Profesinės sąjungos nariai mokėsi derėtis ir spręsti savo klausimus

autorius Solidarumas
lakst rimt

2018 m. kovo 7-8 d. Vilniaus vaikų ir jaunimo pensionate Lietuvos profesinė sąjunga „Solidarumas” surengė profesinės sąjungos nariams mokymus „Socialinių partnerių derybos/mokymai”. Paskaitas skaitė Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas” pirmininkės pavaduotojas Rimtautas Ramanauskas, teisininkė Oksana Strazdė, Vilniaus apskrities profesinės sąjungos „Solidarumas” pirmininkės pavaduotojas Mindaugas Balsys, Tatjana Paslavskaja, Valstybinės darbo inspekcijos atstovė Rita Zubkevičiūtė, o mokymus moderavo atsakingoji sekretorė Jovita Pretzsh, teisininkas Vitalijus Jarmontovičius, valdybos narys Ričardas Garuolis ir Virginija Labunskaitė.

Šie mokyvai vyko pagal Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos projektą Profesinių sąjungų ir darbdavių modelis vystant socialinį dialogą”, Nr. 08.5.1-ESFA-V-423-01-0001.

Mokymai vyko dviejose grupėse, kuriose buvo aptarti darbo ir jo laiko organizavimas, darbo normų bei darbo tvarkos nustatymo, Saugos darbe komitetų steigimo klausimai. 

Ypač didelio susidomėjimo sulaukė kolektyvinių derybų ir kolektyvinių darbo sutarčių sudarymo aptarimas. Vilniaus vaikų ir jaunimo pensionate profesinės sąjungos nariai sudaro daugiau nei trečdalį visų darbuotojų todėl Darbo taryba čia nebus steigiama. Dar daugiau, veiklios profesinės sąjungos pirmininkės Gintos Krivickienės dėka skirtingai nuo daugumos panašaus pobūdžio įstaigų čia jau galioja kolektyvinė darbo sutartis. Mokymų dalyvai su specialistais kruopščiai išnagrinėjo kiekvieną savo kolektyvinės darbo sutarties straipsnį, palygino ją su panašių įstaigų kolektyvinėmis darbo sutartimis ir aptarė įvairias jos gerinimo galimybes, kurias suteikia naujasis Darbo kodeksas. Buvo aptarti būdai kaip spręsti darbo užmokesčio, premijavimo, priedų skyrimo tvarkos pakeitimo klausimus, kurie dažnai skaldo darbo kolektyvų narius.

Profesinės sąjungos narius nudžiugino žinia, kad suderėta ir artimiausiu metu planuojama pasirašyti kolekyvinė socialinių darbuotojų šakos sutartis numato visiems šios šakos darbuotojams, kurie yra profesinės sąjungos nariai, didesnius atlyginimus nei gaus darbuotojai, neesantys profesinės sąjungoms nariais. Tai padrąsino mokymuose dalyvavusius darbuotojus tapti profesinės sąjungos nariais. Tačiau didesni atlyginimai bus mokami tik tiems socialiniams darbuotojams, kurie buvo profesinių sąjungų nariais praėjusių metų pabaigoje, kai Socialinės apsaugos ir darbo ministerija suskaičiavo visus profesinėms sąjungoms priklausančius socialinius darbuotojus, kad žinotų kiek lėšų reikėtų skirti jų atlyginimų padidinimui. 

Kokia bus kolektyvinė darbo sutartis ir kaip ji bus vykdyma labai priklauso nuo to kaip darbuotojai derasi ir sprendžia darbo metu atsiradusius konfliktus su darbdaviais, todėl mokymo dalyviams labai patiko interaktyvūs derybų meno mokymai, kuriuos surengė Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas” Rimtautas Ramanauskas, dalyvavęs ne vienose derybose, sudarant kolektyvines darbo sutartis. Jis iš pradžių papasakojo apie pagrindinius derybų principus ir taisykles, o vėliau padalino klausytojus į dvi grupes ir liepė joms derėtis nurodytomis temomis. Paskui buvo aptartos pagrindinės šių derybinių grupių klaidos ir pasiūlyta kaip jų išvengti ateityje. 

Mokymų metu buvo atsakyta į daugybė darbuotojams iškilusių klausimų. 

Paskutinę mokymų dieną renginio dalyviai gavo ne tik pažymėjimus apie baigtus mokymus, bet ir gėlių nuo profesinės sąjungos „Solidarumas” vyrų Kovo 8-osios proga.

lakst pirm

lakst balsys 

lakst vdi

lakst raso

lakst raso1

lakst ric

lakst graz

 lakst vyrs

lakst korid syps

lakst korid

lakst deryb

lakst blond

lakst 3 ploja

lakst rimt geles

 

 

 

0 komentaras
0

Palikti komentarą