Pasaulyje minima Oraus darbo diena

autorius Solidarumas
oraus darbo

Spalio 7 dieną pasaulio profesinės sąjungos jau dvyliktus metus mini oraus darbo dieną.

Tarptautinė profesinių sąjungų konfederacija (ITUC) teigia, kad pasaulyje 780 milijonai darbuotojų skursta, nors turi darbą, 80% visų šalių darbuotojų skundžiasi, kad minimalus atlyginimas jų šalyse neleidžia jiems oriai gyventi, tačiau nepaisant to 1% turtingiausių pasaulio žmonių valdo didesnį turtą nei visi likę pasaulio žmonės, o turtinė nelygybė dar labiau auga!

Spalio 7 d. minėdamos oraus darbo dieną profesinės sąjungos atkreipia vyriausybių dėmesį, kad orus darbas daugeliui darbuotojų dar yra nepasiekiamas.

Ypač bloga padėtis yra Lietuvoje. Lietuvos darbuotojai sukuria bendro vidaus produkto (BVP) vienam gyventojui daugiau nei Latvijoje, Estijoje, Lenkijoje, Slovakijoje, Vengrijoje, Graikijoje ir Portugalijoje, bet Lietuvos darbuotojų atlyginimas yra mažesnis nei šiose šalyse!

Lietuvos BVP vienam gyventojui sudaro 80% Europos Sąjungos (ES) vidurkio, tačiau vidutinis atlyginimas sudaro tik 45% Europos Sąjungos vidutino atlyginimo.

Lietuvos darbuotojų vidutinis atlyginimas yra iš tikrųjų dar mažesnis, nes skirtingai nuo ES šalių į mėnesinio atlyginimo dydį įtraukiami ir viršvalandžiai. Lietuvos darbuotojai dirba net 488 valandomis per metus daugiau nei Vokietijoje, o uždirba kelis kartus mažiau, nors Lietuvos verslininkų pelnai yra žymiai didesni nei Vokietijoje!

Vietoj to, kad skatintų darbdavius didinti darbuotojams atlyginimus, Vyriausybė leidžia darbdaviams beveik be apribojimų Lietuvoje įdarbinti „pigius“ darbuotojus iš trečiųjų šalių ir tokiu būdu stabdyti atlyginimų augimą ir darbo sąlygų gerinimą bei didinti Lietuvos darbuotojų nedarbą. Todėl nepaisant to, kad Lietuvos ūkio augimas yra vienas sparčiusių Europoje, nedarbas Lietuvoje nuo krizės laikų sumažėjo nedaug ir sudaro apie 7%, o emigracija iš Lietuvos nesustoja.

Nedarbas Lietuvoje būtų dar didesnis, jei Lietuvos darbuotojai nevyktų dirbti į tas šalis, kuriose yra užtikrinamos sąlygos oriam darbuotojų darbui. Per daugiau nei dvidešimt Lietuvos Nepriklausomybės metų iš Lietuvos ieškoti oraus gyvenimo išvyko 20% visų šalies gyventojų. Tai pats didžiausias rodiklis Europoje!

Šiemet Lietuvoje bus įdarbinta 100 000 darbuotojų iš trečiųjų šalių. Daugumos jų atlyginimai ir darbo sąlygos yra dar blogesnės nei Lietuvos darbuotojų, nes Lietuvos Vyriausybė, leidusi beveik be apribojimų juos įdarbinti, nesudarė sąlygų, kad užsieniečiai Lietuvoje nebūtų apgaudinėjami ir verčiami dirbti blogesnėmis sąlygomis nei Lietuvos darbuotojai.

Europos komisija, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija, Pasaulio bankas bei kitos tarptautinės organizacijos nurodo, kad bendrai sukurtas gėris Lietuvoje dalinamos neteisingai, nes socialinė atskirtis Lietuvoje yra viena didžiausia Europos Sąjungoje, o 20% turtingiausių Lietuvos gyventojų pajamos net septynis kartus viršija 20% skurdžiausiųjų pajamas, kuomet Europos Sąjungoje šis rodiklis vidutiniški sudaro penkis kartus, ir ragina mažinti pajamų nelygybę, kuri kelia grėsmę šalies ūkio ateičiai.

Tikimės, kad po to, kai dauguma piliečių Prezidento rinkimuose nubalsavo už Gerovės valstybės kūrimą, visos Lietuvos valdžios grandys imsis vykdyti savo piliečių valią ir kurti sąlygas, kad orus darbas vyrautų visose darbo vietose.

Orus darbas turi būti toks, kuris leidžia darbuotojui dirbti pagal jo kvalifikaciją ir išsilavinimą, padeda atskleisti asmeninius jo sugebėjimus, gerai ir saugiai jaustis savo darbo vietoje, noriai eiti į darbą, o iš jo išėjus, „nesinešti“ darbinių problemų namo.

Orus darbas turi užtikrinti tokį atlyginimą, kuris leidžia darbuotojui oriai gyventi.

0 komentaras
0

Palikti komentarą