Mokytojas? Niekada nesakyk niekada…

autorius Solidarumas

Birželio 19-20 d. Švietimo ministerija pakvietė didžiausių mokytojų profesinių sąjungų pirmininkus į savivaldybių administracijų švietimo padalinių vadovų seminarą “Mokytojas? Niekada nesakyk niekada”. Seminaro dalyviai gražiame gamtos kampelyje Ventės kaime (Šilutės raj.) išklausė įdomių pranešimų bei diskutavo apie švietimo aktualijas. Paminėsiu tik keletą įdomesnių gvildentų temų. Pradėjo susitikimą Ričardas Ališauskas, Švietimo ir mokslo ministerijos Strateginių programų  biuro vedėjas, pristatydamas “Valstybinę švietimo strategiją bei naujus iššūkius mokyklai ir mokytojui”.

Pakartota S. Kolinso mintis apie tai, jog produktyviausiai ir kūrybingiausiai dirbama tada, kai žmonės laisva valia įsipareigoja vieni kitiems, o ne tada, kai vadovas jiems liepia taip daryti, elgtis, visiems buvo priimtina ir suprantama. Be galo įdomus ir emocingai pristatytas dr.Loretos Žadeikaitės, ŠMM Bendrojo ugdymo ir profesinio departamento Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vedėjos, pranešimas “Susitarimai kaip pagerinsime mokinių pasiekimus”.

Galima būtų minėti visą eilę tikrai įdomių  mokytojams (ne tik švietimo skyrių vedėjams bei ŠMM specialistams) pranešimų.
 
Audronė Razmantienė, ŠMM Švietimo kokybės ir regioninės politicos departamento Kokybės užtikrinimo skyriaus vyriausioji specialistė, kalbėjusi apie kvalifikacinius reikalavimus mokytojams, pabrėžė, jog mokytojai, kurie dirba ne pagal savo specialybę, nuo rugsėjo 1 d. bus atleisti iš darbo. Jau yra nauja kvalifikacinių reikalavimų mokytojams redakcija. Šių reikalavimų ir kitų naujovių susipažinimui Krikščioniškoji švietimo darbuotojų profesinė sąjunga savo nariams surengs susitikimus bei seminarus.

Buvo diskutuojama šiame seminare, kiek gali prisidėti savivaldybių švietimo padaliniai įgyvendinant kvalifikacinių reikalavimų mokytojams priežiūrą. Nuskambėjo diskusijoje mintis, jog kvalifikaciniai  reikalavimai neturi būti spaudimo įrankis mokytojui. Mokytojas pats turi suvokti, kokiose srityse jam reikia pasitobulinti, derindamasis su mokyklos tikslais bei uždaviniais.

Viena iš įdomiausių susitikimo dalių buvo pokalbis ir diskusija, įvykusi antrą dieną, su ministru Dainiumi Pavalkiu. Ministras paminėjo, jog dėl susidariusių problemų švietime bus sudaryta darbo grupė valstybės lygiu. Į šią grupę bus pakviesti ir socialiniai partneriai (profsąjungos). Diskutuojama mokytojų skatinimo sistema. Reiškia bus mokyklose tam skirti pinigai ir direktorius galės skirstyti. O ką tai reiškia? Profesinės sąjungos būtinai turės aptarti su administracija skatinimo formas ir kaip tai nustatyti už ką skatinti. 

Šiek tiek diskusijos dalyviai palietė ir švietimo finansavimo formą-Mokinio krepšelį. Estijoje įvestas klasės krepšelis. Ten nustatyta, jog mokytojo atlyginimas-800 eurų+200 eurų (skatinimas). Lietuvos mokytojams kol kas tenka tik pavydėti. Liepos 2 d. ministras susitinka su premjeru ir finansų ministru aptarti būsimą biudžetą švietimui. Bus prašoma 600 mln. Litų ir tai sudarys, déjà, tik 4,8 % BVP. Švietimas Lietuvos vyriausybei tenka pripažinti nėra prioritetinė sritis.

Taigi profesinėms sąjungoms tikrai bus darbo. Paskutinieji įvykiai, susitikimai, iškelti nauji iššūkiai parodo, jog mokytojams būtina dalyvauti profesinėje veikloje ir jungtis į šakas. Šio susitikimo svarbiausias mintis KŠDPS nariai aptars prasidėjusiais mokslo metais.

Aldona  Kindurienė
Krikščioniškosios švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė

0 komentaras
0

Palikti komentarą