Panevėžio teritorinio skyriaus Darbo ginčų komisijos posėdis

autorius Solidarumas

Rugsėjo 5 dieną LR Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Panėvežio teritorinio skyriaus Darbo ginčų komisija, kurios pirmininkė Asta Gudonienė, nariai- Alma Kriščiūnienė ir Vilmantas Fijalkauskas, bei sekretorė Lina Krivickaitė buvo gavusi ir nagrinėjo tris bylas.

Kaip žinoma į darbo ginčų komisijas gali kreiptis tiek darbuotojai, tiek darbdaviai, jei jų teisės pažeidžiamos. Kreipimęsi reikia pateikti išsamiai situaciją apibūdinantį nustatytos formos prašymą.

Žemės ūkio kooperatyvas „Evertos maistas“ darbuotoja V.M. kreipėsi į Panėvežio teritorinio skyriaus Darbo ginčų komisiją, prašydama įpareigoti darbdavį sumokėti neišmokėtą darbo užmokestį ir delspinigius. Darbdavys neatsiskaitęs su darbuotoja nuo 2012 metų kovo mėnesio.

Darbo ginčų komisija darbuotojos prašymą patenkino, įgaliodama darbdavį sumokėti neišmokėtą darbo užmokestį – 9580 litų ir delspinigius.

Buvo gautas UAB „Gabenitra“ darbuotojo A.N. prašymas, dėl neapmokėto darbo užmokesčio. Komisija išnagrinėjusi bylą, skundą atmetė, nes UAB „Gabenita“ iškelta bankroto byla ir ieškovas dėl neapmokėto darbo užmokesčio turi kreiptis į paskirtą bankroto administratorių.

Kupiškio rajono Šv. Kazimiero vaikų globos namų socialinė pedagogė R.D. kreipėsi į Panėvežio teritorinio skyriaus Darbo ginčų komisiją, dėl nuobaudos ir papeikimo panaikinimo.

Posėdyje dalyvavo abi darbo ginčo šalys – darbdavys ir darbuotojas. Kupiškio rajono Šv. Kazimiero vaikų globos namų direktorius neturėjo pakankamai motyvuotos medžiagos įrodyti ieškovės kaltę, dėl netinkamo elgesio auklėtinių atžvilgiu.

Ieškovė R.D. socialine pedagoge dirba jau septinti metai, nuobaudų neturėjo, nori išsaugoti darbo vietą. Komisija išnagrinėjus skundą, susipažinus su bylos medžiaga, išklausiusi abi darbo ginčo šalis, nutarė patenkinti ieškovės prašymą ir nuobaudą panaikinti.

Kaip jau žinoma, skundų nagrinėjimo tvarka yra tokia: gavus skundą, pirmiausia reikalinga išnagrinėti ir atskirti, jeigu skundas gautas iš dirbančio darbuotojo, ginčą nagrinėja darbo ginčų komisija.

Darbuotojas turi teisę trijų mėnesių laikotarpyje pateikti prašymą išnagrinėti skundą.

Darbuotojo ar darbdavio pareiškimą gavusi komisija su juo susipažins, susirinks reikiamą informaciją. Paskirtą dieną į komisijos posėdį kviečiamos abi darbo ginčo šalys – darbdavys ir darbuotojas. Posėdžio tikslas – sutaikyti abi šalis.

Jei tai nepavyksta, komisija balsuoja dėl sprendimo priėmimo. Visų komisijos narių balsai – lygiateisiai, t.y. nė vienas jų neturės lemiamo balso. Paminėtina, jog komisija sprendimą gali priimti ir vienai iš šalių nedalyvaujant posėdyje.

Siekiant, kad darbo ginčai būtų sprendžiami efektyviai ir skaidriai, darbo ginčų komisijose dirba tiek darbdavių, tiek darbuotojų (profesinių sąjungų) atstovai.

Jie skiriami rotacijos būdu iš Trišalės tarybos sekretoriato sudaryto ir Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus patvirtinto sąrašo.

Nagrinėjant darbo ginčą nei profesinės sąjungos, nei darbdaviai negalės atstovauti savo įmonei.

Parengė:
Panevėžio teritorinio skyriaus Darbo ginčų komisijos narė Alma Kriščiūnienė

0 komentaras
0

Palikti komentarą