DĖL SOCIALINIO DIALOGO IR PROFESINIŲ SĄJUNGŲ TEISIŲ

autorius Solidarumas
lps-solidarumas-logo-apvalus

LIETUVOS PROFESINĖ SĄJUNGA „SOLIDARUMAS“

XIV SUVAŽIAVIMO REZOLIUCIJA
DĖL SOCIALINIO DIALOGO IR PROFESINIŲ SĄJUNGŲ TEISIŲ
2014-06-07

Lietuvoje – profesinės sąjungos „de jure“ yra apibrėžtos, tačiau „de facto“ įmonėse, ūkio šakų lygyje, kaip socialinis partneris, nėra pripažintos. Neskatinamos derybos, ignoruojami darbuotojų ir profesinių sąjungų atstovai, diskriminuojami profesinių sąjungų nariai. Darbdaviai vengia bendradarbiavimo su profesinėmis sąjungomis, derybų ir kolektyvinių sutarčių pasirašymo įmonėse bei ekonominės veiklos šakų lygmenyje. Nesant tinkamo socialinio dialogo, pažeidžiamos darbuotojų teisės, sudaromos prievartinės vergiškos darbo sąlygos, dempinguojama darbo jėgos kaina, skatinama nesąžininga konkurencija dėl ko nukenčia paslaugų ir produkcijos kokybė, iškraipomos demokratinės piliečių bendravimo vertybės.

Šalies prokuratūra profesinių sąjungų teisių pažeidimų nagrinėti nesiima. Esant tokiai situacijai, streikai yra vienintelė priemonė, per kurią profesinės sąjungos galėtų ginti darbuotojų teises. Praktikoje streikų organizavimas suvaržytas įstatymu, o teismai prevencine tvarka priima sprendimus uždrausti juos darbdavio interesų pagrindu.

Esant tokiems socialinio dialogo ypatumams, kyla klausimas: ar Lietuva yra demokratinė šalis?

LPS „Solidarumas“ XIV Suvažiavimo delegatai kreipiasi į Lietuvos Respublikos Seimą, Vyriausybę, Socialinio modelio kūrimo darbo grupę, su prašymu atkreipti dėmesį į aukščiau išvardintas problemas.

Suvažiavimo delegatai konstatuoja, kad tose šalyse, kur yra išvystyta socialinė partnerystė ir vykdomas konstruktyvus socialinis dialogas, užimtumo ir socialinės problemos yra nepalyginamai mažesnės ir lengviau sprendžiamos; Todėl būtina stiprinti socialinio dialogo struktūras, nuolat mokyti socialinius partnerius, kad jie galėtų prisitaikyti prie rinkos ekonomikos pokyčių. Tobulindami darbo santykius, socialinio draudimo sistemą privalome atrasti tokius sprendimus, kad:

atlyginimai, būtų reguliuojami per įmonių, kolektyvines šakines sutartis, priklausomai nuo darbo kiekio, kokybės, atsakomybės, sudėtingumo. Taip pat turi būti reguliuojamos socialinės garantijos, atostogų, pensinio amžiaus ypatumai transporto, švietimo, kitų atsakingų ir sudėtingų profesijų darbuotojams, kompensacijos, netekus galimybės dirbti tą darbą dėl sveikatos.

 

Pirmininkė Kristina Krupavičienė

 

Jonas Petraška tel. 68617384

 

 

0 komentaras
0

Palikti komentarą