Pakartotinis bandymas pelnytis iš nelegalaus darbo „kainavo“ 10 tūkst. litų

autorius Solidarumas

Už nelegalaus darbo naudojimą viename Vilniaus kazino, priklausančiam UAB „Baltic Legion“, įmonės vadovui paskirta 4,5 tūkst. litų bauda auklėjamojo tikslo nepasiekė. Teisme teigęs, jog gailisi dėl padaryto pažeidimo, praėjus porai mėnesių nuo baudos paskyrimo jis vėl nelegaliai įdarbino apsaugos darbuotoją, šįsyk Panevėžyje. Per metus pakartotinai padarytas pažeidimas teismo įvertintas 10 tūkst. litų bauda. Įmonės vadovui nepavyko įrodyti, kad išbandymo laikotarpiu su darbuotojais nereikia sudaryti darbo sutarčių ir apie jų įdarbinimą pranešti Sodrai.

Su skundu dėl to, kad buvo įdarbintas nelegaliai, į Valstybinės darbo inspekcijos (VDI) Panevėžio skyrių kreipėsi bendrovės „Baltic Legion“ valdomo kazino „Olympic“ apsaugos darbuotojas. Jis nurodė, jog faktiškai dirbti pradėjo 2012 m. rugpjūčio 1 d. Sutartį teigė pasirašęs, tačiau jam nebuvo įteiktas antras jos egzempliorius. 

Tai darbuotojui įtarimo nesukėlė, nes darbuotojo pažymėjimas – vienas iš teisėto darbo atributų – jam buvo išduotas. Darbdavio apgaulė pradėjo aiškėti po poros mėnesių, kai darbuotojui buvo pateikta pasirašyti kita sutartis (kurią, beje, šis pasirašė net neperskaitęs). Vėliau, išnagrinėjęs sutarties turinį, darbuotojas suprato, jog ankstesnioji sutartis buvo negaliojanti – darbdavys tą laiką traktavo kaip mokymus, o ne kaip darbo laiką, todėl, nors sutartis buvo pasirašyta, apie darbuotoją Sodrai pranešta nebuvo.

VDI inspektoriams atlikus tyrimą, skunde nurodytos aplinkybės pasitvirtino, už tai darbdavio atstovui buvo surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas.

Administracinių teisės pažeidimų kodekso 413 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad nelegalus darbas užtraukia baudą darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims už kiekvieną nelegaliai dirbantį asmenį nuo trijų tūkstančių iki dešimties tūkstančių litų. Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytą pažeidimą, užtraukia baudą darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims už kiekvieną nelegaliai dirbantį asmenį nuo dešimties tūkstančių iki dvidešimties tūkstančių litų.

Darbo kodeksas numato galimybę sudarant darbo sutartį numatyti išbandymo laikotarpį, kuris galėtų būti ne ilgesnis nei trys mėnesiai, tačiau ši sąlyga turi būti įrašyta darbo sutartyje. Darbo sutartis sudaroma raštu dviem egzemplioriais – po vieną darbdaviui ir darbuotojui. Darbdavys užtikrina, kad darbuotojui būtų leidžiama dirbti tik pasirašius su juo darbo sutartį, įteikus jam antrą sutarties egzempliorių ir išdavus jo tapatybę patvirtinantį dokumentą. Už tinkamą darbo sutarties sudarymą atsako darbdavys.

Pabrėžtina, kad įmonės vadovas yra atsakingas už tai, kad darbo santykiai būtų įteisinti pagal galiojančius įstatymus, bendrovės veikla organizuojama tinkamai, nes nepakankama darbo teisinių santykių kontrolė yra pagrindas kilti administracinei atsakomybei.

VDI primena, kad darbo sutartį prieš pasirašant reikia atidžiai perskaityti.

0 komentaras
0

Palikti komentarą