Pasirašyta partnerystės sutartis su Lietuvos darbo federacija

autorius Solidarumas

Gruodžio 6 dieną vykusiame Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ koordinacinės tarybos posėdyje pasirašyta partnerystės sutartis tarp LPS „Solidarumas“ ir Lietuvos darbo federacijos. Pagrindiniai partnerystės sutarties tikslai – apjungiant organizacijų patirtį, profesines žinias, įgūdžius, ir dalykinę reputaciją bendradarbiauti atstovaujant ir ginant Lietuvos Respublikos darbuotojų profesines, ekonomines bei socialines teises ir interesus.

Daug diskusijų sukėlė seime svarstomos Profesinių sąjungų įstatymo pataisos, kuriomis siekiama reglamentuoti profesinių sąjungų reprezentatyvumo kriterijus. Koordinacinės tarybos posėdyje dalyvavęs seimo vicepirmininkas Algirdas Sysas teigė, jog raktika rodo, kad paprastai derybose pareiškia norą dalyvauti įvairios profesinės sąjungos, taip pat ir tos, kurios neatstovauja darbuotojų daugumos valiai. Nesant reprezentatyvumo kriterijų teisės aktuose, tokios profesinės sąjungos stabdo kolektyvines derybas ir nesiekia konstruktyvaus dialogo. (Pataisas galite peržiūrėti čia: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=482840)

Koordinacinės tarybos nariai prieštaravo tokiam teiginiui, jų manymu, reprezentatyvumo nustatymas savaime kolektyvinių sutarčių skaičiaus nepadidins, o netgi sumažins. Liko neatsakytas klausimas ir dėl narių skaičiaus profesinėse sąjungose apskaičiavimo tvarkos – kas ir kaip galės patikrinti kiek narių turi profesinė sąjunga?

Algirdas Sysas teigė, jog per prievartą, jei pataisom nepritaria profesinės sąjungos, Profsąjungų įstatymo pataisos tikrai nebus įgyvendinamos.

Posėdyje priimta rezoliucija „Dėl profesinių sąjungų reprezentatyvumo“, kurioje išreikštas nepritarimas Profesinių sąjungų įstatymo pataisoms, kaip galinčioms suvaržyti profesinių sąjungų teises.

Koordinacinės tarybos nariai patvirtino LPS „Solidarumas“ komitetų nuostatus, į koordinacinę tarybą priėmė Karjeros konsultantų profesinę sąjungą.

Lietuvos profesinės sąjungos “Solidarumas” pirmininkė Kristina Krupavičienė padėkojo visiems nariams už didelį darbą ruošiantis ir dalyvaujant mitinge prie LR Vyriausybės.
{phocagallery view=category|categoryid=274}

0 komentaras
0

Palikti komentarą