DĖL JAUNŲ ASMENŲ GERESNĖS APSAUGOS NUO NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DARBE

autorius Solidarumas
lps-solidarumas-logo-apvalus

LIETUVOS PROFESINĖ SĄJUNGA „SOLIDARUMAS“

Lietuvos profesinės sąjungos “Solidarumo” XIV suvažiavimo rezoliucija

Dėl jaunų asmenų geresnės apsaugos nuo nelaimingų atsitikimų darbe

2014 birželio 7 d.

Šiuo metu skiriamos didžiulės lėšos jaunimo užimtumui. Nuo šių metų sezonines ir aukštos kvalifikacijos nereikalaujančias paslaugas galės teikti nepilnamečiai priėmus žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimo pagal paslaugų kvitą įstatymą. Pagal paslaugų kvitus paslaugoms, kurios yra laikinos arba vienkartinės ir joms teikti nereikalingi specialūs įgūdžiai, kvalifikacija, leidimai, pažymėjimai, mokymai ar kursai. Paslaugos jau išvardintos Vyriausybės patvirtintame Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų sąraše, daugumą šių paslaugų galės teikti nepilnamečiai. Nors šie darbai nepriskirtini prie pavojingų žemės ūkyje ir miškininkystėje, nepilnamečiai neapsaugoti nuo nelaimingų atsitikimų. Šiuos darbus priskyrus ne darbo, o civilinės teisės reguliavimo sričiai, tokie nepilnamečiai neapdrausti privalomu socialiniu draudimu nuo nelaimingų atsitikimų darbe, nes pagal Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių susirgimų įstatymą privalomai draudžiami tik dirbantys pagal darbo sutartis darbuotojai. Pagal šį įstatymą taip pat nedraudžiami nepilnamečiai atėję dirbti į įmones pameistriais, atlieka praktiką ar stažuotę, kuriems nemokamas darbo užmokestis.

Lietuvos profesinės sąjungos “Solidarumo” XIV suvažiavimo delegatai ragina Seimą, Vyriausybę, Ūkio, Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją imtis papildomų garantijų užtikrinančių jaunų asmenų sveikatos ir gyvybės apsaugą jiems dirbant pagal paslaugų kvitus, pameistriais, atliekant praktiką ar stažuotę.

 

LPS “Solidarumas” pirmininkė Kristina Krupavičienė

 

Vyr. teisininkas P. Grėbliauskas 8686 17391

0 komentaras
0

Palikti komentarą