Nuo 2014 m. spalio 1 d. keičiamas Darbo kodeksas ir kiti įstatymai

autorius Solidarumas

Trišalėje taryboje darbdavius ir darbuotojus atstovaujančios organizacijos gavo socialinės apsaugos ir darbo viceministro Gintaro Klimavičiaus 2014-05-13 prašymą pateikti pastabas dėl įstatymų projektų.

1.Keičiant Darbo kodekso (DK) 75-1 str.  siūloma,  kad tarpininką kolektyviniame darbo ginče parinktų ne trišalės tarybos sekretoriatas, o Lietuvos Respublikos vyriausiasis  valstybinis darbo inspektorius;

2.DK 98 str. siūloma papildyti 3 dalimi pagal kurią nelegaliai dirbančiam darbuotojui darbdavys turės sumokėti ne mažesnį kaip minimalų darbo užmokestį.

3.Pakeitus DK 268 str. ir Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 26 str.  darbdavio žinios  iš darbuotojų saugos ir sveikatos  srities turės būti tikrinamos  prieš pradedant  eksploatuoti įmonę, nebereikalaujant  žinias tikrinti ne rečiau kas penki metai.

4.Keičiant DK 287 str. darbo ginčų komisijos darbdavių ir darbuotojų atstovų sąrašus sudarys ne Trišalės tarybos sekretoriatas, o socialinės apsaugos ir darbo ministras;

5.DK 288 ir 293 str. papildymas įpareigos darbo ginčų komisijos posėdžio eigą fiksuoti ne protokolu, o garso įrašu, kuris bus laikomas darbo ginčų komisijos posėdžio protokolu;

6.Nedarbo socialinio draudimo įstatymas papildomas 11-1 straipsniu pagal kurį nelegaliai dirbęs asmuo turės grąžinti gautą nedarbo draudimo išmoką, ir neprivalės grąžinti, jeigu apie nelegalų darbą praneš Valstybinei darbo inspekcijai;

P.Grėbliauskas 8686 17391

0 komentaras
0

Palikti komentarą