį pavojingą darbą dirbantys darbuotojai nuo šiol bus draudžiami visas 24 val. per parą, nes keičiantis darbo grafikams, dirbant tai naktinėje, tai dieninėje pamainoje buvo sunku sužiūrėti, kad darbuotojai darbo metu būtų visą laiką apdrausti.

Linkuvos socialinės globos darbuotojų profesinės sąjungos „Solidarumas”pirmininkė Audronė Zenevičienė po kolektyvinės sutarties pasirašymo prisipažno, kad ši diena yra džiugi visiems darbuotojams ir nuo šiol ji tikisi labai glaudaus administracijos ir profesinių sąjungų bendradarbiavimo.

Reikia tikėtis, kad šios kolektyvinės sutarties bus laikomasi ir profesinėms sąjungoms nereikės dėl jos nesilaikymo kreiptis į teismus ar skelbti streiką.

 

 lin2

 lin3

lin rim

lin4

lin6

lin7

 lin9

lin8

 

 

0 komentaras
0

Palikti komentarą