Mokslinė – praktinė konferencija: Verslas užimtumui – problemos ir perspektyvos

autorius Solidarumas

                                                                                                                     www.mruni.eu nuotr.
                                                                                                                        
2013 m. gruodžio 10 d. LPS „Solidarumas“ atsakingoji sekretorė Kristina Krupavičienė, vyr. teisininkas Petras Grėbliauskas, Audrius Cuzanauskas Vežėjų profesinės sąjungos “Solidarumas” pirmininko pavaduotojas, Gediminas Sabaitis Taksi įmonių profesinės sąjungos “Solidarumas” pirmininkas ir Algirdas Paškauskas Mykolo Romerio universitete dalyvavo konferencijoje, kurią organizavo Lietuvos pramoninkų konfederacija, Lietuvos socialinių tyrimų centro Darbo ir socialinių tyrimų institutas bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Konferencijos tikslas: suburti Lietuvos verslo, viešojo sektoriaus (ministerijų, departamentų) vadovus ir specialistus, socialinius partnerius, mokslininkus ir aukštųjų mokyklų dėstytojus, siekiant aptarti Lietuvos užimtumo problemas ir darnios politikos įgyvendinimo perspektyvas iki 2016 m., pateikti rekomendacijas politikams, specialistams praktikams bei studijų ir profesinio rengimo atstovams.

Konferencijoje kalbėjo šie pranešėjai:

Dr.Gediminas Rainys– Lietuvos pramonininkų konfederacijos Vykdomosios direkcijos generalinis direktorius perskaitė pranešimą Užimtumo didinimo galimybės ir trukdžiai ES ir Lietuvos ūkio politikoje ir konkurencinės rinkos aplinkoje kuriame pasakė, kad vykstanti ES deindustrializaciją nepalietė  Lietuvos ir 2011 m. Lietuvos pranomės indėlis į BVP (bendrąjį vidaus produktą) išaugo iki 20,6 %, o pvz. Prancūzijoje sumažėjo iki 10,1 %. Gyventojų patrauklumas darbo užmokesčiui turi būti didesnis nei patrauklumas pašalpoms ir išmokoms.

Jonas Guzavičius, Lietuvos pramonininkų konfederacijos  viceprezidentas, Kauno krašto pramonininkų ir darbdavių asociacijos prezidentas, UAB „Kauno liftai“ generalinis direktorius kalbėjo apie užimtumą ir jo didinimą, darbo rinkoje, nurodė, kad pirmiausia reikia legalizuoti ir apmokestinti klestintį nelegalų verslą. Teismui pripažinus darbuotojo atleidimą neteisėtu, darbuotojas neturi būti grąžintas į pirmesnį darbą, bet  jam turi būti sumokėta kompensacija.

Janina Matuizienė, Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos generalinė sekretorė kalbėjo apie socialiai atsakingą verslą ir profesinių sąjungų lūkesčius.

Valerijus Makūnas, Kauno rajono savivaldybės meras kalbėjo apie savivaldos vaidmenį skatinant užimtumą ir verslą. Kauno rajono savivaldybės nepalietė emigracija, gyventojų skaičius didėja, jaunimo nedarbas sudaro tik 4 % , socialines pašalpas gauna  tik 4 ,1 % gyventojų.

Paulius Baltokas Lietuvos studentų sąjungos prezidentas: Jaunimo beviltiški  lūkesčiai darbo rinkoje;

Prof. dr. Vladimiras Gražulis, Mykolo Romerio universiteto Vadybos instituto profesorius, Lietuvos darbo rinkos monitoringo sistemos sukūrimas – valstybės rūpestis. Nežino kaip harmonizuoti darbo rinkos institucijų strategiją, žr.3priedą;

Viktoras Majauskas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbo departamento direktorius kalbėjo apie jaunimo  garantijų iniciatyvų įgyvendinimą. 1914-2020 m. jaunimo užimtumo iniciatyvomns sksirta 6 mljrd. EUR tiems regionams, kuriuose nedarbas viršija 25 %.

Prof. Dr. (HP) Boguslavas Gruževskis Lietuvos socialinių tyrimų centro Darbo ir socialinių tyrimų instituto direktorius kalbėjo apie Lietuvos gamybinio potencialo sumažėjimo problemas;  2012 m. Lietuvoje mirė 40.000 gyventojų, gimė 30.000.  2010  m. iš Lietuvos emigravo 83.000 gyventojų, atvyko svetimšalių 5.000. 2060 m. Lietuvoje gyventojų skaičius sumažės nuo nuo 3 (2013m. ) iki  2,5 mln. Daugiausia gyventojų sumažėjo Ignalinos ir Akmenės rajonuose, daugiausia gyventojų padidėjo Norvegijoje i ir Airijoje. Lietuvoje ilgalaikių bedarbių skaičius padidėjo nuo 8.000 2001 m. iki 60.000 2012 m.

Prof. Dr. Rita Bileliauskienė Mykolo Romerio universiteto Edukologijos ir socialinio darbo instituto profesorė kalbėjo apie naujo verslumo ugdymo modelio pasiūlą kaip prielaidą, darančią  įtaką žmogiškųjų resursų  plėtrai;

Soc. m. dr. Valentinas Dubinas  Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos profesorius kalbėjo apie kūrybiškumą Lietuvos transporto įmonių  žmogiškųjų išteklių valdyme. Būtina užtikrinti sąlygas kuo didesniam darbuotojų kūrybiškumui ir iniciatyvumui, kas siejama su  racionaliąja ( moralinio veiksnio) ir avantiūristine (materialinio veiksnio) žmogiškųjų išteklių vadybos koncepcijomis, žr. 6 priedą;

K.Krupavičienė LPS „Solidarumas“ atsakingoji sekretorė kalbėjo apie socialinio dialogo svarbą;

Rita Virbalienė Mykolo Romerio universiteto Edukologijos ir socialinio darbo instituto lektorė pateikė savo pranešimo apie jaunimo verslumo problemas ir svarbą santrauką. Verslumas tai gebėjimnas idėjas paversti veiksmais, žr.  7 priedą;

Mykolo Riomerio Universiteto interneto svetainėje galima susipažinti su konferencijos metu pristatytomis temomis: http://www.mruni.eu/lt/universitetas/fakultetai/politikos_ir_vadybos_fakultetas/detail.php?id=201197

P.Grėbliauskas 8686 17391

0 komentaras
0

Palikti komentarą