Lietuvos profesinė sąjunga „Solidarumas“ reikalauja didinti neapmokestinamų dienpinigių dydį iki 2 MMA

autorius Solidarumas
krup oficial

Lietuvos profesinė sąjunga „Solidarumas“ reikalauja didinti neapmokestinamų dienpinigių dydį iki 2 MMA.

 
Lietuvos Respublikos Vyriausybei
 
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2003-01-28 NUTARIMO NR. 99 “DĖL
KOMANDIRUOČIŲ SĄNAUDŲ ATSKAITYMO IŠ PAJAMŲ TAISYKLIŲ
PATVIRTINIMO” PAKEITIMO
 
Lietuvos Respublikos finansų ministerija, 2019 m. spalio 4 d. raštu Nr. (1412-01)-6K-1905196, parengė ir pateikė išvadoms gauti teisės aktų pakeitimo projektų paketą: Akcizų įstatymo, Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo, Žemės mokesčio įstatymo, Vyriausybės nutarimų „Dėl Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo“, „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 28 d. nutarimo Nr. 99 „Dėl komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (toliau – Nutarimo Nr. 99 projektas).
 
Lietuvos profesinei sąjungai „Solidarumas“, įvertindama, kad teisės aktų projektai teikiami derinimui skubos tvarka, jais siekiama mokesčių sistemos struktūros tobulinimo, o komandiruojami darbuotojai dienpinigiais vidutiniškai gauna 2 kartus daugiau pajamų nei gaudami atlyginimą, t.y. 486,4 mln. eurų dienpinigių ir apie 253,5 mln. eurų atlyginimo atskaičius mokesčius, tai reiškia, kad darbuotojų (vykstančių į užsienį) pensijos mažėja iki trijų kartų, nes transporto įmonės, siekdamos sumažinti gyventojų pajamų mokesčio ir socialinio draudimo įmokų išlaidas, tai daro darbuotojų socialinių garantijų sąskaita.
 
Pažymėdama, jog Nutarimo Nr. 99 projekto tikslas yra siekti, kad už darbą būtų atlyginimą ne neapmokestinamomis komandiruočių kompensacijomis, nuo kurių neskaičiuojamos ir valstybinio socialinio draudimo įmokos, nes tai neužtikrina tinkamo darbuotojų socialinio aprūpinimo – o rinkos konjunktūrą atitinkančiu darbo užmokesčiu. Atsižvelgdama į tai s i ū l o:
 
i) Nutarimo Nr. 99 projekte numatytą 1,5 koeficientą, kuris taikomas apskaičiuojant
darbo užmokesčio ribą, nuo kurios darbuotojui gali būti mokama neapmokestinamųjų
dienpinigių suma, didinti iki – 2 koeficiento;
 
ii) Teisės aktų pakeitimo projektų pasiūlymų paketą teikti svarstyti Nacionalinei TrišaleiTarybai, kurį vyks spalio 22 d.
 
Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“
Pirmininkė Kristina Krupavičienė
 

0 komentaras
0

Palikti komentarą