Dar kartą aptarta Vyriausybės programa krizei įveikti

autorius Solidarumas
pokarantininis

2020 m. gegužės 11 d. įvyko virtualus Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos susitikimas su profesinių sąjungų, darbdavių ir nevyriausybinių organizacijų atstovais aptarti Vyriausybės priemonių įveikiant koronaviruso sukeltos krizės pasekmes. Susitikime dalyvavo Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkė Kristina Krupavičienė ir generalinis sekretorius Ričardas Garuolis, Socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis, viceministrės Eglė Radišauskienė ir Vilma Augienė, viceministras Eitvydas Bingelis, Prezidentūros ir kitų atsakingų institucijų atstovai.

Ministras Linas Kukuraitis atskleidė, kad skaičiavimai rodo, jog Vyriausybės siūloma 900 mln. eurų pagalbos priemonių programa turėtų žymiai sumažinti skurdą, o GINI indeksas, parodantis socialinę nelygybę tarp 20% mažiausias pajamas gaunančių ir 20% gaunančių didžiausias pajamas gyventojų, kuris Lietuvoje yra vienas didžiausių Europoje, sumažėtų nuo dabartinių 7 kartų iki 5.3 kartų.

Viceministrei Vimai Augienei papasakojus, kad bus didinamas finansavimas socialiniam sektoriui, dienos centrams, neįgaliesiems, moterims, patiriančioms skurdą ir pn., Kristina Krupavičienė paklausė ar didinant paslaugų kiekį bus didinami atlyginimai socialiniams darbuotojams. Viceministrė atsakė, kad jau numatyta 15% didinti atlyginimus socialiniamas darbuotojams, kurie dirba su riziką patiriančiomis šeimomis.

Ministras Linas Kukuraitis papildė, kad didinant socialinių paslaugų skaičių bus didinami ir tas paslaugas suteikiančių darbuotojų atlyginimai. 

Tačiau tai, kad šis ministro teiginys į susitikimo protokolą nebuvo įrašytas, kelia abejones ar Vyriausybė tikrai planuoja didinti atlyginimus didesniu krūviu pradėjusiems dirbti socialiniams darbuotojams.

Kalbant apie subsidijų išmokas darbo vietoms išlaikyti Krupavičienei paklausė ar yra stebima, kaip naudojamos lėšos, skirtos subsidijų išmokėjimui, nes girdimi atvejai, kai įmonės lėšas gauna, tačiau darbuotojams atlyginimo neišmoka.

Linas Kukuraitis atsakė, kad užimtumo tarnyba išmoka subsidijas, jei darbdavys praėjusį mėnesį darbuotojui atlygį išmokėjo, tačiau sutiko, kad reiktų atkreipti dėmesį į šią informaciją.

Atsakius į gausius nevyriausybinių ir darbdavių organizacijų klausimus, nutarta kitą posėdį surengti po dviejų savaičių.

0 komentaras
0

Palikti komentarą