Profesinė sąjunga ruošė gidus informaciniams karams

autorius Solidarumas
gid vir

2017 balandžio 9 d. Kaune, Karininkų Ramovėje įvyko gidų mokymai, kuriuos surengė Gidų ir kelionės vadovų profesinė sąjunga „Solidarumas“. Renginio pradžioje jos vadovas Ričardas Garuolis papasakojo apie gidų profesinės sąjungos veiklą ir galimybes apginti gidų teises bei pakomentavo naujausias Turizmo įstatymo pataisas, kurias parengė Ūkio ministerija. Ričardas Garuolis pasakė, kad gidai yra ne tik paslaugų ir poilsio sektoriaus atstovai, kaip dažnai mano kai kurie Ūkio ministerijos valdininkai, bet ir savo šalies „vizitinės kortelės” bei neoficialūs ambasadoriai, padedantys užsienio ir Lietuvos turistams teisingai suvokti mūsų šalies praeitį, dabartį ir jos siekius. Tai tampa ypač svarbu dabar, kai stiprėja informaciniai karai, o gidai nori to ar nenori yra priešakinėse to karo linijose. 

Yra sakoma, kad valstybė, kuri į save žiūri kitų akimis neturi ateities. Todėl svarbu, kad gidai ne tik netaptų informacinio karo diversijų aukomis, bet ir padėtų tiek Lietuvos, tiek užsienio turistams apsisaugoti nuo jų.

Po to savo pranešimus skaitė Lietuvos kariuomenės komunikacijos skyriaus pranešėjai ir istorikas Tomas Baranauskas.

Pirmasis kariuomenės komunikacijos skyriaus darbuotojo pranešimas buvo apie tai, kas yra informacinis karas. Pastaruoju metu pastebėta, kad savo tikslus galima greičiau pasiekti ne brangiais tankais ar raketomis, o daug pigiau kainuojančiomis žiniasklaidos priemonėmis.

gid1

Agresyviai valstybei nupirkus televizijos, radijo kanalus, internetinius portalus, panaudojus socialinius tinklus galima užvaldyti norimos užkariauti valstybės informacinę erdvę, o tuo pačiu ir jos gyventojų protus ir širdis, įtikinant juos, kad sava valstybė yra kliūtis jų gerovei, o visos jų problemas gali išspręsti tik okupantai.

Kaip parodė Ukrainos pavyzdys, taip galima sunaikinti ne tik kareivių norą priešintis agresoriui, bet ir paversti juos savo talkininkais. Gyvenant demokratijos sąlygomis galima paveikti rinkėjus ir politikus taip, kad valstybė be šūvio taptų agresoriaus valios vykdytoja.

Lietuvos kariuomenės atstovai, keisdamiesi informacija su kolegomis iš kitų NATO šalių, pastebėjo, kad informacines atakos vyksta visose šalyse ir jų braižas yra stebėtinai panašus, net jos vyksta vienu metu. Stengiamasi paveikti jausmus, sakoma dalis tiesos, klastojami faktai, informacinė erdvė užverčiama įvairiausiomis sąmokslų teorijomis, kad tiesa atrodytų tik viena iš jų, skirtingoms visuomenės grupėms skleidžiamas skirtingas melas.

gid2

Kita Lietuvos kariuomenės komunikacijos skyriaus pranešėja papasakojo apie paskutines informacines atakas Lietuvoje. Pasirodo, kad visuomenėje plačias diskusijas sukėlę pasiūlymai panaikinti pirmojo Lietuvos savanorio K.Škirpos ir antisovietinio partizaninio pasipriešinimo vieno iš vadų J.Noreikos – Generolo Vėtros gatvių pavadinimus ir atminimo lenteles, apkaltinus juos dalyvavus žydų žudyme, bei kartu su  prieštaringai vertinamu E.Zurofu parašyta R.Vanagaitės knyga „Mūsiškiai“ yra vienos iš informacinių diversijų prieš Lietuvą. Buvo papasakota kokių informacinių atakų prieš mūsų valstybę galima laukti artimiausiu metu.

gid ist

Istorikas Tomas Baranauskas papasakojo apie Baltarusijoje paplitusią nemokslinę litvinizmo teoriją, su kuria susiduria po Baltarusiją keliaujantys turistai iš Lietuvos. Pasak jos, tikrieji lietuviai yra dabartiniai baltarusiai, o dabartiniai lietuviai yra neaiškiu būdu Lietuvos sostinę Vilnių užvaldę žemaičiai.  Lietuvos didieji kunigaikščiai esą buvę slavai, sukūrę valstybę nuo Baltijos iki Juodosios jūros. Daug turistų iš Lietuvos šiuo metu važiuoja aplankyti lietuvių statytų pilių Baltarusijoje, o į Gardino sritį galima keliauti be vizų, todėl faktai ir argumentai, paneigiantys klaidingus litvinizmo teiginius buvo gidams labai naudingi.

gid6

Gidai plojimais padėkojo pranešėjams už išsamius ir įdomius pranešimus. Po renginio dalis jų tapo Gidų ir kelionės vadovų profesinės sąjungos „Solidarumas“ nariais.

gid33

gid vsd

gid st

gid4

gid5

gid zur

 

 

 

 

 

 

0 komentaras
0

Palikti komentarą