Užimtumo tarnybos posėdyje

autorius Solidarumas
TTposedis01003

2020 m. gegužės 28 d. įvyko Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuotolinis posėdis, kuriame dalyvavo Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkės pavaduotoja Jovita Pretzsch. Podėdyje buvo svarstyti du klausimai: 1. Rekomendacijų savivaldybėms aptarimas ir tvirtinimas dėl jų rengiamų/parengtų užimtumo didinimo programų bei lėšų skirtų užimtumo didinimo programoms 2019 m. panaudojimas. 2. Papildomai skirtų lėšų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamo projekto „TAPK-tavo ateities perspektyvų kūrimas“ panaudojimo pristatymas.

Užimtumo tarnybos Darbo rinkos ir užimtumo politikos įgyvendinimo departamento Priemonių įgyvendinimo organizavimo slyriaus vedėja Indrė Sevastjanova pristatė bendrąsias ir specialiąsias rekomendacijas savivaldybėms dėl pateiktų užimtumo didinimo programų. Socialinių paslaugų priežiūros departamento Savivaldybių programų valdymo skyriaus patarėja Asta Ravuckienė pristatė lėšų panaudojimą, patirtas kasines išlaidas bei priemones, kurios skirtos savivaldybių parengtoms užimtumo didinimo programoms įgyvendinimui.

Savivaldybės 2019 m. nuo patikslinto plano nepanaudojo 9,31 proc. lėšų. Vilniaus miesto savivaldybė nepanaudojo 40,61 proc., Panevėžio – 23,64 proc., Klaipėdos -22,70 proc., Kauno -19,45 proc. lėšų.

Trišalė taryba patvirtino Užimtumo tarnybos parengtas rekomendacijas ir ateinančiuose posėdžiuose svarstys apibendrintą ataskaitą kiek lėšų buvo skirta pagal priemones (pavežėjimo paslaugoms, šeimos narių slaugai ir t.t.) Taip pat bus pristatyta informacija kiek skiriama valstybės biudžeto lėšų ir kiek prisideda savivaldybės. Buvo patvirtintos šios rekomendacijos:

Bendrosios rekomendacijos:

1. Darbai turėtų būti ne trumpalaikio pobūdžio;
2. Stiprinti bendradarbiavimą tarp savivaldybės ir Užimtumo tarnybos;
3. Aktyvus bendradarbiavimas su darbdaviais, siekiant asmenų ilgalaikio ir tvaraus užimtumo;

4. Būtinų įsidarbinti sveikatos paslaugų (įskaitant žalingų įpročių gydymą) teikimas;

5. Nemokamų teisinių paslaugų valandų teikiamų savivaldybėje skaičiaus didinimas, kai nepakanka Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatyme teikiamų teisinių paslaugų;

6. Vaikų priežiūros paslaugos, kai asmuo pradeda dalyvauti Užimtumo didinimo programoje;

Specialiosios rekomendacijos (parenkant pagal bedarbio portretą savivaldybėje)

1. didinti kaimiškose teritorijose registruotų bedarbių mobilumą, skatinti pavėžėjimo paslaugas;

2. vykdant programos dalyvių atranką, prioritetą teikti nekvalifikuotiems, ilgalaikiams ir vyresnio amžiaus bedarbiams;

3. lydimosios pagalbos taikymas darbo vietoje, siekiant padėti rasti būdų, kaip išspręsti bandomojoje praktikoje ar darbe kylančias problemas;

4. organizuoti kompleksines priemones;

5. padėti sunkiai integruojamiems į darbo rinką darbo ieškantiems asmenims įsidarbinti ir užsidirbti pragyvenimui būtinas lėšas, suteikiant ir motyvavimo paslaugas (pasitelkiant atvejo vadybininkus);

Antrą klausimą pristatė Užimtumo tarnybos direktorė Inga Balnanosienė. Ji pateikė infoarmaciją apie darbdavių pateiktus prašymus dėl darbuotojų, esančių prastovose ir darbo užmokesčio kompensavimo. Ji informavo, kad šiuo metu Užimtumo tarnyboje atliekamas Profiliavimo ir priemonių parinkimo tyrimas, kuris bus pristatytas kituose posėdžiuose.

Sekantis Trišalės tarybos posėdis numatomas liepos mėnesį.

0 komentaras
0

Palikti komentarą