Pasirašytas susitarimas, kuris neleis darbdaviams nedidinti atlyginimų

autorius Solidarumas
kebur kolekt

2018 m. gegužės 4 d. Lietuvos medicinos darbuotojų profesinės sąjungos „Solidarumas” pirmininkė Jolanta Keburienė kartu kitomis medicinos darbuotojus atstovaujančiomis organizacijomis ir Sveikatos apsaugos ministerijos sudaryta derybine darbo grupe pasirašė Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos šakos kolektyvinės sutarties 2-as priedą, kuriame numatyta sveikatos sistemos specialistų darbo apmokėjimo tvarka ir įvedamos atlyginimo „grindys“, neleidžiančios darbuotojams mokėti mažesnius už šiame priede nustatytus atlyginimus.

Mažiausia galima pagrindinio darbo užmokesčio suma gydytojams negalės būti mažesnė nei 1000 eurų, neatskaičius mokesčių, o slaugytojams bei akušeriams su aukštuoju universitetiniu išsilavinamu ne mažesnė nei 700 eurų neatskaičius mokesčių. Šiuo metu Lietuvos gydymo įstaigose, kurios dažniausiai turi kelis savininkus (savivaldybės, universitetai, Sveikatos apsaugos ministerija ir pn.), yra labai nevienoda darbo užmokesčio sistema. Kai kuriose įstaigose gydytojai, dirbdami tą patį darbą, uždirba mažiau nei 1000 eurų, o kitose ir daugiau nei 2200 eurų (2017-ųjų vidurkis – 1376 eurai). Atitinkamai slaugytojų atlyginimai kai kur nesiekia ir 500 eurų, o kitur – beveik 800 eurų už etatą (2017-ųjų vidurkis – 621 euras).

Priede numatyta, kad jei bus padidinta sveikatos priežiūros paslaugų bazinė kaina ar skirta papildomų Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) lėšų paslaugoms apmokėti, atitinkamai lėšų turi būti skiriama ir medikų darbo užmokesčiui didinti. Sutarta, kad pirmiausiai bus didinamos mažiausiai uždirbančių darbuotojų algos.

Įstaigų darbuotojams, neteikiantiems asmens sveikatos priežiūros paslaugų šis šakos kolektyvinės sutarties priedas netaikomas, o jų darbo apmokėjimo tvarka nustatoma, suderinus su įstaigoje veikiančiomis profesinėmis sąjungomis arba kitais darbuotojų atstovais, jei įstaigoje nėra veikiančių profesinių sąjungų ir tvirtinama kartu su asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarka vienu įstaigos lokaliniu teisės aktu. 

Atlyginimų fondas nuo šių metų gegužės 1 d. didėja 20 proc. arba 99.5 mln. eurų. Planuojama, jog iki 2020 metų antro pusmečio gydytojų atlyginimai turės siekti ne mažiau nei 3, o slaugytojų ne mažiau nei 1,5 vidutinio šalies atlyginimo. Praėjusiais 2016 ir 2017 metais medikų algos vidutiniškai didėjo po 8 procentus. Vis tik kaimyninėje Latvijoje po praėjusiais metais kilusių medicinos darbuotojų streikų medikų algos kyla daug sparčiau.

Lietuvos medicinos darbuotojų profesinės sąjungos Solidarumas” pirmininkė Jolanta Keburienė sutinka, kad toks atlyginimų pakėlimas yra nepakankamas, tačiau tai yra tik pirmas žingsnis, nes sutarta atlyginimus didinti ir toliau. Jos nuomone, svarbiausia, kad šiuo susitarimu yra užkirstas kelias gydymo įstaigų administracijoms išsisukti nuo atlyginimų savo darbuotojams didinimo, aiškinant, kad tam nebėra lėšų, nes reikėjo atlikti prašmatnų aktų salės remontą ar nupirkti brangią įrangą, kuri bus beveik nenaudojama. Dabar tokius „biznelius“ gydymo įtaigų vadovai galės daryti tik pakėlę savo darbuotojams atlyginimus.

0 komentaras
0

Palikti komentarą