Europoje stiprinamas profesinių sąjungų koordinavimas

autorius Solidarumas
71215498 426444484654005 5324929302876127232 n

2019 m. rugsėjo 24-25 d. Blankenberge Belgijoje vyko pramonės profesinės sąjungos IndustriAll Europe (pramonė visiems Europoje) tarptautinė 2 metų projekto baigiamoji konferencija Profesinių sąjungų koordinavimo stiprinimas restruktūrizavimo procese”. Konferencijoje dalyvavo Lietuvos profesinės sąjungos Solidarumas” pirmininkės pavaduotojai Jovita Pretzsch ir Rimtautas Ramanauskas, Lietuvos Elektrinės profesinės energetikų sąjungos Solidarumas” pirmininko pavaduotojas Gintautas Gudelis ir Lietuvos profesinės sąjungos Solidarumas” centro darbuotojų profesinės sąjungos Solidarumas” pirmininkė Virginija Labunskaitė.

Šiame tarptautiniame renginyje sveikinimo kalbą sakė pramonės profesinės sąjungos IndustriAll Europe generalinis sekretorius Lukas Trianglas (Luc Triangle). Globalizuotame ir greitai besikeičiančiame pasaulyje restruktūrizavimas nebėra išskirtinė aplinkybė, tai yra mūsų įmonių kasdienio gyvenimo dalis. Mūsų įmonės yra tarptautinės įmonės, besivystančios Europos ir pasaulio rinkose. Restruktūrizavimas dažnai iš esmės yra tarptautinis. Ir toliau akcentuosime, kad nėra nacionalinio tarptautinių problemų sprendimo. Europinių sprendimų ieškojimas visada buvo ir bus pramoninės visos Europos pagrindinė politika“, – sakė industriAll Europe generalinis sekretorius Luc Triangle.

Profesinės sąjungos ne tik sustiprins savo tarpvalstybinį bendradarbiavimą ir toliau gins darbuotojus, kurių darbo vietoms kyla pavojus dėl neapgalvotų ir neatsakingų tarptautinių kompanijų sprendimų, bet ir industriAll Europe dės daugiau pastangų, kad į mūsų reikalavimus būtų įtraukti Europos politikos formuotojai.

Mums reikia žymiai daugiau teisių priimant strateginius sprendimus, pradedant iš esmės patobulinta Europos darbo tarybų direktyva, sustiprintomis teisėmis į informaciją ir konsultacijas kiekvienoje šalyje ir horizontalia informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo įmonėse, naudojantis ES teisės elementais, sistema. Tai yra pagrindiniai Europos profesinių sąjungų konfederacijos (ETUC) kampanijos „Daugiau demokratijos darbe“ reikalavimai. 

Mums reikia kur kas geresnių socialinio dialogo struktūrų, pradedant nuo kolektyvinių derybų, kurios buvo sugadintos daugelyje Europos šalių, atstatymo ir intensyvinimo. Tai yra pagrindinis industriAll Europe Dirbame kartu” kampanijos, kuri ateinančiais mėnesiais vyks visoje Europoje, reikalavimas.

Mums reikia ambicingų iniciatyvų, kad būtų užtikrinta, jog visi darbuotojai gali gauti naudos iš perkvalifikavimo ir kvalifikacijos kėlimo dėl aukštos kokybės profesinio švietimo ir mokymo bei mokymosi visą gyvenimą politikos. Tai yra pagrindinis dalykas, kurį pabrėžia visa Europa, įskaitant kartu su Europos darbdavių asociacijomis industriAll Europe veda socialinį dialogą daugelyje šakų (metalo, chemijos, elektros, celiuliozės ir popieriaus pramonės).

Mums reikia minimalių Europos standartų, kad būtų išvengta atleidimo iš darbo, kad atleidimų alternatyvų paieška taptų automatiška, pavyzdžiui, per trumpalaikes darbo schemas, ankstyvą išėjimą į pensiją, paramą perkėlus darbuotojus ir kt. Pokyčiai, kuriuos patiria mūsų pramonės šakos, ir mūsų laukiantys iššūkiai niekada nebuvo tokio masto ir tokio tempo. Mes, profsąjungos, padarėme aiškų pasirinkimą: ne nereaguoti, o aiškiai veikti kartu, kartu formuodami savo darbo ateitį “, – užbaigė pasisakymą Lukas Trianglas (Luc Triangle).

Lenkijos NSZZ Solidarnošč” metalistų profesinės sąjungos prezidentas Bogdanas Šozda (Bogdan Szozda), kalbėjęs iš karto po generalinio sekretoriaus Luc Triangle, atskleidė profesinių sąjungų požiūrį į koordinavimą, vykstant restruktūrizavimui. Jis paminėjo, kad Lenkijoje 12 procentų darbuotojų yra profesinių sąjungų nariai. Visoje šalyje yra penkios šakos kolektyvinės sutartys. Pramonėje veikia apie 20 tūkstančių įmonių iš 120 šalių (daugiausia Vokietijos, Prancūzijos, Olandijos ir kt.). Restruktūrizacijos Lenkijoje nėra dažnas atvejis, nes nėra pakankamai reglamentuotos įstatymais. Pavyzdžiui, energetikos sektoriuje restruktūrizacija vyko vienerius metus ir tai yra labai ilgas laikotarpis. Daugiausia Lenkijoje pramonės sektoriuje vyksta derybos dėl atlyginimų, atleidimų, darbo vietų išsaugojimo ir panašiai.

Čekijos Respublikos profesinės sąjungos OS KOVO tarptautinė sekretorė Dana Sakarova pasidalino savo patirtimi apie restruktūrizaciją konkrečioje įmonėje ArcelorMittal. Ji du metus dirbo be atostigų ir daug savo asmeninio laiko paaukojo profesinės sąjungos veiklai. Minėtoje kompanijoje veikė 12 profesinių sąjungų ir visos su skirtingais požiūriais, todėl siekiant tinkamo darbuotojų atstovavimo ypatingai buvo svarbus profesinių sąjungų vienijimas ir interesų derinimas.

Vienos didžiausių Austrijos profesinės sąjungos PRO-GE tekstilės, drabužių, odos ir avalynės sektoriaus, pramonės ir kolektyvinių derybų skyriaus vadovas Geraldas Kroiceris (Gerald Kreuzer) savo pasisakymą pradėjo primindamas, kad Europos Sąjungos sostinėje Briuselyje dar 2002 m. buvo pasirašytas elgesio kodeksas, apbrėžiantis darbuotojų atstovų ir darbdavių bendravimo taisykles tekstilės, drabužių, odos ir avalynės  sektoriuose ir tai yra vienas svarbiausių dokumentų profesinių sąjungų istorijoje. Jis taip pat pristatė kompanijos Triumph” restruktūrizavimo atvejį ir pagyrė sėkmingai šioje kompanijoje veikiančią Europos darbo tarybą.

Konferencijos netu vyko vertimas į anglų, prancūzų, ispanų, vokiečių, švedų, čekų, lenkų ir italų kalbas. Joje dalyvavo virš 100 dalyvių. Siekiant aktyvesnio dalyvavimo buvo organizuotas darbas grupėse. Darbą grupėse dalyviai galėjo pasirinkti laisvanoriškai pagal jiems aktualias temas:
-pramonės profesinės sąjungos IndustriAll (pramonė visiems) Europa, Europos darbo tarybų derybos,
-Eurofondas ir restruktūrizacijos monitoringas,
-Kaip darbo taryba gali pasiruošti restruktūrizacijai,
-Europos sąjungos parama restruktūrizacijos atveju.

637050152777882907 Blankenberge4 184909

Konferencijos dalyviai bendroje nuotraukoje
Parengė Lietuvos profesinės sąjungos Solidarumas” pirmininkės pavaduotoja Jovita Pretzsch

0 komentaras
0

Palikti komentarą