Anykščių rajono Trišalė taryba svarstė socialinių darbuotojų klausimus

autorius Solidarumas

Anykščių rajono Trišalė taryba svarstė aktualų klausimą net tik rajonui, bet ir visoje respublikoje socialinėje sferoje dirbantiems socialiniams darbuotojams. Tai problemų paketas, kuris sunkiai skinasi kelią socialinių darbuotojų darbų sąlygų gerinimui.

Pagrindinė klausimo tema:

“Dėl socialinį darbą, įtrauktą į pavojingų darbų sąrašą, dirbančių darbuotojų saugumo ir sveikatos užtikrinimo”. Su aktualiomis problemomis gana išsamiai supažindino ir pasiūlė sprendimo būdus – Laima Zukienė, Anykščių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja.

Pranešėja iškėlė daug opių klausimų. Vaiko teisių apsaugos ir Socialinės paramos skyrių darbuotojai, kurie yra valstybės tarnautojai negauna papildomų atostogų ar trumpesnės darbo savaitės. Lankomosios priežiūros darbuotojai ir socialinio darbo organizatoriai neaprūpinti mobiliaisiais telefonais, transporto priemonėmis. Socialiniams darbuotojams darbui su rizikos šeimomis apibrėžtas atlyginimo koeficientas 13, tačiau šiuo metu mokamas priedas 20 proc. darbo užmokesčio ir tai priklauso nuo savivaldybės atlyginimų fondo.

Socialinio darbuotojo darbas yra pavojingas sveikatai, net gyvybei. Dažnai tenka lankytis rizikos klientų namuose, kur girtaujama, piliečiai būna agresyvūs, neretai darbuotojams kelią pastoja pikti, alkani šunys, kai kuriuose girtaujančiose šeimose yra tikimybė užkrečiamų ligų pavojaus ir t. t.

Šių veiksnių rizika darbuotojų saugai ir sveikatai nėra įvertinta, neaišku, kokia rizika yra taikoma pagal kategoriją. Nėra saugos ir sveikatos mokymų, kuriuose būtų mokama valdyti profesinę riziką ar ją sumažinti. Gautame iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos rašte nurodyta, kad savivaldybė, kaip darbdavys, privalo atlikti profesinės rizikos vertinimą bei jos prevencijos būdus, organizuoti mokymus. Kad tai atlikti trūksta teisinio reglamentavimo, kai kurie teisės aktai pasenę… Nėra aišku, kokias saugos priemones gali naudoti socialiniai darbuotojai. Rekomenduojama į rizikos vietas vykti su policijos pareigūnais, tačiau policija neturi tiek galimybių ir to daryti neprivalo, retkarčiais sutinka geranoriškai padėti. Valstybės tarnautojas, jei į jį pasikėsinta, jam grasinta, ar įvykus didesniam incidentui, gali kreiptis į teisėsaugą, kur pradedamas ikiteisminis tyrimas, socialinis darbuotojas tokiu atveju gali kreiptis tik privataus kaltinimo tvarka. Socialiniai darbuotojai turėtų būtų prilyginami valstybės pareigūnams, kad ir jie galėtų kreiptis dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo.

Jolanta Pleškienė – Anykščių rajono socialinių paslaugų centro direktorė paaiškino, kaip apsaugoti darbuotoją, samdant tam tikras firmas. Samdytai firmai buvo sumokėta 8 tūkst. lt, ji įvertino kolektyvo atmosferą, kontaktą tarp kliento ir darbuotojo įstaigoje, o apie rizikos vertinimą kliento namuose firma negalėjo atlikti, nes neturi metodikos.

Pranešėja Veneta Veršulytė – Anykščių rajono Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja, tarybos nariams ir svečiams pristatė Socialinės paramos Anykščių rajone analizę ir pateikė problemų sprendimo būdus. Visos problemos yra tos pačios, kaip ir ankstesniame pranešime. Tik metai iš metų didėja socialinių pašalpų gavėjų gretos. Bendras priemones pašalpų gavėjų skaičiui mažinti turi priimti Vyriausybė.
 
Vilija Kondrotienė, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbo aplinkos skyriaus vyriausioji specialistė siūlė savivaldybei pačiai nusistatyti rizikos faktorius, organizuoti mokymus, samdyti lektorius, rengti programas finansavimui, o socialiniams darbuotojams patiems žinoti, kaip elgtis. Minėtos sferos darbuotojų darbą sulygino su pardavėjų, taksi vairuotojų, banko darbuotojų darbu. Ji pabrėžė, kad nėra lėšų mokymams, bet galima bandyti rašyti projektus ES struktūrinių fondų paramai gauti.

Janina Matuizienė, Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos generalinė sekretorė, pritarė iškeltų problemų reikšmei. Ji sakė gerai, kad girdim problemas, informuosime Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos atsakingų šakų vadovus. Darbo krūviai, apsauga, mokymai turi būti numatyti ir pasiūlė padėti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai ginti savo sferos darbuotojų darbo sąlygas, padėti jiems įsigilinti į jų reikalavimus ir nebijoti keisti įstatymų nuostatas. Pasiūlė, kaip Vokietijoje, organizuoti mobilias grupes vykstant į pavojingus taškus.

Kristina Krupavičienė, Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ atsakingoji sekretorė išsamiai supažindino tarybos narius su profesinės sąjungos „Solidarumas“ poziciją dėl pensijų reformos. Taip paminėjo, kad naujai pasiūlyta tvarka dėl pašalpų skyrimo dar daugiau iškels problemų ir sunkumų socialiniams darbuotojams, nes jiems padidės darbo krūviai, kai reiks nuolat lankytis namuose žmonių kur reikalinga bus socialinė pašalpa.

LPS „Solidarumas“ Slaugos ir socialinių darbuotojų PS labai aktyviai kelia socialinių darbuotojų problemas. Gegužės 3 d. Klaipėdoje socialinių darbuotojų problemos kartu su Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovais buvo aptartos labai plačiame slaugos darbuotojų kolektyve. Anykščių rajono Trišalė taryba nutarė parengti kreipimąsi į valdžios institucijas.

Anykščių Trišalės tarybos narė Alvyda Verikienė

{phocagallery view=category|categoryid=147}

0 komentaras
0

Palikti komentarą