Profesinė sąjunga „Solidarumas” rengia tarptautinę konferenciją

autorius Solidarumas
EZA konf

 
2017 gegužės 18-20 d. Vilniuje Lietuvos profesinė sąjunga „Solidarumas” bendradarbiaudama su kriksčioniška Europos darbuotojų organizacijas jungiančiu susivienijimu, vadinamu EZA, kuris rengia įvairius mokymus ir seminarus įvairiais darbuotojams susirūpinimą keliančiais klausimais, 2017 m. gegužės 18-20 d. rengia tarptautinę konferenciją „Besikeičiantis darbo pasaulis, skaitmeninimas, jo įtaka darbo atlyginimams, socialinės apsaugos sistemoms ir socialiniam dialogui”.

Konferencijos tikslas yra plačiau atskeisti pokyčius, kurie vyksta darbo rinkoje, technologinių pokyčių kontekste. Technologijos ir jų sparti kaita sukėlė, taip vadinamą, ketvirtąją pramonės revoliuciją. Ekonomikoje vykstantys pokyčiai įtakoja pokyčius ir visuomenėse. Pramonės ir paslaugų skaitmeninimas, robotizavimas  skatina pokyčius darbo pasaulyje, keičiasi darbo santykius, užimtumo formos. 
 
Vienas iš pagrindinių Ž. K. Junkerio (Juncker) vadovaujamos Europos Komisijos tikslų – sukurti vieningą skaitmeninę rinką, tai yra rinką, kurioje yra užtikrintas laisvas, prekių, asmenų, paslaugų ir kapitalo judėjimas. Vieninga skaitmeninė rinka gali prisidėti prie Europos ekonomikos augimo, darbo vietų kūrimo, konkurencingumo ir inovacijų, sudaryti naujas galimybes, kuriant naują arba plečiant esamus verslus. 
 
Ketvirtoji pramonės revoliucija sukuria galimybes, bet taip pat ir pavojus. Skirtumai tarp šalių ir šalių viduje gali dar labiau išaugti.
 
Konferencijoje bus diskutuojama apie tai, kokie iššūkiai laukia socialinių partnerių, vyriausybių. Ką reikėtų daryti šalies lygiu ir  kokius iššūkius spręs tarptautinės organizacijos, tokios kaip, Tarptautinė darbo organizacija, Europos profesinių sąjungų konfederacija. Kaip prisitaikyti prie pokyčių? Kaip keisis darbo santykiai?
Kas laukia darbuotojų ir kokios yra darbo apsaugos ir socialinės apsaugos garantijos?
Kokių veiksmų turėtų imtis profesinės sąjungos, kad žengtų kartu su permainomis, padėtų darbuotojams prisitaikyti prie pokyčių ir būtų garantuota visų darbuotojų socialinė apsauga.
 
 Conference
 “Changing nature of world of work, digitalisation  and  impact on labour law, wages,  social security systems and social dialogue“ Vilnius 18-20 May 2017
 
Konferencijos „Besikeičiantis darbo pasaulis, skaitmeninimas, jo įtaka darbo santykiams, atlyginimams, socialinės apsaugos sistemoms ir socialiniam dialogui“ programa. 
 
                                                     P R O G R A M A
 
2017 m. gegužės 18 d. (ketvirtadienis), Konferencijų centras „Karolina“, Sausio -13 g.. Vilnius
 
15:30 –16:00 Dalyvių registracija, kava.
16:00 – 16:30 Seminaro atidarymas, dalyvių pasveikinimas:
Kristina Krupavičienė, Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkė, Dr Norbert Schnedl, EZA iždininkas, Thiebaut Weber,  ETUC konfederalinis sekretorius, Luis Colunga, IndustriALL, generalinio sekretoriaus pavaduotojas.
 
16:30 – 17:15Darbo ateitis technologinių pokyčių kontekste”. Pranešėja: Jelena Soms, EZA projekto Skaitmeninis darbo pasaulis – technologijų plėtra ir pokyčiai darbo vietoje” koordinatorė.
17:15 – 18:00 Diskusija.
18:00 Vakarienė Konferencijų centre „Karolina“.
 
2017 m. gegužės 19 d. (penktadienis), LR Seimas, Gedinimo pr. 3, Vilnius
 
DARBO ATEITIS TECHNOLOGINIŲ POKYČIŲ KONTEKSTE
 
Moderatorė: Kristina Krupavičienė, Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkė.
 
9:00-9:30 Sveikinimo žodis:
Algirdas Sysas, LR Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkas.
 9:30 – 10:00 Tarptautinės darbo organizacijos iniciatyva „Ateities darbas: darbas ir visuomenė, orus darbas visiems, darbo organizavimas, darbo valdymas”
Pranešėja:  Maria Helena Andre, TDO ACTRAV direktorė (video pranešimas).
10:00-10:30Užimtumo tendencijos ir pokyčiai Lietuvoje”. Pranešėja:  Eglė Radišauskienė, LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos viceministrė.
10:30 – 11:00Pramonė 4.0 ir besikeičiantis darbo pasaulis: kaip reaguos Europa?” Pranešėjas: Marius Vaščega, Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje  Ekonominės valdysenos pareigūnas.
11:00-11:15 Diskusija.
11:15-11:30 Kavos pertrauka.
11:30-12:00Europos pramonės ateitis” Pranešėjas: Luis Colunga, IndustriALL generalinio sekretoriaus pavaduotojas.
12.00-12.30Lietuvos pramonės sektorių prisitaikymas prie skaitmeninimo” Pranešėjas: Dalius Gedvilas, Lietuvos pramonininkų konfederacijos viceprezidentas.
12:00 -12:30Pramonės pokyčiai ir darbuotojų organizavimas ir atstovavimas”. Pranešėjas: Thiebaut Weber, ETUC konfederalinis sekretorius.
12:30 – 13:00 Diskusija.
13:00 -14:00 Pietūs.
 
ORUS DARBAS VISIEMS. DARBO SĄLYGOS. ATLYGINIMAI. SOCIALINĖ APSAUGA
 
Moderatorė: Jelena Soms, EZA projekto koordinatorė.
 
14:00-14:30Naujos užimtumo formos Europoje.  Poveikis darbo sąlygoms, atlyginimams, socialinei apsaugai. EESRK nuomonės (SOC/533) pristatymas”.
Pranešėja: Kathleen Walker Shaw, EESRK narė.
14:30-15:00Ateities darbo rinkos ateitis Estijoje”. Pranešėjas: Raul Eamets, Tartu universiteto makroekonomikos profesorius.
15:00-15:30 „Pramonės ir darbo santykių pokyčiai  Lenkijoje”. Pranešėja: Barbara Surdykowska, Lenkijos nepriklausomos profesinės sąjungos „Solidarnosc” ekspertė. 
15:30-15:45 Diskusija.
15:45-16:00 Kavos pertrauka.
16:00-16:30 Darbo santykių pokyčiai Lietuvoje. Poveikis darbuotojams ir ekonomikai”. Pranešėjai:Kristina Krupavičienė, LPS „Solidarumas“ pirmininkė ir
Paulius Vertelka, Asociacijos „Infobalt”  vykdomasis direktorius. 
16:30-17:30 Diskusija, apibendrinanti dienos temą. Dalyvauja: darbdavių, profesinių sąjungų, ministerijos (Socialinės apsaugos ir Ūkio), Karjeros specialistų profesinės sąjungos, švietimo institucijų, – atstovai.
19:30-21:00 Vakarienė restorane  „Bernelių užeiga“, Gedimino pr. 19, Vilnius 
 
2017 m. gegužės 20 d. (šeštadienis), Konferencijų centras „Karolina“, Sausio -13 g..
 
BESIKEIČIANTIS DARBO PASAULIS. DARBO ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS. SOCIALINIŲ PARTNERIŲ VAIDMUO
 
Moderatoriai: Jovita Pretzsch, LPS „Solidarumas“ atsakingoji sekretorė ir
Rimtautas Ramanauskas, LPS „Solidarumas“ pirmininkės pavaduotojas.
 
9:30 – 10:00Naujas socialinių partnerių vaidmuo” Pranešėja: Lina Sabaitienė, LR Ūkio ministerijos viceministrė.
10:00 – 10:30 Pranešėjas: Jonas Gricius, Valstybinės darbo inspekcijos, prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, vadovas.
10:30 – 11:00 Pranešėja: Jelena Soms, EZA projekto koordinatorė.
11:00 -11:30 Kava
11:30 -12:30 Baigiamoji diskusija.
12:30 – 13:00 Seminaro apibendrinimas. Išvados.
13:00 –  14:00 Pietūs.
14:00 – 18.00 Dalyvių išvykimas.
18:00 Vakarienė Konferencijų centre „Karolina“.
 
 Šį renginį  finansuoja  Europos Sąjunga
 
 

0 komentaras
0

Palikti komentarą