DĖL ATLYGINIMŲ POLITIKOS IR MMA DIDINIMO

autorius Solidarumas
lps-solidarumas-logo-apvalus

LIETUVOS PROFESINĖ SĄJUNGA „SOLIDARUMAS“

XI SUVAŽAVIMO REZOLIUCIJA
DĖL ATLYGINIMŲ POLITIKOS IR MMA DIDINIMO

2014-06-07

Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ XIV suvažiavimo delegatai įvertindami šalies ekonominę pažangą, BVP augimą, bei darbo našumo didėjimą ir socialinę aplinką šalyje reiškia susirūpinimą dėl vyriausybės ir darbdavių pozicijos atidėti MMA kėlimo klausimą ir pažymi, kad pasiekta ekonominė pažanga turi tarnauti visiems Lietuvos gyventojams, o ne atskiroms visuomenės grupėms.

Konstatuojame, kad darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, atlyginimai praktiškai nedidėja. Trečdalis darbuotojų už darbą gauna minimalų mėnesinį atlyginimą, kurių pajamos per pastaruosius metus dėl infliacijos ir nesibaigiančio kainų augimo nuvertėjo ketvirtadaliu ir yra nepajėgūs išlaikyti savo šeimų. Ypač skursta jaunos šeimos, vieniši tėvai auginantys vaikus ir iš pensijų gyvenantis Lietuvos piliečiai. Šiandien Lietuvoje per 18 procentų gyventojų gyvena ties skurdo riba. Darbuotojų neviltis tokia didelė, kad jie ryžtasi priverstinei emigracijai ieškodami darbo kitose ES valstybėse, o tai ilgalaikėje perspektyvoje tik mažins šalies augimo potencialą.

Primename, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė, ratifikavusi Europos Socialinę Chartiją, įsipareigojo užtikrinti, kad būtų veiksmingai įgyvendinta darbuotojų teisė į teisingą atlyginimą už darbą ir tokį atlyginimą, kuris garantuotų jiems ir jų šeimoms normalų gyvenimo lygį. Tačiau, šie prisiimti įsipareigojimai praktiškai nevykdomi. Šalies vyriausybių vykdoma taupymo politika tik paskatino nesąžiningą konkurenciją darbo užmokesčio ir darbo sąlygų srityse, padidino socialinę atskirtį visuomenėje, o tai savo ruožtu kelia pavojų socialinei sanglaudai ir politiniam stabilumui šalyje.

Atkreipiame dėmesį į tai, kad darbo užmokesčio didėjimas skatina ekonomikos augimą ir užimtumą. Todėl mums visai nesuprantama Lietuvos Vyriausybės bei verslo organizacijų pozicija ir nusiteikimas nedidinti minimalaus mėnesinio atlyginimo, kuris pagyvintų vidaus vartojimą, ypač tai pajustų smulkus verslas. Minimalaus mėnesinio atlyginimo padidinimas nors šiek tiek pagerintų vargingiausių žmonių padėtį bei pagausintų ne tik šalies biudžetą, bet ir „Sodros“ įplaukas. Tai pagyvintų ekonomiką, sumažėtų nedarbas bei dalis pajamų būtų ištraukta iš šešėlinio verslo.

Pabrėžiame, kad minimalaus mėnesinio atlyginimo klausimas turi būti depolitizuotas ir neturi būti politinių spekuliacijų objektų. Siūlome, kad minimali mėnesinė alga sudarytų 50 proc. šalies vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio ir keistųsi atsižvelgiant į vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio augimą. Siūlymas diferencijuoti MMA dydį pagal atskiras pramonės šakas ar regionus nesprendžia problemos iš esmės, todėl mes pasisakome prieš tokius veiksmus. Pažymime, kad augant šalies ekonomikai politinių partijų ir darbdavių siekis išlaikyti pigios darbo jėgos šalies statusą Europos Sąjungoje yra nesąžiningas, socialiai neteisingas ir pažeidžia darbuotojų teisėtus lūkesčius į teisingą darbo užmokestį. Kviečiame šalies vyriausybę ir toliau tęsti kovą su šešėline ekonomika ir atkreipti didesnį dėmesį į nedeklaruojamą darbą šalyje.

Raginame, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė laikytųsi Europos Socialinėje Chartijoje numatytų įsipareigojimų ir reikalaujame, kad minimalus darbo užmokestis būtų padidintas iki 1100Lt/ mėnesį nuo 2014 metų spalio 1 d. ir iki 350 Eurų per mėnesį nuo 2015 metų sausio 1d.

LPS “Solidarumas” pirmininkė Kristina Krupavičienė

 Vyr. teisininkas P. Grėbliauskas 8686 17391

0 komentaras
0

Palikti komentarą