Nauji kvietimai į tarptautinius renginius

autorius Solidarumas

Naujausi kvietimai, dalyvauti tarptautiniuose seminaruose

EUROPOS PROFESINIŲ SĄJUNGŲ INSTITUTO KURSAI

 

  • “Tarptautiniai darbo standartai ir jų taikymas ES šalyse”.

ETUI – Europos profesinių sąjungų institutas, organizuoja seminarą “International labour standerds and their application in the EU” – “Tarptautiniai darbo standartai ir jų taikymas ES šalyse”.

Vieta: Bratislava, Hotel Sorea Regia, Slovakija

Laikas: 2017 gegužės 3-5 d. Dalyvių atvykimas – gegužės 2 d., išvykimas – gegužės 5 d. po pietų

Kalbos: anglų, vokiečių, slovakų

Kelionės ir apgyvendinimo išlaidas apmoka. Dalyvio mokestis: 72€ (3 days @24€)

Registracija iki balandžio 3 d.

 

  • “Europos profesinės sąjungos prieš kraštutinius dešiniuosius ir dešinįjį populizmą“.

ETUI – Europos profesinių sąjungų institutas, bendradarbiaudamas su Vokietijos profesinių sąjungų konfederacija (DGB) ir  Vengrijos profesinių sąjungų bendradarbiavimo forumu (SZEF) organizuoja seminarą „Europos profesinės sąjungos prieš kraštutinius dešiniuosius ir dešinįjį populizmą“. Tikslas – įvertinti politinę situaciją Europoje, analizuoti kraštutinių dešiniųjų politinių jėgų strategijas Europoje; aptarti profesinių sąjungų veiksmus, nukreiptus prieš kraštutinių dešiniųjų politinių jėgų plėtimąsi. Kviečiami dalyvauti profesinių sąjungų atstovai, kurie atsakingi už profesinių sąjungų politiką, kurie nori vystyti profesinių sąjungų veiksmus nukreiptus prieš kraštutinį dešinįjį politinį ekstremizmą ir populizmą.

Vieta: Hattingen, Germany 

Laikas:  2017 balandžio 11-12 d..  

Kalbos: anglų, vengrų

Kelionės ir gyvenimo išlaidas apmokės ETUI. Dalyvio mokestis: 48€ (2 days @24€)

Registracija iki kovo 15 d. 

  • “Verbalinė komunikacija efektyviam profesinių sąjungų darbui”

ETUI – Europos profesinių sąjungų institutas bendradarbiaudamas su Austrijos profesinėmis sąjungomis OGB ir AK organizuoja mokymus “Verbal communication for effective TU action” – “Verbalinė komunikacija – efektyviam profesinių sąjungų darbui”.

Kviečia registruotis profesinių sąjungų atstovus, ypač jaunimą, kurie atsakingi už komunikavimą tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu lygiu

Vieta:   AK BIZ  Theresianumgasse 16-18, Viena, apgyvendinimas: Clima City Hotel Theresianumgasse 21a   1040 Wien

Laikas: 2017 gegužės 17 – 19 d.

Kalbos: anglų

Kelionės ir gyvenimo išlaidas apmoka. Dalyvio mokestis: 72€ (2 days @24€)

 

 

 

  • Darbo jėgos senėjimas: iššūkis profesinėms sąjungoms

ETUI – Europos profesinių sąjungų institutas, bendradarbiaudamas su Italijos darbo sąjunga (UIL)  organizuoja kursą “ WATCH! – Workers’ Aging: a Trade union Challenge!” – Darbo jėgos senėjimas: iššūkis profesinėms sąjungoms.  Tikslassuteikti žinių darbuotojų sveikatos ir saugos tema, senstančios darbo jėgos kontekste. ES agentūra OSHA įgyvendina kampanija “Sveikata ir sauga darbo vietoje visoms amžiaus grupėms”. Kviečia įmonių ar nacionalinio lygmens atstovus, atsakingus už sveikatą ir saugą darbe.

Vieta: Roma, Italija

Laikas: 2017 m. gegužės 16-18 d.  

Kalbos: anglų, italų, montenegro

Kelionės ir gyvenimo išlaidas apmoka. Dalyvio mokestis 72€ (3 days @24€)  

Registracija iki balandžio 6 d.

 

PROFESINIŲ SĄJUNGŲ JAUNIMUI

 

  • 2017 m. kovo 6-9 d. Madride, ETUC Europos Jaunimo konferencija. Kviečiami ETUC Jaunimo komiteto nariai. Dalyvauja Jaunimo profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininko pavaduotojas Jonas Kryžanauskas

 

  • Youth Organising Training

Jaunų darbuotojų organizavimas į profesines sąjungas –  šiandien yra profesinių sąjungų išgyvenimo garantas. Atstovauti darbuotojams, – tai ne tik derėtis dėl geresnių darbo sąlygų, bet taip pt mažinti socialinę nelygybę. Tuo tikslu ETUI – Europos profesinių sąjungų institutas, bendradarbiaudamas su Bulgarijos profesine sąjunga Podkrepa ir Vengrijos – SZEF, organizuoja mokymus “Organising Youth” – “Jaunimo organizavimas”. Kursas skirtas profesinių sąjungų atstovams, atsakingiems už organizavimą, komunikaciją ir jaunimo politiką

Vieta: Sofia,  Bulgarija

Laikas: 2017 gegužės 9 – 11 d

Kalbos: anglų, bulgarų, vengrų

Kelionės ir gyvenimo išlaidas apmoka. Dalyvio mokestis: 72€ (2 days @24€)

 

  • Youth Organising Training

Visos Europos profesinių sąjungų taryba (PERC), bendradarbiaudamas su Friedricho Eberto Fondu, trečią kartą rengia mokymo kursą profesinių sąjungų jaunimui. Kviečia registruotis, bus atranka. Pirmenybė bus teikiama atstovams, kurie atsakingi už naujų narių pritraukimą (organising). Reikalauja pateikti CV, kurioje atsispindėtų organising patirtis.

Vieta: Zagrebas, Kroatija

Laikas: 2017 gegužės  15 – 18 d.

Kalbos: anglų, BSCM

Registracija iki kovo 24 d.

Kelionės ir apgyvendinimo išlaidas apmokės

 

 

 

Daugiau informacijos: Daiva Kvedaraitė,

tel.: 370 686 17409, el.p.: daivakvedaraite@gmail.com

 

 

 

0 komentaras
0

Palikti komentarą