Lietuvos profesinė sąjunga „Solidarumas” nepasirašys Nacionalinės kolektyvinės sutarties

autorius Solidarumas
solidarumas baz

2018 m. spalio 20 d. Lietuvos profesinės sąjungos Solidarumas” koordinacinė taryba nubalsavo nepasirašyti Nacionalinės kolektyvinės sutarties, nes siūlomas pareiginės algos bazinio dydžio didinimas 1.29%  atsilieka nuo prognozuojamo infliacijos augimo, kuris sieks  2.5%, ir reikalauja vykdyti Seimo nutarimą, kuris ragina iki 2020 m. atstatyti per krizę sumažintą bazinį pareiginės algos dydį.

 
 
Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkui Viktorui Pranckiečiui
 
Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui Sauliui Skverneliui
 
PAREIŠKIMAS
 
Nors trys paskutinės Lietuvos Vyriausybės skelbia, kad krizė Lietuvoje jau seniai pasibaigė, o Lietuvos ūkis toliau sėkmingai vystysis, apie 300 000 viešąsias paslaugas teikiančių Lietuvos darbuotojų to nejaučia.
 
2008 m. Lietuvoje dėl krizės pareiginės algos bazinis dydis, pagal kurį apskaičiuojami valstybinio sektoriaus darbuotojų atlyginimai, buvo sumažintas nuo 142 iki 130.5 eurų t.y. 8.45%.
 
Kodėl prieš krizę, kai 2008 metais Lietuvos biudžeto pajamos be europinių fondų paramos sudarė 5.710 milijardo eurų, valstybinio sektoriaus darbuotojams buvo galima mokėti atlyginimus, remiantis 142 eurų baziniu dydžiu, o dabar, kai 2018 metams Lietuvoje planuojama gauti rekordines 6,767 milijardų eurų biudžeto pajamas, valstybė nesugeba atstatyti ikikrizinio 142 bazinio pareigybinės algos dydžio? Kodėl neįmanoma atstatyti ikikrizinio algos dydžio, jei Lietuvos biudžeto įplaukos per 10 metų išaugo daugiau nei milijardu eurų t. y. 18,5%?
 
Realus valstybinio sektoriaus darbuotojų atlyginimas per tuos metus dėl infliacijos, kylant kainoms dar papildomai sumažėjo apie 12%. Taigi, per dešimtmetį bendrai paėmus jų atlyginimai sumažėjo daugiau nei 20%, nors Lietuvos bendrasis vidaus produktas (BVP) išaugo daugiau nei 31% ir auga toliau, o Lietuvos BVP vienam gyventojui, pagal oficialią statistiką, kuri parodo sumažintus išvykusiųjų skaičiaus, išaugo net virš 50%!
 
Tuo tarpu, vidutinis mėnesinis atlyginimas Lietuvoje nuo 2008 metų išaugo daugiau nei 42%!
 
2018 m. pareiginės algos bazinis dydis buvo padidintas 2 eurais iki 132.5 eurų, o Seimas 2017 m. rudenį priėmė nutarimą, raginantį Vyriausybę iki 2020 m. jį atkurti.
 
Tačiau nepaisant šio Seimo nutarimo Vyriausybės atstovai siūlo pareiginės algos bazinį dydį nuo 2019 m. didinti vos 1.71 euro t. y. tik 1,29%, nors minimali mėnesinė alga už nekvalifikuotą darbą nuo 2019 m. Lietuvoje bus didinama 7.5% t.y. 30 eurų.
 
Po tokio padidinimo aukštos kvalifikacijos socialiniai darbuotojai, kurių, pavyzdžiui, vidutinis koeficientas yra 4, per mėnesį galėtų nusipirkti keturiais kavos puodeliais daugiau, bet net ir to negalės padaryti, nes numatoma, kad infliacija Lietuvoje kitais metais sieks 2.5%! Todėl mokytojų, policininkų, karininkų, muitininkų, socialinių darbuotojų, valstybės tarnautojų ir net tokių svarbių gydymo įstaigų, kaip Nacionalinis vėžio institutas, darbuotojų atlyginimai kitais metais ne augs, o dar labiau sumažės, nepaisant to, kad Lietuvos ūkis ir biudžeto pajamos auga.
 
Tam, kad profesinės sąjungos pritartų padidinti bazinę pareiginę algą tik 1.29%, Vyriausybės atstovai siūlo profesinių sąjungų nariams suteikti per metus viena diena apmokamų atostogų daugiau nei kitiems darbuotojams ir suteikti 10 darbo dienų mokymosis atostogas, mokant darbuotojui jo vidutinį mėnesinį atlyginimą arba 20 darbo dienų mokymosi atostogas, mokant jiems pusę jų vidutinio atlyginimo. Tačiau neketinama didinti atlyginimų fondo, todėl šios atostogos bus apmokamos, mažinant kintamąją atlyginimų dalį t. y. įvairius priedus, kurie neretai sudaro net 60% jų mėnesinio atlyginimo.
 
Lietuvos profesinė sąjunga „Solidarumas“ įsitikinusi, kad augant Lietuvos ūkiui, biudžeto pajamoms, visų darbuotojų atlyginimams ir prognozuojant tolesnį jų augimą, Vyriausybės siūlymai padidinti valstybinio sektoriaus darbuotojų atlyginimus tik 1.29% yra gėdingi, įžeidžia sąžiningai Lietuvos valstybei ir visuomenės gerovei dirbančius darbuotojus ir naikina Lietuvos valstybės infrastruktūrą bei visas viešąsias paslaugas.
 
Lietuvos profesinė sąjunga „Solidarumas“ savo Koordonacinės tarybos posėdyje, vykusiame 2018 m. spalio 20 d. Palangoje, nutarė nepasirašyti Nacionalinės kolektyvinės sutarties, jei Vyriausybė nevykdys 2017 m. gruodžio 7 d. Seimo protokolinio nutarimo Nr. XIIIP-1243(3), kuris nurodo iki 2020 m. atstatyti bazinį pareiginės algos dydį iki 142 eurų.
 
 
Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkė Kristina Krupavičienė

 
bazine schema 

0 komentaras
0

Palikti komentarą