Socialinius darbuotojus atstovaujančios profesinės sąjungos žengia konstruktyvaus bendradarbiavimo žingsnius

autorius Solidarumas
IMG 7234

2014 m. rugpjūčio 1 d. LPS „Solidarumas“  bei  Slaugos ir socialinių  darbuotojų profesinės sąjungos „Solidarumas“ iniciatyva vyko socialinius darbuotojus atstovaujančių profesinių sąjungų atstovų pasitarimas. Susitikime kalbėta apie atlyginimus, konstatuota, jog būtina peržiūrėti bazinio minimalaus atlyginimo (BMA ) koeficijantus. Vienas kelias – kalbėtis su Vyriausybe, siekiant pakeisti 1993 m. nutarimą Nr. 511 dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų tarnybinių atlyginimų, kitas kelias atlyginimų nustatymo mechanizmą perkelti į šakos kolektyvinę sutartį. 

Po ilgą laiką  trukusių diskusijų, LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija pradėjo derybas su profesinėmis sąjungomis dėl  socialines paslaugas teikiančių darbuotojų šakos kolektyvinės sutarties, siekiant gerinti socialines paslaugas teikiančių socialinių darbuotojų (socialines paslaugas teikiančių įstaigų darbuotojų, socialinių paslaugų srities darbuotojų) ekonomines ir socialinės sąlygas bei stiprinti socialinę partnerystę. 

Yra parengtas sutarties pirminis projektas. Derybos yra įstrigusios, kadangi LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija derybose atstovauja tik nedidę dalį įstaigų, daugelio įstaigų steigėjomis yra savivaldybės.  Darbo kodekso  24 str. pataisos  (Nr.XII-919, 2014-06-05) numato, jog socialinėje partnerystėje nacionaliniu, šakos, teritoriniu lygiu darbdaviams – iš valstybės, savivaldybių ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų išlaikomoms įstaigoms, organizacijos – atstovauja Vyriausybė ar jos įgaliota institucija. Todėl nutarta kreiptis į LR Vyriausybę informuojant apie situaciją,  prašant peržiūrėti derybų procedūras bei paskirti atsakingą instituciją. Dėl šakos kolektyvinės sutarties turinio profeisnių sąjungūų atstovai  susitiks  rugsėjo 10 d.

Susitikimo metu nutarta kreiptis į LR Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją dėl to, jog vykęs informavimas ir konsultavimas dėl perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams 2014-2020 metų veiksmų plano, buvo nepakankamas, reikėtų organziuoti klausymus šia tema pakviečiant socialinius  partnerius.

Pasikeista nuomonėmis dėl rugsėjo 27 d. minimos Socialinio darbuotojo dienos organizavimo Lietuvoje.

Susitikime dalyvavo LPS „Solidarumas“,  Slaugos ir socialinių darbuotojų profesinės sąjungos „Solidarumas“, Lietuvos socialinių įstaigų darbuotojų profesinės sąjungos, Socialines paslaugas teikiančių darbuotojų profesinės sąjungos, Lietuvos valstybės tarnautojų, Respublikinės  jungtinės profesinė sąjungos pirmininkai ir atstovai.

Paregnė Daiva Kvedaraitė
{phocagallery view=category|categoryid=243}

0 komentaras
0

Palikti komentarą