Ministras A.Monkevičius pareiškė, kad su profesinėmis sąjungomis bendrauti nenori

autorius Solidarumas
monkevicius

2020 m. gegužės 8 d. Lietuvos profesinė sąjungą „Solidarumas“ gavo Lietuvos Švietimo, mokslo ir sporto ministro Algirdo Monkevičiaus atsakymą į pirmininkės Kristinos Krupavičienės užklausimą, kuriame ji reiškė susirūpinimą dėl atidedamų brandos egzaminų ir siūlė surengti profesinių sąjungų ir kitų atsakingų institucijų atstovų susitikimą, kuriame būtų ieškoma būdų kaip spręsti dėl to kylančias problemas. Daugiau skaityti čia.

Ministras Algirdas Monkevičius savo aptakiame atsakyme aiškiai nurodė, kad šiuo klausimu Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ siūlomo susitikimo nerengs, bendraus tik mokinių organizacijomis ir darbdaviais t. y. mokyklų administracija, savivaldynėmis, tačiau su profesinėmis sąjungomis, kurios atstovauja mokytojus, jis nekalbės. Gal ministras mano, jog socialinis dialogas yra nereikalingas laiko gaišimas?

Švietimo, mokslo ir sporto ministro atsakymas.

Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkei Kristinai Krupavičienei

DĖL VALSTYBINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (toliau – ministerija) išnagrinėjo Jūsų 2020 m. balandžio 20 d. raštą dėl valstybinių brandos egzaminų ir dėkoja už Jūsų išsakytą poziciją.

Ministerija nuolat puoselėja konstruktyvų dialogą su profesinėmis sąjungomis ir kitais partneriais, suinteresuotomis šalimis.

Kaip ir anksčiau, priklausomai nuo klausimų aktualumo ir susidariusios situacijos, ministerija laikosi Lietuvos švietimo ir mokslo šakos kolektyvinėje sutartyje nustatyto principo kviesti į darbo grupes, kurios rengia dokumentus ir / ar pasiūlymus, susijusius su pedagoginių darbuotojų, mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų darbo, ekonominėmis, socialinėmis teisėmis, pokalbiams, prireikus – organizuoti susitikimus su švietimo, mokslo ir sporto ministru.

Ministerija ir Nacionalinė švietimo agentūra, kuri yra atsakinga už brandos egzaminų organizavimą ir vykdymą, reguliariai organizuoja virtualius susitikimus su savivaldybių ir mokyklų administracijų, mokomųjų dalykų asociacijų ir mokinių organizacijų atstovais.

Esame dėkingi mokyklų bendruomenėms, kad, vykstant nuotoliniam mokymui ir pasirengimui brandos egzaminų sesijai, mokytojai dalijasi gerosiomis patirtimis ir randa įvairių būdų, kaip padėti abiturientams kryptingai, nuosekliai ir atsakingai ruoštis brandos egzaminams.

Visi sprendimai, kurie bus priimami dėl brandos egzaminų vykdymo, bus daromi atsižvelgiant į kompetentingų institucijų nurodymus ir rekomendacijas ir taikomos visos numatytos priemonės, kad būtų užtikrintas mokinių ir egzaminą vykdančių asmenų saugumas.

Tuo tikslu gavus Sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijos atitinkamai patikslintas Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas.

Apie pakeitimus netrukus bus informuojami mokyklų vadovai, mokytojai ir mokiniai.

Švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius

0 komentaras
0

Palikti komentarą