Teismo medicinos darbuotojų profesinė sąjunga piketuos prie Sveikatos apsaugos ministerijos

autorius Solidarumas
teismo medicina

Teismo medicinos darbuotojų profesinės sąjungos (TMDPS) pranešimas apie rengiamą piketą „Teismo medikas – irgi medikas”.

Pranešame, kad viešai deklaruojamas darbo užmokesčio padidėjimas Lietuvos sveikatos priežiūros sektoriuje iki šiol nepalietė kai kurių medicinos sričių darbuotojų grupių. Dalis biudžetinių sveikatos priežiūros įstaigų, tokių kaip Valstybinė teismo medicinos tarnyba, pavaldi LR Sveikatos apsaugos ministerijai (SAM), kurios veikla nefinansuojama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF), savo darbuotojų darbo užmokesčio padidinimui papildomų lėšų negauna.

Šiai dienai VTMT gydytojų, ekspertų vidutinis darbo užmokestis – 1154 EUR (neatskaičius mokesčių), tai yra 30% mažiau už oficialiai skelbiamą šalies gydytojų darbo užmokesčio vidurkį (1664 EUR etatui, 2018 m. I pusmečio duomenimis). Žinant, kad antrąjį šių metų pusmetį yra skirta papildomai lėšų iš PSDF finansuojamų įstaigų darbuotojų darbo užmokesčiui, akivaizdu, kad šis atotrūkis metų pabaigoje bus dar didesnis. Taikant naująją biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką (Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas Nr. XIII-198), nuo 2018 m. vasario 1 d. susidarė kuriozinė situacija, kai daliai VTMT darbuotojų, tarp jų ir teismo medicinos ekspertams, turintiems ilgametę ekspertinio darbo patirtį (10 metų ir daugiau), darbo užmokestis sumažėjo vidutiniškai 12,7%. Dėl to grupė darbuotojų, tarp kurių ir teismo medicinos ekspertai, gauna mažesnį darbo užmokestį nei gaudavo 2008 metais. Turime pabrėžti, kad šių darbuotojų pareigos, atliekamas darbas iš esmės nesikeitė, o darbo krūvis netgi išaugo.

Dėl VTMT darbuotojų darbo užmokesčio problemų ne kartą kreipėmės į VTMT administraciją, steigėją (SAM), kitas valdžios instancijas, tačiau gaudavome vienintelį atsakymą – problemai spręsti „trūksta lėšų“. Aštuntus metus besitęsianti VTMT darbuotojų darbo užmokesčio stagnacija demotyvuoja darbuotojus ir sukelia neigiamas pasekmes. Pasidarė ne tik sunku pritraukti naujus specialistus ir pagalbinius darbuotojus, kurie turi dirbti ypatingomis darbo sąlygomis, bet ir jau dirbantys specialistai palieka šią profesiją. Tai jau rimtas pavojaus signalas, kuris, deja, vis dar yra ignoruojamas atsakingų valdžios pareigūnų.

Kaip VTMT darbuotojų atstovai sakome „NE“ tokiam mūsų valdžios pareigūnų abejingumui ir 2018 m. spalio 26 d. rengiame Teismo medicinos darbuotojų piketą.

Piketas vyks prie Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos (Vilniaus g.33, Vilnius). Pradžia 10:00 val., pabaiga – 11:00 val.

Tikimės, kad ir kitų įstaigų, kurios atsidūrė panašioje situacijoje, darbuotojai paseks mūsų pavyzdžiu ir viešai praneš apie susidariusią nepalankią padėtį biudžetinėse sveikatos priežiūros įstaigose.

Kontaktinis asmuo: TMDPS pirmininkas Giedrius Kisielius, tel. 8 652 38225.

 

0 komentaras
0

Palikti komentarą