Pasirašyta UAB „LTP TEXDAN“ kolektyvinė sutartis

autorius Solidarumas

Sausio 22 dieną pasirašyta kolektyvinė sutartis tarp UAB „LTP TEXDAN“ ir Kėdainių siuvimo įmonių darbuotojų profesinės sąjungos „Solidarumas“.

Įmonėje vystomas socialinis dialogas, kolektyvinė sutartis yra abiejų socialinio dialogo pusių interesų derinimo rezultatas. Derybos dėl naujos kolektyvinės sutarties vyko 3 mėnesius. Derybose dalyvavo UAB „LTP TEXDAN“ direktorė Kristina Kildienė ir LTP finansų vadovė Ilana Koganskytė, darbuotojų derybinę grupę sudarė Tatjana – Audronė  Stepanava (įmonės profesinės  sąjungos pirmininkė), Natalija Voronova (profesinės  sąjungos pirmininkės pavaduotoja), Kėdainių regiono profesinės sąjungos pirmininkas Vitalijus Varnas,  Lietuvos profesinės sąjungos “Solidarumas” pirmininkės pavaduotojas Rimtautas Ramanauskas.

Susitikimo pradžioje pasisakė direktorė Kristina Kildienė, apžvelgė įmonės veiklos rezultatus, informavo apie numatomą įmonės plėtrą. Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“  pirmininkė Kristina Krupavičienė pasidžiaugė, kad UAB „LTP TEXDAN“  yra socialiai atsakinga įmonė ir kad metų pabagoje prieš pat pasirašant kolektyvinę sutartį  darbuotojams buvo išmokėti priedai už gerus darbo rezultatus.

Derybose dėl kolektyvinės sutarties susitarta didinti darbo užmokestį, darbdavys sudarys sąlygas darbuotojų profesinės sąjungos narių švietimui  skiriant tam tikrą lėšų procentą nuo darbo užmokesčio, skiria pinigų profesiniai sąjungai kolektyvinės sutarties priežiūrai. Kolektyvinėje sutartyje taip pat įtvirtintos papildomos socialinės garantijos – mirus bendrovės darbuotojui, jo šeimai išmokama 290 eurų išmoka, mirus darbuotojo šeimos nariui – 145 eurai.

0 komentaras
0

Palikti komentarą