Dėl teigiamų pokyčių neteko rizikos šeimos statuso

autorius Solidarumas
vln kom 001 1

2017 m. kovo 6 d. Vilnias mieso savivaldybėje įvyko Vilniaus miesto socialinių reikalų visuomeninės komisijos posėdis, kuriame dalyvavo Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“  atsakingoji sekretorė Jovita Pretzsch, Vilniaus apskrities profesinės sąjungos „Solidarumas“  pirmininkė Aldona Balsienė ir šios profesinės sąjungos narė Rūta Senkienė. Buvo svarstoma rizikos šeimų vaikų padėtis Vilniaus mieste.

Klausimą pristatė Vilniaus vaiko teisių apsaugos skyriaus Pagalbos vaikui organizavimo poskyrio vedėja Rima Butkienė. Vilniaus miesto socialinio paramos centro, Pagalbos šeimai skyriaus vedėja Leokadija Kutkauskienė.

Vilniaus mieste šiuo metu yra 1087 rizikos šeimos su 1746 vaikais. Yra keletas organizacijų, be Vilniaus miesto socialinės paramos centro, kurios rūpinasi šiomis šeimomis ir vaikais  tai – Nevyriausybinė organizacija „SOS vaikų kaimas“, J. Matulaičio socialinės paramos centras, visuomeninė organizacija „Gelbėkite vaikus“. Vilniaus miesto socialinės paramos centre 39 socialiniai darbuotojai rūpinasi 729 rizikos šeimomis ir jų 1200 vaikais. Centras turi vieną automobilį ir 11 asistentų.

Praėjusią savaitę dėl teigiamų pokyčių 5 šeimos neteko rizikos šeimos statuso, o 2016metais 171 šeima neteko rizikos šeimos statuso. Yra rizikos šeimos, kurios gyvena vieno kambario bute su trimis nepilnamečiais vaikais, kur girtaujama ir akivaizdu, kad vaikai bėga iš tokios šeimo į gatvę. Vaiko dienos centrai šioje situacijoje galėtų pagelbėti, bent iki paauglystės, nes jau 12-13 metų vaikams patrauklesnis galėtų būti sporto klubas. Būsto situacijai pagerinti rizikos šeima turi turėti 5 vaikus. Komisija nusprendė siūlyti keisti šį reikalavimą  ir leisti įgyti teisę į būstą turint ir tris vaikus.

2017 m.  vasario 21d. priimtas naujas Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje  įstatymas pridėjo labai daug darbo vaikų teisių darbuotojams. Nuo šiol jie dirba tik su policija, krūviai išaugo trigubai, o atlyginimai liko, kokie buvo. Tačiau darbuotojai dėl to nesiskundžia. Nuo kovo 15d . Vilniuje ketinama kurti tris mobilias Vaikų teisių apsaugos greito reagavimo grupes (po 2 asmenis), kurios budės visą parą. Kiekviena savaldybė šią problemą sprendžia savarankiškai. Manoma, kad šis įstatymas turės teigiamą poveikį, nes padės vaikams, kurie ilgus metus gyvena rizikos šeimose. Vilniuje yra 12 paruoštų šeimų – profesionalių globėjų, kurios gali priimti vaikus, tačiau jų šiandien reikėtų 120. Norint tapti profesionaliu globėju būtina baigti specialius kursus,  turėti tinkamą būstą ir t.t.

Vilniaus miesto socialinių reikalų visuomeninės komisija mano, kad jau vaikų darželyje turi dirbti psichologas. Dirbančių socialinių darbuotojų skaičius su rizikos šeimomis turi didėti. Didėti turi ir  jų atlyginimai. Kai kurios bendro lavinimo mokyklos yra pustuštės, o vaikų darželiuose nėra vietos, dėl to būtina kooperacija. Taip pat neatmestas pasiūlymas dėl priverstinio gydymo nuo alkoholizmo.

Vilniaus miesto socialinių reikalų visuomeninės komisijos nariai parengė pasiūlymus Vilniaus miesto savivaldybei, socialinių reikalų komitetui. Sekančiame posėdyje bus svarstomas Vilniaus miesto socialinių paslaugų planas ir smurto artimoje aplinkoje programa.

 

Vilniaus miesto socialinių reikalų visuomeninės komisijos narė Jovita Pretzsch

0 komentaras
0

Palikti komentarą