Naujam Švenčionių rajono ligoninės vadovui prisistatė profesinė sąjunga „Solidarumas”

autorius Solidarumas
svenclig

2018 kovo 12 d. Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas” atsakingoji sekretorė Jovita Pretzsch, Švenčionių rajono ligoninės profesinės sąjungos „Solidarumas” pirmininkė Marija Sadaunykienė ir profesinės sąjungos „Solidarumas” tarybos narės susitiko su nauju ligoninės vadovu Gintaru Žandaravičiumi.

 
Susitikime buvo pristatyta ligoninėje veikianti profesinė sąjunga „Solidarumas”, aptarta kokios yra galimybės bendradarbiauti. Ligoninės vadovas draugiškai sutiko žinią, kad įstaigoje veikia profesinė sąjunga „Solidarumas” ir prisipažino, kad yra profesinės sąjungos nėra jam naujiena ir jis yra pasirengęs bendradarbiauti bei derėtis dėl kolektyvinės sutarties.
 
Šiuo permainų metu, kada kai kurios ligoninės uždaromos, o kitos apjungiamos, siekiant „optimizuoti” jų veiklą, Švenčionių rajono ligoninės darbuotojams svarbu, kad ligoninė išliktų, o joje dirbantys darbuotojai dirbtų ir jų gerbūvis tik didėtų. Kovo 10 d. šios ligoninės patalpose vyko gydytojų suvažiavimas, kuriame dalyvavo ir Sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga.
 
Šios ligoninės pagrindinės veiklos kryptis – specializuotos kvalifikuotos ambulatorinių ir stacionarių nemokamų antro lygio asmens sveikatos paslaugų teikimas.
 
2017 metų pabaigoje ligoninėje dirbo 227 darbuotojai, kurių vidutinis priskaitytas darbo užmokestis buvo 653 eurų, tame tarpe gydytojų 821 eurų, kitų specialistų su aukštuoju išsilavinimu 821 eurų, slaugytojų 663 eurų, kiti specialistai su specialiu viduriniu išsilavinimu uždirbo 647 eurų. 2017 m. gruodžio 6 d. profesinė sąjunga „Solidarumas” šioje ligoninėje buvo įsteigta iš 21 steigėjo – ligoninės darbuotojo ir iš karto po naujų metų pasirašė jungtinio atstovavimo sutartį su slaugytojų profesine sąjunga dėl ko nebuvo kuriama bendrovės darbo tarybą. 
 
2018m. kovo 20d. Europos komisijos atstovybėje Vilniuje socialiniams partneriams buvo pristatyta Šalies ataskaita. Šios ataskaitos 3.3.4. Sveikata rašoma: “Sveikatos priežiūros išlaidos yra nedidelės ir kaip BVP (Bendrojo vidaus produkto) dalis 2015 m. (6,5proc.) ir skaičiuojant vienam gyventojui pagal perkamosios galios standartą (1483 Eurų vienam gyventojui) išlaidos sveikatos priežiūrai (viešosios ir privačios) yra mažesnės už ES vidurkį.” Dėl sveikatos priežiūros darbuotojų senėjimo ir medicinos specialistų emigracijos kyla problemų, susijusių su sveikatos priežiūros prieinamumu. Ataskaitoje taip pat rašoma, kad Lietuvos sveikatos priežiūros priemonėmis išvengiamo mirtingumo rodiklis yra vienas iš aukščiausių Europos Sąjungoje (ES). Prevencijos priemonėmis naudojamasi nedaug, o alkoholio vartojimas yra didžiausias ES.
0 komentaras
0

Palikti komentarą