Naujienos iš darbo ginčų komisijų

autorius Solidarumas

2013-06-11d. VDI II-oji DGK (darbo ginčų komisija) susidedanti iš pirmininkės Irinos Janukevičienės, narių Jovitos Meškauskienė, Gretos Morkūnaitės ir sekretorės Astos Filimonenkovos nagrinėjo darbo ginčus.

Ieškovės R.B. ir J.B. kreipėsi į DGK dėl neišmokėto darbo užmokesčio, kompensacijos už  nepanaudotas atostogas, išeitinės išmokos ir vidutinio darbo užmokesčio už uždelsimą atsiskaityti išieškojimo iš UAB „Valmasta“. Ieškovės dirbo UAB „Valan Trade“ įmonėje vadybininkėmis neterminuota sutartimi ir joms buvo pasiūlyta pereiti dirbti į kitą įmonę UAB “Valmasta“, nekeičiant darbo sutarties sąlygų. Abiejų įmonių savininkas ir direktorius buvo tas pats asmuo. Ieškovės sutiko. Tačiau po kurio laiko ieškovės buvo informuotos žodžiu, įmonės direktoriaus, kad įmonė parduota.  

Atsakovas UAB „Valmasta“ raštiškame atsiliepime darbo ginčų komisijai pripažino, kad nėra pilnai atsiskaitęs su savo darbuotojomis ir informavo, kad įmonė yra likviduojama. Komisija tenkino ieškovių reikalavimus ir priteisė ieškovei R.B. 4497,60Lt., bei ieškovei J.B. 3280,76Lt. darbo užmokestį, nepanaudotų atostogų kompensaciją, po išeitinę 1 mėn. išmoką, vidutinį darbo užmokestį už uždelstą atsiskaityti laikotarpį iki komisijos posėdžio dienos.

Ieškovė L.K. kreipėsi į DGK dėl jai neišmokėtų su darbo santykiais susijusių išmokų UAB „Ekspozona“ ir VšĮ „Taurus eventus“ (laiku neišmokėtas DU, nepanaudotų atostogų kompensacija). Posėdyje dalyvavo ieškovė ir atsakovų (abiejų įmonių)  įgaliotas asmuo.

Ieškovė patikslino savo reikalavimą ir paprašė visai su ja atsiskaityti prašydama priteisti iš UAB „Ekspozana“ 3455Lt. ir iš VšĮ „Taurus eventus“ 3226Lt. Bylos nagrinėjimas buvo baigtas Taikos sutartimis, kuriose šalys susitarė dėl galutinio atsiskaitymo per 3 mėnesius ir piniginių mokėjimų išdėstymo.

UAB „Ekspozana“ turės sumokėti ieškovei iki liepos 15d. 500Lt., iki rugpjūčio 15d. 1000Lt. ir iki rugsėjo 11d. 1955Lt. VšĮ „Taurus eventus“ sutiko ieškovei taikos sutartimi sumokėti iki liepos 15d. 800Lt., iki rugpjūčio 15d. 1000Lt., ir iki rugsėjo 11d. 1425Lt.

Ieškovai M.V., T.B., T.U., Z.B., kreipėsi į DGK dėl neišmokėtų su darbo santykiais susijusių išmokų ir komandiruotės dienpinigių iš UAB „Kosminija“. Lietuvoje, Elektrėnuose, buvo sudarytos darbo sutartys su darbuotojais, kurie dirbo Vokietijoje maisto gamybos įmonėse (dešrų gamybos įmonėje ir kebabų ruošimo ceche). Darbuotojai reikalavo sumokėti jiems priklausantį darbo užmokestį, komandiruotės dienpinigius, kompensaciją už nepanaudotas atostogas ir kelionės išlaidas, taip pat prašė priteisti vidutinį darbo užmokestį už laikotarpį iki posėdžio dienos. Komisija tenkino darbuotojų reikalavimus dalinai.

Ieškovams priteistas nesumokėtas DU, kompensacija už nepanaudotas atostogas, komandiruotės dienpinigiai, vidutinis DU už uždelstą atsiskaityti laikotarpį. Komisija nepriteisė kelionės išlaidų, nes nebuvo pateikti kelionę įrodantys dokumentai – lėktuvo, bei autobuso bilietai.

Ieškovas I.J. kreipėsi su prašymu tenkinti reikalavimą išmokėti priedus už 2013m. I-ą ketvirtį iš atsakovo „Teltonika“. Bendrovėje numatyta priedų paskaičiavimo tvarka direktoriaus įsakymu. Pagal šį įsakymą, darbuotojo, viršijančio apyvartą per mėnesį 50tūkst.Lt. (tris mėnesius iš eilės) mokamas priedas.

Atsakovas sumokėjo šių metų I-ą ketvirtį ieškovui priedus – sausio mėn. 2743Lt., vasario mėn. 2750Lt., kovo mėn. 1409Lt., o turėjo sumokėti priedų kiekvieną mėnesį po 3913Lt. Darbo ginčų komisija priėmė sprendimą tenkinti ieškovo I.J. reikalavimą ir priteisė skirtumą už jau UAB „Teltonika“ sumokėtus priedus ir priklausančius sumokėti, viso 4837Lt.

2013-06-18 d. VDI II-oji DGK (darbo ginčų komisija) susidedanti iš pirmininkės Irinos Janukevičienės, narių Jovitos Meškauskienė, Gretos Morkūnaitės ir sekretorės Astos Filimonenkovos nagrinėjo darbo ginčus.

Ieškovai A.K. ir M.K. kreipėsi į DGK dėl neišmokėto darbo užmokesčio, kompensacijos už nepanaudotas atostogas, bei vidutinio darbo užmokesčio už uždelsimą atsiskaityti išieškojimo iš UAB „SODŽIAUS BŪSTAS“. Ieškovai pradėjo dirbti įmonėje 2012m. birželio mėn., laiku gaudavo didesnius, nei Respublikos vidutinis darbo užmokestis, atlyginimus.

Posėdyje dalyvavo atsakovo įmonės direktorius, kuris pripažino, kad pilnai neatsiskaitė su savo darbuotojais ir pareiškė, kad šiuo metu tikrai nėra galimybės tai padaryti, nes įmonei numatoma bankroto byla. Įmonės bankrotas susijęs su užsakovo neatsiskaitymu viename iš pagrindinių objektų.

Darbo ginčų komisija ieškinius pateisino iš dalies. Ieškovams priteistas neišmokėtas darbo užmokestis, atostogų kompensacija ir vidutinis darbo užmokestis už uždelstą atsiskaityti laikotarpį.

Komisija atmetė ieškovų prašymus dėl darbo drabužių kompensavimo po 300Lt. kiekvienam, todėl, kad nebuvo įrodytas šių darbo drabužių įsigijimas (nepateikti įsigijimą patvirtinantys dokumentai).

Darbo ginčų komisijos sprendimas surašomas per tris darbo dienas ir išsiunčiamas ieškovui, bei atsakovui registruotu paštu. Sprendimas įsiteisėja po vieno mėnesio.

Parengė Jovita Meškauskienė

0 komentaras
0

Palikti komentarą