Nordea ir DNB bankai Estijoje ėmėsi „nesiderėjimo su profesinėmis sąjungomis“ taktikos

autorius Solidarumas
nordea
 
Europos profesinių sąjungų federacija UNI Europa, vienijanti paslaugų sektoriaus darbuotojus, kreipiasi į UNI Europa priklausančias organizacijas, kviesdama imtis veiksmų, tam, kad apgintų profesinių sąjungų narius Estijoje, skandinavams priklausančiuose Nordea ir DNB bankuose.
Šiuose bankuose prasidėjo priekabiavimo ir bauginimų veiksmai profesinių sąjungų atžvilgiu, tuo metu, kai prasidėjo  bankų jungimosi procesas.

Artėjant dviejų bankų sujungimui ir naujo Luminor banko įkūrimui, profesinių sąjungų nariai Nordea ir DNB bankuose Estijoje įstrigo kovoje su vietiniais bankų vadovais.
Apie tai, kad šiedu bankai bus sujungti, buvo pranešta praeitais metais, o vietiniai Nordea vadovai Estijoje ėmėsi „išbandytos nesiderėjimo  taktikos“, – rašoma UNI Europa laiške.
Vietoje derybų, prasidėjo šmeižto kampanija žiniasklaidoje bei bauginimo veiksmai profesinės sąjungos lyderių atžvilgiu.
Toks elgesys visiškai nepateisinamas, turint omenyje tai, kad šie bankai turi geras bendradarbiavimo su profesinėmis sąjungomis tradicijas Skandinavijos šalyse.
Lietuvoje esančiuose bankuose nėra įsteigtos profesinės sąjungos, nes pasinaudoję Lietuvoje galiojančiais įstatymais, leidžiančiais kurti Darbo tarybas, bankų savinininkai užblokavo profesinių sąjungų kūrimą, o jų vaidmenį perdavė iš savo parinktų darbuotojų sudarytoms Darbo taryboms. Lietuvos bankus atstovaujanti Asociacija Investors’ forum” Lietuvos trišalėje taryboje visada pasisako už Darbo tarybų steigimą, nors Europoje jų beveik nėra, nes jų darbą atlieka profesinės sąjungos. Darbo tarybos bankams reikalingos tam, kad jos padėtų išvengti profesinių sąjungų steigimo, o profesinėms sąjungoms, esančioms Skandinavijoje, galėtų paaiškinti, kad darbuotojams nereikia profesinių sąjungų nereikia, nes jų vaidmenį Lietuvoje atlieka Darbo tarybos.
 
Pateikiame Europos profesinių sąjungų federacijos UNI Europa laišką anglų kalba. 
 

7 May 2017

UNI Europa Finance

40 Rue Joseph II

1000 Bruxelles
 

To whom it may concern,

As you may be aware, our trade union colleagues in the banks Nordea and DNB in Estonia are locked in an ongoing struggle with management over the impending merger to create the new Luminor bank.

Since the merger was announced last year, the local management in Nordea Estonia has decided to resort to all of the old tactics of non-negotiation: smear campaigns in the media, hiring of union busting legal assistance and most importantly intimidation tactics aimed at shop stewards daring to make their voices heard. This is disappointing and unacceptable development for two banks that otherwise maintain good relations with the trade union movement in other countries in which they operate, and the ongoing tacit support for these activities from the top management of both banks should not go unnoticed.

So far, the situation is due to two factors. The first factor is the decision taken by management in Nordea Estonia to walk away from the collective negotiations last year, with seemingly no intention of returning. The management of Nordea Estonia has made false statements and accusations about the terminated negotiations and the demands from the shop stewards in Nordea, and the managements of DNB and Nordea has refused to commit themselves to collective bargaining in Luminor.

The second factor is the intimidation and harassment of employee representatives, experiencing job transfers without due course and notice, reduced remuneration, facing redundancy after the merger and other kinds of pressure from the local management.

These two factors, along with the aforementioned anti-union practices, are unacceptable to UNI Europa Finance, and we are thus calling on trade unions representing workers across Europe, to help us to support the local unions in Estonia.

We must in unison take a stand to let the banks in question, and the sector as a whole, know that these practices are not acceptable. By failing to act on our repeated requests for collective bargaining and the respect for workers’ rights, the management at all levels of Nordea and DNB have shown their intention to treat this situation as a local and easily ignored one.

In fact, both Nordea and DNB have a responsibility to respect workers and the trade unions that represent them in all countries in which they operate, and as such, UNI Europa Finance is calling on you, to stand together by raising this issue with colleagues, media, local management and other relevant stakeholders in your home country.

UNI Europa Finance once again expresses its clear expectation that management, in particular that of

Nordea Estonia, immediately ceases its intimidation tactics of individual shop stewards and returns to the

negotiation table in a timely manner.

UNI Europa Finance calls on the managements of DNB and Nordea to make a clear statement that the

values of dialogue and respect of trade unions’ and workers’ rights that they exercise in their home

countries must and will apply in every country where they operate.

UNI Europa Finance is engaged in this struggle and we hope that you will stand with us in order to show

Nordea and DNB that international trade union solidarity will not allow the voice of workers to be ignored.

Sincerely,

Michael Budolfsen

President UNI Europa Finance

Oliver Roethig

Regional Secretary UNI Europa

Angelo Di Cristo

Head of UNI Finance

 
 
0 komentaras
0

Palikti komentarą