Tarptautinis tyrimas pateikė rekomendacijas Lietuvai

autorius Solidarumas
ramut brusel

2019 m. lapkričio 21 d. Briuselyje įvyko baigiamoji konferencija „Social services in European cross-industry social dialogue” (Socialinės paslaugos įvairias Europos ūkio šakas apimančiame socialiniame dialoge), kurioje dalyvavo Švietimo ir mokslo profesinės sąjungos „Solidarumas” pirmininkė Ramutė Minkevičienė.

Projekto vykdytojas yra CEEP, Europos darbdavių ir įmonių, teikiančių viešąsias ir visuotinės svarbos paslaugas, centras, o vienas iš partnerių- Lietuvos savivaldybių asociacija. Tyrimai buvo atlikti šešiose tikslinėse šalyse: Bulgarijoje, Kipre, Vengrijoje, Lietuvoje, Maltoje ir Rumunijoje.

Pagrindinės išvados ir rekomendacijos:

  1. 1. Komunikuodama ir palaikydama dialogą su valstybėmis narėmis, Europos Komisija turėtų pabrėžti kokį svarbų indėlį visuotinės svarbos socialinės paslaugos teikia ugdant aktyvų pilietiškumą ir kuriant bendrą gerovę, skatinant Europos socialinį modelį bei socialinės ir darbo rinkos įtrauktį.
  2. 2. ES institucijos, taip pat valstybės narės turėtų aktyviai remti socialines inovacijas, įskaitant visuotinės svarbos socialinių paslaugų pripažinimą ir politinę paramą bei pilietinę visuomenę, kaip pagrindinius suinteresuotuosius visuomenės subjektus, taip pat sudaryti palankią aplinką.
  3. 3. Šią nuostatą reikėtų įgyvendinti kartu atliekant daugiau tyrimų dėl socialinio visuotinės svarbos socialinių paslaugų poveikio.
  4. 4. Reikia aktyviai pabrėžti ir skatinti pridėtinę socialinio dialogo ir visuotinės svarbos socialinių paslaugų atstovavimo nacionaliniame trišaliame ir dvišaliame socialiniame dialoge bei kolektyvinėse derybose vertę, siekiant teigiamų rezultatų, gerinant sektorių įvaizdį ir padarant jį tinkamą norint įveikti daugelį būsimų socialinių, visuomenės ir kitų iššūkių.
  5. 5. ES ir nacionaliniai politikos dalyviai, taip pat įvairiose sektoriuose veikiantys socialiniai partneriai ypač aktyviai turėtų plėtoti susijusių su visuotinės svarbos socialinėmis paslaugomis darbdavių organizacijas.
  6. 6. Šiame pastarajame kontekste, atsižvelgiant į platų susijusios su visuotinės svarbos socialinėmis paslaugomis veiklos spektrą, jų atstovavimas socialiniame dialoge įvairių sektorių lygmeniu turėtų padėti išspręsti fragmentacijos problemą. Kaip įvairių sektorių socialinis partneris ES lygmenyje, CEEP turėtų tęsti pradėtą darbą siekiant užtikrinti, kad visuotinės svarbos socialinių paslaugų srities darbdaviai būtų atstovaujami Europos lygmeniu.

 

Parengė Švietimo ir mokslo profesinės sąjungos „Solidarumas” pirmininkė Ramutė Minkevičienė.

0 komentaras
0

Palikti komentarą