Paminėta Lietuvos Respublikos Trišalės tarybos 20 metų veiklos sukaktis

autorius Solidarumas

Gegužės 15 dieną Lietuvos Respublikos Seime organizuota tarptautinė konferencija „Socialinis dialogas: progresas ir problemos. Lietuvos Respublikos trišalei tarybai 20 metų“, skirta paminėti Trišalės tarybos 20 metų veiklos sukaktį. Konferencijos metu pristatyti svarbiausi Trišalės tarybos nuveikti darbai ir patirtys jos 20 metų veiklos laikotarpiu, pasidalinama mintimis apie ateities perspektyvas ir socialinio dialogo tolesnį vystymąsi Lietuvoje bei Europoje, Tarptautinės darbo organizacijos ir trišalio socialinio dialogo vaidmenį, socialinių partnerių indėlį plėtojant socialinį dialogą Lietuvoje ir Europoje.

Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ vyriausiasis teisininkas Petras Grėbliauskas už indėlį į Trišalės tarybos veiklą ir socialinio dialogo vystymą apdovanotas „Gerumo žvaigžde“. Pagyrimo raštus gavo Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkė Kristina Krupavičienė, buvusios pirmininkės Aldona Jašinskienė ir Aldona Balsienė.

Konferencijos dalyvius sveikino Seimo pirmininkė Loreta Graužinienė, Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius, Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė. Pranešimus skaitė Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas Robertas Dargis, Lietuvos verslo darbdavių konfederacijos generalinis direktorius Danukas Arlauskas, Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos prezidentas Šarūnas Kliokys, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto I grupės (darbdavių) atstovas Gintaras Morkis kalbėjo apie Europos ekonomikos ir  socialinių reikalų komiteto veiklą ir reikšmę įgyvendinant pilietinės visuomenės vaidmenį plėtojant struktūrinį dialogą Europos Sąjungoje.

Tarptautinės darbo organizacijos Europos ir Centrinės Azijos regiono direktoriaus specialioji patarėja Marialuz Vegaruiz pristatė Tarptautinės darbo organizacijos strateginius tikslus, veiklą ir reikšmę.

Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkė Kristina Krupavičienė savo kalboje padėkojo buvusiems Vyriausybių vadovams- Gediminui Vagnoriui už pastangas dedant pamatus trišaliam dialogui, socialinei partnerystei, Gediminui Kirkilui už socialinio dialogo stiprinimo ir socialinių partnerių gebėjimų ugdymui projektus, buvusioms Socialinės apsaugos ir darbo ministrėms – Vilijai Blinkevičiūtei už jautrumą ir problemos supratimą, Irenai Degutienei už didelį indėlį kuriant Trišalę tarybą. Pirmininkė atkreipė dėmesį į naująjį socialinį modelį ir bei darbo kodeksą.

„Naujas Darbo kodeksas gali mus sugrąžinti į barikadas, o streikas taps vienintele priemone pasiekti savo ekonominių ir socialinių tikslų. Mes kreipėmės į Tarptautinę darbo organizaciją, prašydami ekspertinės paramos įvertinant naujojo Darbo kodekso nuostatas. Mes suprantame, kad Lietuvai reikalingas ekonomikos augimas, kad ji turi būti konkurencinga ir mes pasiruošę dialogui, tačiau mes sakome, jog turi išlikti profesinės sąjungos, kaip gynybinis ir derybinis samdomųjų darbuotojų instrumentas. Šiandien švenčiame, bet mums kelia nerimą, ar išliks jau sukurtos socialinio dialogo struktūros“,- kalbėjo Kristina Krupavičienė. (Visą kalbą rasite čia).

Europos  ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto II grupės (darbuotojų) vicepirmininkė Gabriele Bischoff kalbėjo apie socialinį dialogą Europos ekonominės ir pinigų sąjungos kontekste.

Apie socialinį dialogą, kaip vieną iš svarbiausių Europos demokratijos principų kalbėjo Europos Parlamento narės Vilijos Blinkevičiūtės biuro vadovas Rimantas Kairelis.

Vilniaus universiteto Teisės fakulteto docentas dr. Justino Usonio pranešimas „Socialinio dialogo įtaka siekiant Lietuvos socialinės pažangos“ susilaukė didelio neigiamo profesinių sąjungų vertinimo, kadangi teisininkas profesines sąjungas pristatė kaip neatstovaujančias Lietuvos dirbančiųjų organizacijas.

Lietuvos Respublikos Seimo vicepirmininkai – Irena Degutienė ir Algirdas Sysas prisiminė pirmuosius žingsnius steigiant Trišalę tarybą, sunkumus, kuriuos teko įveikti vienijant profesines sąjungas, bandant įtikinti socialinius partnerius tokios tarybos reikalingumu.

Lietuvos pramonininkų konfederacijos viceprezidentas Jonas Guzavičius pabrėžė, jog Trišalėje taryboje randami sprendimai derinant skirtingus interesus, atkreipė dėmesį, jog bandymai reformuoti Trišalę tarybą į socialinių ir ekonominių reikalų komitetą neduotų jokios naudos.

Konferenciją užbaigė šiuo metu Trišalės tarybos pirmininkė Gražina Gruzdienė.

Lietuvos Respublikos trišalė taryba įkurta 1995 m. gegužės 5 d. lygiateisės trišalės partnerystės pagrindu, įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės, profesinių sąjungų ir darbdavių organizacijų 1995 m. gegužės 5 d. susitarimą dėl trišalės partnerystės, taip pat vadovaujantis Tarptautinės darbo organizacijos 144 konvencijos „Dėl trišalių konsultacijų tarptautinėms darbo normoms įgyvendinti“ nuostatomis.
{phocagallery view=category|categoryid=302}

0 komentaras
0

Palikti komentarą