Vilniaus rajono užimtumo tarnybos skyriuje atplėšti vokai

autorius Solidarumas
26696 cf8396e0f9071cfb021598aaa28a856a

2020 m. birželio 2 d. Vietinių užimtumo iniciatyvų (VUI) projektų atrankos komisijos posėdyje, Užimtumo tarnybos Vilniaus klientų aptarnavimo departamento Vilniaus rajono skyriuje, įvyko VUI projektų vokų atplėšimo procedūra, kurioje dalyvavo Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas” pirmininkės pavaduotoja Jovita Pretzsch. Viso gautos 83 paraiškos projektams, kuriuos bus siekiama įgyvendinti Vilniaus rajone.

Komisijos nariai ypatingai džiaugėsi projektų gausa, nes dar prieš kelerius metus buvo vos 6-8, o šiemet – net 83 paraiškos. Manoma, kad įtakos tam turėjo karantinas, nes daugiau žmonių  dirba namuose, o projektų pateikimo terminas dėl karantino buvo atidedamas. 

Vietinių užimtumo iniciatyvų projekto paraiškų teikimo terminas yra iki gegužės 28 d. Paraiškos subsidijai gauti priimamos tikslinės teritorijos Užimtumo tarnybos klientų aptarnavimo departamentų skyriuose, kurių aptarnaujamose teritorijose darbdavys planuoja steigti darbo vietas.

VUI paraiškos sąmatoje nurodytos išlaidos privalo būti:

  • skirtos darbo vietoms įsteigti ir sudaryti sąlygas tiesioginėms darbo funkcijoms atlikti įsteigtose darbo vietose;
  • planuojamos patirti per VUI projekto įgyvendinimo sutartyje numatytą laikotarpį;
  • paskirstytos pagal planuojamas steigti darbo vietas. Kiekviena planuojama steigti darbo vieta detalizuojama nurodant konkretų išlaidų elementą ir įsigyjamus kiekius;
  • sąmatoje turi būti įtrauktos visos reikalingos išlaidos, nurodytos eurais be PVM, kai pareiškėjai yra registruoti Valstybinėje mokesčių inspekcijoje prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos kaip PVM mokėtojai. Kai pareiškėjai nėra registruoti Valstybinėje mokesčių inspekcijoje – išlaidos nurodomos su PVM;
  • paraiškoje planuojamos lėšos vienai darbo vietai steigti negali viršyti 31,03 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos minimalios mėnesinės algos dydžių sumos (18 835,21 eurų) VUI paraiškų atrankos paskelbimo Užimtumo tarnybos interneto svetainėje dieną. Subsidija skiriama darbo priemonių įsigijimui, montavimui ir pritaikymui (ilgalaikiam materialiam turtui) ir patalpų, reikalingų darbo vietai įrengti ir kurios valdomos nuosavybės teise, remontui ir pritaikymui (iki 50 proc. subsidijos). Patalpų remonto atveju numatytos panaudoti subsidijos lėšos paskirstomos lygiomis dalimis kiekvienai steigiamai darbo vietai.

Daugiau informacijos:

 https://uzt.lt/news/vietiniu-uzimtumo-iniciatyvu-projektu-atranka-2020-m/

0 komentaras
0

Palikti komentarą