Aukščiausias teismas nagrinės bylą dėl diskriminacijos už priklausymą kitai profesinei sąjungai

autorius Solidarumas
jarm121456

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas priėmė nagrinėjimui T.Ž. kasacinį skundą dėl diskriminacijos darbo užmokesčio pagrindu, kuriuo AB „Lietuvos geležinkeliai“ atsisakė išmokėti darbuotojai išmoką pagal kolektyvinę sutartį, nes ji nebuvo sutartį pasirašiusių profesinių sąjungų nare.

Byloje susiklostė situacija, kai T.Ž., būdama ilgamete AB „Lietuvos geležinkeliai“ darbuotoja ir priklausydama AB „Lietuvos geležinkeliai“ darbuotojų profesinei sąjungai „Solidarumas“, kreipėsi į bendrovę dėl išmokos 50 jubiliejaus proga išmokėjimo. Darbdavys atsisakė sumokėti 300 Eur išmoką nurodydamas, kad ji neturi teisės į priedą, kadangi yra ne sutartį pasirašiusių profesinių sąjungų narė.

2018 m. lapkričio 14 d. pasirašyta Lietuvos geležinkelių įmonių grupės šakos kolektyvinė sutartis, kurios 4.9.7. punkte įtvirtinta, jog „profesinių sąjungų pasirašiusių Kolektyvinę sutartį nariams (darbuotojams), turintiems ne mažesnį, kaip dešimties metų darbo stažą bendrovėje ir turintiems ne mažesnę kaip šešių mėnesių nepertraukiamą narystę profesinėje sąjungoje ir švenčiantiems 50 ir 60 metų jubiliejų, išmokamas vienkartinis 300 eurų priedas“.

Kasacinis skundas grindžiamas diskriminacijos dėl darbo užmokesčio ir Tarptautinės Darbo Organizacijos Konvencijos dėl asociacijų laisvės ir teisės jungtis į organizacijas gynimo Nr. 87 pažeidimo argumentais.

Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ teisininkas Vitalius Jarmontovičius

0 komentaras
0

Palikti komentarą