Medikų profesinės sąjungos įteikė pristatymą pradėti derybas dėl šakos kolektyvinės sutarties sudarymo

autorius Solidarumas
med sak

Medicinos įstaigų darbuotojų profesinė sąjunga Solidarumas”, Lietuvos šeimos gydytojų profesinė sąjunga, Nacionalinio vėžio instituto darbuotojų profesinė sąjunga, Vilniaus universitetinės ligoninės gydytojų profesinė sąjunga, Lietuvos greitosios medicinos pagalbos darbuotojų profesinė sąjunga Solidarumas” įteikė Vyriausybei ir Sveikatos apsaugos ministrui pristatymą dėl derybų šakos kolektyvinei sutarčiai sudaryti.

Lietuvos Respublikos Vyriausybei,

Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministrui

PRISISTATYMAS KOLEKTYVINĖMS DERYBOMS DĖL SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTŲ SEKTORIAUS ŠAKOS SUTARTIES

2018 m. spalio 1 d.Vilnius

Siekiant darnaus visos sveikatos sistemos darbuotojų darbo yra svarbu pasirašyti Lietuvos Nacionalinės sveikatos sistemos (toliau – LNSS) kolektyvinę sutartį, kuri įtrauktų kuo didesnę medikus atstovaujančių profesinių sąjungų dalį, atsižvelgti į jų teikiamus pasiūlymus bei šakine sutartimi ženkliai gerinti medicinos įstaigų darbuotojų padėtį. Atsižvelgiant į tai, prašome Jūsų pradėti kolektyvines derybas dėl sveikatos priežiūros specialistų darbo krūvio sureguliavimo, darbuotojų kvalifikacijos kėlimo finansavimo bei užmokesčio didinimo bei kitų medikų darbą gerinančių sąlygų.

Profesinės sąjungos, atstovaujančios LNSS, nepriklausomai nuo įstaigos pavaldumo ir finansavimo formos, ir Lietuvos privataus medicinos sektoriaus darbuotojus, siūlo pasirašyti LNSS šakos kolektyvinę sutartį, kuri galiotų derybose dalyvaujančių profesinių sąjungų nariams. 

LNSS kolektyvine sutartimi siekiama:

1. Įtvirtinti iki 2020 m. laipsniškai didinamą bendrojo vidaus produkto (BVP) dydį, skiriamą sveikatos apsaugai ir pasiekti 8 procentus BVP bei laipsniškai kelti Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) dalį pirminės sveikatos priežiūros poreikiams taip, kad 2020 metais sudarytų 20 procentų PSDF.

2. Numatyti privalomas lėšas medicinos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimui finansuoti iš valstybės biudžeto.

3. Susitarti dėl adekvataus darbuotojų darbo laiko, krūvių ir darbo užmokesčio, numatyti papildomą atostogų laiką skubią pagalbą teikiantiems specialistams.

4. Teisiškai įtvirtinti ne tik įstaigos, bet ir asmeninį mediko civilinės atsakomybės draudimą už pacientui padarytą žalą bei palaipsniui įteisinti žalos be kaltės modelį.

5. Nustatyti priėmimo į darbą ir atleidimą gerinančias sąlygas. Pagal LR darbo kodekso 188 straipsnio 5 dalies nurodytus terminus laukiame jūsų įsitraukimo į derybas ir pakvietimo į derybinės grupės posėdį deleguoti profesinių sąjungų atstovus paritetiniais pagrindais.

Tikimės jūsų geranoriškumo ir bendradarbiavimo įgyvendinant socialinę partnerystę bei sprendžiant sveikatos priežiūros specialistų darbo krūvio, kvalifikacijos kėlimo, apmokėjimo ir kitas problemas.

Neatsižvelgus į mūsų pasiūlymus ir nepradėjus derybų bei išnaudojus visas kolektyvinio ginčo šalių taikinimo procedūras, remiantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso IV dalies III skyriaus nuostatomis, sveikatos priežiūros specialistai turi teisę skelbti visuotinį sveikatos priežiūros specialistų streiką.

Medicinos įstaigų darbuotojų profesinės sąjungos Solidarumas” vadovė Jolanta Keburienė

Lietuvos šeimos gydytojų profesinės sąjungos pirmininkė Toma Kundrotė

Nacionalinio vėžio instituto darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė Gerda Volkovienė

Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės gydytojų profesinės sąjungos tarybos pirmininkas Gintaras Varanauskas

Lietuvos greitosios medicinos pagalbos darbuotojų profesinės sąjungos Solidarumas” pirmininkas Mark Barkovski

Teismo medicinos darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Giedrius Kisielius

Santaros klinikų gydytojų sąjungos pirmininkas Valdas Pečeliūnas

Lietuvos medikų sąjūdžio tarybos pirmininkė Živilė Gudlevičienė

0 komentaras
0

Palikti komentarą