Mokytojai ruošiasi skelbti įspėjamąjį streiką

autorius Solidarumas
mokytoju mitingas blog

Švietimo ir mokslo profesinė sąjunga „Solidarumas“ palaiko sprendimą lapkričio 28 d. skelbti įspėjamąjį streiką ir reikalauja, kad Vyriausybė, prisiimtų savo, kaip darbdavio, įsipareigojimus ir nedelsiant pasirašytų 2017 m. lapkričio 22 d. Lietuvos švietimo ir mokslo šakos kolektyvinės sutarties, įregistruotos Kolektyvinių sutarčių registre numeriu Nr. PV3-61, pakeitimo projektą bei skirtų sutarties vykdymui reikalingą 117,6 mln. eurų sumą.

RAŠTAS DĖL PALAIKYMO

 

Švietimo ir mokslo profesinė sąjunga „Solidarumas“ (toliau – ŠMPS), 2017 m. lapkričio 22 d. kartu su kitomis švietimo profesinėmis sąjungomis pasirašė Lietuvos švietimo ir mokslo šakos kolektyvinę sutartį ir dalyvavo rengiant šios sutarties pakeitimo projektą. Derybos dėl kolektyvinės sutarties projekto užbaigtos 2019 m. liepos mėn. ir šalys susitarė papildyti 2017 m. lapkričio 22 d. Lietuvos švietimo ir mokslo šakos kolektyvinę sutartį įsipareigojimais, kuriuose numatyta:

  • didinti mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientus, kad nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. išnyktų atotrūkis nuo mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo programas,
  • mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nekontaktinių valandų skaičiui etate padidinti nuo 3 iki 6 val., nuo 2022 m. kasmet pridedant po 1 nekontaktinę valandą,
  • atitinkamai didesni pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai mokytojams, dirbantiems pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, turintiems 20 ir 25 metų pedagoginio darbo stažą,
  • švietimo pagalbos specialistų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai didinami 15–25 procentų.
  • nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. didinti mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, neformaliojo švietimo ir profesinio mokymo programas, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientus vidutiniškai 10 procentų,
  • 2025 m. mokytojų vidutinis darbo užmokestis sudarytų 130 procentų šalies vidutinio darbo užmokesčio,
  • nuo 2020 m. sausio 1 d. panaikinti švietimo sektoriaus darbuotojų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų intervalus, paliekant maksimalų koeficientą,
  • inicijuoti teisės aktų pakeitimus, pagal kuriuos nuo 2021 m. sausio 1 d. būtų panaikinti mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui ir mokyklų ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų intervalai, nustatant maksimalius pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientus,
  • nuo 2020 m. kasmet didinti dėstytojų, mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų etatinį (bazinį) darbo užmokestį ne mažiau kaip 10 proc., kad 2025 m. šių darbuotojų vidutinis darbo užmokestis sudarytų 150 proc. šalies vidutinio darbo užmokesčio.

Iš viso kolektyvinės sutarties projekto nuostatoms įgyvendinti 2020 m. reikalinga 117,6 mln. Eur.

ŠMPS palaiko Švietimo ir mokslo profesinės sąjungos sprendimą lapkričio 28 d. skelbti įspėjamąjį streiką ir reikalauja, kad Vyriausybė, prisiimtų savo, kaip darbdavio, įsipareigojimus ir nedelsiant pasirašytų 2017 m. lapkričio 22 d. Lietuvos švietimo ir mokslo šakos kolektyvinės sutarties, įregistruotos Kolektyvinių sutarčių registre numeriu Nr. PV3-61, pakeitimo projektą.

 

ŠMPS „Solidarumas“

Pirmininkė Ramutė Minkevičienė

0 komentaras
0

Palikti komentarą