Migracijos departamente socialinis dialogas stiprėja

autorius Solidarumas
migracijo depr

2020 m. gegužės 28 d. Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkė Kristina Krupavičienė ir generalinis sekretorius Ričardas Garuolis, Migracijos departamento darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė Rūta Gerikienė, tarybos narė Silvija Vingytė susitiko su Migracijos departamento direktore Evelina Gudzinskaite, jos pavaduotoja Liucija Voišnis ir kancleriu Janu Vidicku.

Susitikime buvo aptarti svarbūs darbuotojams ir įstaigos veiklai klausimai.

Migracijos departamento profesinė sąjunga veikia jau ketvirtus metus. Prieš dvejus metus profesinei sąjungai, bendradarbiaujant su departamento vadovybe, pavyko pasiekti, kad ministerija skirtų paipildomas lėšas darbuotojų atlyginimams didinti.

Direktore Evelina Gudzinskaitė apgailestavo, kad dėl koronaviruso epidemijos šis susitikimas neįvyko anksčiau, nes bendravimas su darbuotojus atstovaujančios profesinės sąjungos atstovai yra svarbus užtikrinant sėkmingą ir darnų įstaigos darbą.

Profesinės sąjungos atstovai pasidomėjo ar departamento vadovybė ketina vykdyti kai kurių įstaigos skyrių pertvarką, apie kurią pastaruoju metu pradėjo kalbėti darbuotojai.

Direktorės pavaduotoja Liucija Voišnis atsakė, kad skyrių pertvarka neplanuojama. Ji pripažino, kad jau prieš metus pradėta kalbėtis su vieno skyriaus, kuriame darbo nuolatos mažėja, o ateityje beveik neliks, darbuotojais siūlant jiems pagalvoti apie perėjimą dirbti į kitus departamento skyrius. Direktorės pavaduotoja sakė, kad atleisti šio skyriaus darbuotojų nenorima, nes rasti šios srities profesionalų yra sunku, o kituose skyriuose darbuotojams tenka dirbti padidintu darbo krūviu.

Direktorė prisipažino nustebusi dėl tokių kalbų ir pasiūlė kartą per mėnesį rengti nuolatinius profesinės sąjungos ir administracijos atstovų susitikimus, kuriuose būtų aptarti darbuotojams svarbūs klausimai ir vadovybės planai, nes vienas iš profesinės sąjungos tikslų yra užtikrinti gerą komunikaciją tarp darbuotojų ir vadovybės. Tačiau iškilus darbuotojus jaudinantiems klausimams Evelina Gudžinskaitė paragino profesinės sąjungos pirmininkę nelaukti ir iš karto kreiptis į ją, kad būtų galima juos kuo greičiau išspręsti.

Sutarta kiekvieną paskutinį mėnesio ketvirtadienį rengti nuolatinius profesinės sąjungos ir departamento vadovybės susitikimus.

Buvo aptarta nuotolinio darbo tvarka. Šiuo metu departamento vadovybė rengia nuotolinio darbo tvarkos aprašą, kuris bus pateiktas profesinei sąjungai įvertinti. Direktorė neprieštaravo darbuotojų norui dirbti nuotoliniu būdu, jei dėl to nenukenčia darbo našumas.

Profesinės sąjungos atstovai atskleidė, kad darbuotojus jaudina parkavimo sunkumai, kurie iškils perkėlus dalį departamento darbuotojų į naujas patalpas Vytenio gatvėje.

Rūta Gerikienė sužinojo, kad per mėnesį už savo automobilių parkavimą prie darbovietės darbuotojai turėtų Vilniaus savivaldybei sumokėti po 67 eurų. Tai, pasak jos, darbuotojams yra pakankamai didelė suma, kuri mažintų jų atlyginimus ir paskatas dirbti departamente.

Buvo aptarti įvairūs būdai kaip būtų galima išspręsti šį klausimą.

Migracijos departamento profesinės sąjungos pirmininkė Rūta Tuinylaitė – Gerikienė atskleidė darbuotojus jaudinančius darbo saugos klausimus, ypač susijusius su apsauga nuo koronaviruso. Departamento vadovai pažadėjo ieškoti galimybių kaip greičiau ir geriau užtikrinti saugias darbo sąlygas darbuotojams ten kur jos dar yra nepakankamai saugios, nes gali tekti susidurti su antra koronaviruso banga arba kitomis epidemijomis, kurios gali pakirsti sklandų įstaigos darbą.

Buvo aptartas darbuotojų draudimo nuo koronaviruso klausimas. Darbuotojai, turintys dėl savo darbo ypatybių kontaktuoti su klientais, galinčiais juos apkrėsti, bijo dirbti, nes kol kas nėra išaiškintos ilgalaikės Covid – 19 gripo pasekmės juo susirgusių sveikatai.

Daugelyje įmonių sveikatos draudimo klausimas įtrauktas į kolektyvinę sutartį, todėl Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkė Kristina Krupavičienė pasiūlė pradėti svarstyti kolektyvinės sutarties sudarymo galimybes, kuri išspręstų sveikatos draudimo, nuotolinio darbo, darbų saugos, parkavimo ir kitus įstaigai svarbius klausimus.

Direktorė padėkojo už Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ raštą Vidaus reikalų ministrei Ritai Tamašunienei, kuriame yra prašoma pakeisti įstatymus, kad Migracijos departamento darbuotojams būtų galima mokėti priedus už darbą, nukrypusį nuo normalių darbo sąlygų, kai dirbama koronaviruso ar kitų epidemijų metu.

Departamento direktorė pažadėjo padėti ir sudaryti sąlygas profesinės sąjungos atstovams susitikti su darbuotojais tuose padaliniuose, kurie buvo neseniai prijungti prie Migracijos departamento.

Kitas susitikimas įvyks birželio 25 d.

0 komentaras
0

Palikti komentarą