STOP SKURDUI

autorius Solidarumas
ESFIVP I 1

Projektas „STOP SKURDUI!“ 08.3.1-ESFA-K-413-01-0003

Projekto vykdytojas: VšĮ Projektų valdymo ir mokymo centras

Projekto tikslinė grupė: 340 asmenų: socialinės pašalpos gavėjai, socialinės rizikos šeimos,  neįgalieji, nedirbantys ir nesimokantys probacijos pareigūnų prižiūrimi asmenys, kuriems paskirta laisvės atėmimo bausmė, bet jos vykdymas atidėtas; asmenys paleisti iš laisvės atėmimo vietų.

Projekto tikslas: Padėti Vilniaus apskrities socialinę atskirtį patiriantiems asmenims integruotis į darbo rinką teikiant jiems kompleksinę socialinę pagalbą:

 

Projektas įgyvendinamas: Šalčininkų, Širvintų, Švenčionių, Ukmergės ir Elektrėnų rajonų savivaldybių teritorijos

Projekto trukmė: 36 mėn.

Projekto aprašymas 

Projektas “STOP SKURDUI!” įgyvendinamas 5 Vilniaus apskrities savivaldybėse: Švenčionių, Šalčininkų, Širvintų, Ukmergės ir Elektrėnų.

Projekto veiklos yra sumodeliuotos etapais: tikslinių grupių formavimas, kiekvieno tikslinės grupės asmens individualus įvertinimas (gebėjimai ir lūkesčiai). Toliau bus sudaromas individualus asmens veiklų planas, kuriame numatomos bendrųjų gebėjimų stiprinimas, individualios ir grupinės konsultacijos – mokymai, profesinio orientavimo mokymai, profesinių kompetencijų vertinimas ir praktinių įgūdžių įgijimas verslo įmonėse.

Galutinis projekto veiklų etapas – tikslinės grupės atstovų darbinių ir bendrųjų gebėjimų įvertinimas, taikant naują neformalią užimtumo kompetencijų serifikavimo sistemą “Profesinės kompetencijos sertifikatas”. Ši sistema bus sukurta projekto metu su Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija (LPPARA) ir kitais socialiniais partneriais.

Bendra projekto tikslinė grupė – 340 asmenų, ne mažiau nei 40 proc. šių asmenų įgis gebėjimų/taps motyvuoti/pradės aktyviai ieškotis darbo.

0 komentaras
0

Palikti komentarą