Latvijoje vyks protesto akcija „Už socialinį teisingumą – prieš skurdą“

autorius Solidarumas

Latvijos nepriklausomų profesinių sąjungų konfederacija  (LBAS)  2013 birželio 19 d. nuo 15 iki 16 val. organizuoja protesto akciją /viešieji susitikimą “Už socialinio teisingumo – prieš skurdą!”. Protesto akcija vyks prie Ministrų kabineto pastato Rygoje, (Brivibas pr .36, Ryga).

LBAS reikalauja:

– Teisingos  ir proporcingos mokesčių politikos
– Paramos kuriant naujas darbo vietas
– Socialinio teisingumo
– Jaunimo užimtumo garantijos
– Pagarbos  kolektyvinėms derybosm  ir socialiniam dialogui
– Išsaugoti darbo teises

LBAS yra susirūpinęs dėl vis didėjančio  neturtingų žmonių skaičiaus, didėjančios  socialinės nelygybės, nepakankamo darbo užmokesčio, kuris nekompensuoti didėjančių  sveikatos priežiūros, švietimo ir kasdienius poreikių išlaidų.

Nepaisant to, kad Latvijos vyriausybė rado Latviją kaip  sėkmės istorija šalį, skurdo lygis yra vienas didžiausių Europoje. Latvijai yra būdingas aukštas nedarbo lygis, ypač tarp jaunų žmonių, taip pat keli šimtai tūkstančių emigravusių  ekonominių pabėgėlių.

Nuo šios dienos LBAS pradės rinkti parašus po peticija “Šalin rankas nuo  Darbo teisės”, kurie bus išsiųsti Latvijos ministrui pirmininkui Valdžiui Dombrovskiui ir Parlamento pirmininkei Solvitai Āboltiņai. LBAS reikalauja išlaikyti  darbo kodekso 68 str., kuris  numato  teisę į papildomą apmokėjimą už viršvalandinį darbą, išlaikyti  110 str., kuris numato  profesinių sąjungų teisę į konsultavimą, jeigu  darbdavys nori atleisti profesinės sąjungos narį  ir užtikrina profesinių sąjungų teises į veiklas pagal profesinių sąjungų įstatus.

Latvijoje nepriklausomų profesinių sąjungų konfederacija  (LBAS) remia Europos profesinių sąjungų konfederacijos  (ETUC)  Socialinį paktą  Europai  ir pritaria tam, jog būtina stiprinti Europos socialinį matmenį:

– Stabdyti  valstybės išlaidų mažinimą  socialinės apsaugos ir darbo užmokesčio srityse;
– Baigti didinti  konkurencingumą  darbo užmokesčio ir darbo sąlygų sąskaita, sustabdyti konkurenciją mokesčių srityje, mokesčių sukčiavimą, mokesčių slėpimą;
– Skirti didesnį dėmesys investicijoms, kurios skatintų  tvarų ekonomikos augimą ir užimtumą;
– Skatinti socialinį dialogą ir kolektyvines derybas.

Birželio 19 d.  ETUC generalinės sekretorės  pavaduotojas Patrick Itschert susitiks  su Latvijos ministru pirmininku Valdžiu Dombrovskiu , susitikimo metu  bus kalba apie  ETUC pozicija dėl Europos  Sąjungos socialinio matments . Susitikimas be LBAS tiap apt dalyvaus Latvijos  pensininkų federacija be Latvijos studentų asociacija.

0 komentaras
0

Palikti komentarą