Patarimai kreipiantis dėl Paramos pirmajam darbui

autorius Solidarumas

Atnaujintas priemonės “Parama pirmajam darbui” projektų finansavimo sąlygų aprašas, siekiant patikslinti keletą punktų.

Patikslinta, kas yra kompensacijos laikotarpis. Tai maksimalus 12 kalendorinių mėnesių laikotarpis, skaičiuojamas nuo pirmą kartą įsidarbinusio asmens pirmos darbo dienos, jei ji sutampa su kalendorinio mėnesio pirma diena, arba nuo kito (kalendorinio) mėnesio pirmos dienos. Kompensacijos laikotarpis asmenims, pirmą kartą įsidarbinusiems iki 17 metų ir nuo 18 metų, gali būti nustatomas du kartus. Kompensacijos pradžia negali būti ankstesnė kaip 2012 m. rugpjūčio 1 d., pabaiga negali būti vėlesnė kaip 2015 m. rugsėjo 30 d.

Patikslinta, kas yra pirmą kartą įsidarbinęs asmuo – tai asmuo:

1) nuo 16 iki 17 metų imtinai, anksčiau nedirbęs pagal darbo sutartį Lietuvoje. Neatsižvelgiant į darbinę veiklą iki 16 metų, sulaukęs 16 metų asmuo atitinka pirmą kartą įsidarbinusio asmens sąvoką;

2) nuo 18 iki 29 metų imtinai, anksčiau nedirbęs pagal darbo sutartį ar valstybės tarnyboje Lietuvoje. Neatsižvelgiant į darbinę veiklą iki 18 metų, sulaukęs 18 metų asmuo atitinka pirmą kartą įsidarbinusio asmens sąvoką.

Atsisakyta perteklinio reikalavimo teikti įstatų kopijas, jei pareiškėjo teisinė forma – viešoji įstaiga. Jei pareiškėjo teisinė forma yra viešoji įstaiga, INVEGA turi teisę prašyti pareiškėjo pateikti papildomus dokumentus, įrodančius, kad darbuotojo darbo užmokestis nebuvo kompensuojamas iš kitų programų ar priemonių.

Patikslinti reikalavimai, susiję su įsiskolinimais SODRAI. Jei projekto vykdytojas ataskaitinio kalendorinio ketvirčio paskutinę kalendorinę dieną turi įsiskolinimų SODRAI, kompensacija projekto vykdytojui nėra pervedama, išskyrus, jei projekto vykdytojas yra sudaręs sutartį su SODROS teritoriniu skyriumi dėl mokėjimo atidėjimo.

Tokiu atveju, norėdamas gauti INVEGOS kompensaciją, projekto vykdytojas iki pirmojo mėnesio, einančio po ataskaitinio (kalendorinio) ketvirčio, paskutinės darbo dienos privalo INVEGAI pateikti SODROS teritorinio skyriaus išduotą pažymą, kad ataskaitinio kalendorinio ketvirčio paskutinę kalendorinę dieną skola nedidėja, einamosios ir atidėtos įmokos yra mokamos laiku. Kito ataskaitinio kalendorinio ketvirčio paskutinę kalendorinę dieną neturint įsiskolinimų, kompensacija išmokama tik už praėjusį ir už einamąjį ataskaitinį kalendorinį ketvirtį.

Kitus aktualius patarimus, susijusius su paraiškų teikimu, įmonės gali rasti Patarimų skiltyje.

Lietuvos darbo biržos informacija.

0 komentaras
0

Palikti komentarą