Ministerija pasisako už kokybišką profesinių sąjungų indėlį įgyvendinant Jaunimo garantijų iniciatyvą

autorius Solidarumas

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje tartasi dėl Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“, Lietuvos karjeros specialistų asociacijos bei Karjeros specialistų profesinės sąjungos „Solidarumas“ indėlio įgyvendinant Jaunimo garantijų iniciatyvą.

Su profesinėmis sąjungomis susitikę ministerijos, Lietuvos darbo biržos bei Jaunimo reikalų departamento atstovai teigė norį didesnio socialinių partnerių indėlio įgyvendinant Jaunimo garantijų iniciatyvą, ypač dirbant su jaunuoliais atvirose jaunimo erdvėse bei jaunimo darbo centruose.

„Kuo didesnę paslaugų teikimo ir paslaugų tiekėjų jaunimui įvairovę turėsime, tuo didesnė tikimybė, kad pavyks jaunuolius įtraukti į darbo rinką. Tačiau teikiamos paslaugos turėtų būti kokybiškos ir duoti apčiuopiamų rezultatų“, – per susitikimą pabrėžę socialinės apsaugos ir darbo viceministras Gintaras Klimavičius.

Susitikimo dalyviai sutarė apsikeisti informacija apie Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo galimybes ir poreikį bei ateityje sutarti dėl konkrečių priemonių, kurias padėtų įgyvendinti socialiniai partneriai.

Jaunimo garantijų iniciatyva – tai naujas kovos su jaunimo nedarbu būdas, kuriuo siekiama, kad visi 16-29 metų gyventojai – nesvarbu, ar jie užsiregistravę užimtumo tarnybose, ar ne – gautų kokybišką konkretų pasiūlymą per 4 mėnesius nuo mokyklos baigimo arba darbo netekimo dirbti, tęsti studijas, atlikti stažuotę ar mokytis pameistrystės mokymo forma.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacija

0 komentaras
0

Palikti komentarą